banner
Konkursy przedmiotowe
  • Maciej Witulski (VI SP) - laureat olimpiady przedmiotowej z przyrody oraz finalistą w konkursie ogólnopolskim "Kwartet przyrodniczy" (9 miejsce);
  • Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym: drużyna Gimnazjum - I miejsce w etapie gminnym.
Osiągnięcia sportowe
  • Maciej Witulski (VI SP) - II miejsce w biegach sprinterskich w finale Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych i XIV miejsce w Polsce w finale w Warszawie;
  • Maciej Witulski (VI SP) - I miejsce w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych i udział w zawodach wojewódzkich;
  • Mistrzostwa Gminy w Kolarstwie Górskim - I miejsce szkolnej drużyny kolarskiej;
  • Turniej "piątek piłkarskich" Gminy Grudziądz - I miejsce chłopców z klasy VI SP.
Próby artystyczne
  • pierwsze miejsca uczniów w pozaszkolnych konkursach recytatorskich;
  • przygotowanie wielu imprez artystycznych, w tym przedstawienia "Zemsta" wg A. Fredry.
Organizacja biwaków i wycieczek szkolnych, turystyka
  • przeprowadzenie ósmego z kolei biwaku szkolnego "Charzykowy "2006";
  • szczególne zaangażowanie Szkolnego Koła PTTK w krzewienie aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawania historii regionu i Polski oraz upowszechnianie turystyki wśród młodzieży szkolnej.

Nawiązanie współpracy, goszczenie Rodziny Patrona Szkoły oraz otrzymanie bezcennych archiwaliów, związanych z życiem i działalnością Stanisława Broniewskiego "Orszy".