banner

Przedszkole w Wałdowie Szlacheckim przez wiele lat funkcjonowało w odrębnym budynku, od 2018r. Oddziały Przedszkolne są częścią kompleksu szkolnego.

Oddziały Przedszkolne przyjmują pod opiekę dzieci od 3 do 6 lat.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują cztery grupy przedszkolne.

Biedronki

(dzieci 3-letnie)

Pszczółki

(dzieci 4-letnie)

Żabki

(dzieci 5-letnie)

Motylki

(dzieci 6-letnie)

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00-13:00

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Dzieci w Przedszkolu