banner

Przedszkole w Wałdowie Szlacheckim przez wiele lat funkcjonowało w odrębnym budynku, od 2018r. Oddziały Przedszkolne są częścią kompleksu szkolnego.

Oddziały Przedszkolne przyjmują pod opiekę dzieci od 3 do 6 lat.

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują cztery grupy przedszkolne.

Żabki

(dzieci 3-letnie)

Pszczółki

(dzieci 4-letnie)

Motylki

(dzieci 5-letnie)

Biedronki

(dzieci 6-letnie)

Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 - 13.00

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Dzieci w Przedszkolu

Programy, projekty, innowacje

Zespół nauczycieli oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 realizuje następujące programy, projekty i innowacje:

  • Program edukacji przedszkolnej "Kocham przedszkole" autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej - wszystkie grupy przedszkolne
  • Program "Dziecięca matematyka" autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - wszystkie grupy przedszkolne
  • Poranek logopedyczny - usprawnianie aparatu mowy - wszystkie grupy przedszkolne
  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" - wszystkie grupy przedszkolne
  • Innowacja ekologiczna "Ekoludki dbają o przyrodę" - wszystkie grupy przedszkolne
  • Projekt edukacyjny "Bezpieczny Przedszkolak" - grupa "Żabki"
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zakamarek - ekotriki na kąciki" - grupy "Pszczółki" i "Motylki"
  • "Uczymy dzieci programować" - kodowanie na dywanie - grupa "Biedronki"
  • "Kraina muzyki" - muzyczna matematyka - nauka gry na dzwonkach - grupa "Biedronki"