banner

Przedszkole w Wałdowie Szlacheckim przez wiele lat funkcjonowało w odrębnym budynku, od 2018r. Oddziały Przedszkolne są częścią kompleksu szkolnego.

Oddziały Przedszkolne przyjmują pod opiekę dzieci od 3 do 6 lat.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują cztery grupy przedszkolne.

Pszczółki

(dzieci 3-letnie)

Żabki

(dzieci 4-letnie)

Motylki

(dzieci 5-6-letnie)

Biedronki

(dzieci 5-6-letnie)

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00-13:00

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Dzieci w Przedszkolu

Programy, projekty, innowacje

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023 realizuje następujące programy, projekty i innowacje:

  • Program edukacji przedszkolnej "Rozwój - wychowanie - edukacja" (Stelmach-Tkacz Anna, Mucha Karina) - 3-4-latki
  • Program edukacji przedszkolnej "Samodzielne - wszechstronne - szczęśliwe" (praca zbiorowa) - 5-6-latki
  • Poranek logopedyczny - usprawnianie aparatu mowy - wszystkie grupy przedszkolne
  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" - wszystkie grupy przedszkolne
  • Program "Dziecięca matematyka" (Gruszczyk-Kolczyńska Edyta) - wszystkie grupy przedszkolne
  • "Oddycham nosem cały rok" - program profilaktyczny - wszystkie grupy przedszkolne
  • "Gryzio w krainie głosek" - wszystkie grupy przedszkolne
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zakamarek - ekotriki na kąciki" - grupy "Pszczółki" i "Motylki"
  • "Rozkoduj nowoczesne technologie" - grupa "Biedronki"