banner

Od 2018r. Szkoła mieści się w dwóch budynkach: "starym" (1) i "nowym" (2), spojonych łącznikiem.

W budynku nr 1 znajdują się klasopracownie dla uczniów klas IV-VIII (sale nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, świetlica i biblioteka. Jest w nim również szkolna stołówka oraz sekretariat.

"Gościnnie" rezyduje w tym budynku jeden z oddziałów przedszkolnych (sala nr 3).

W budynku nr 2 umiejscowione są sale przedszkolne z zapleczem kuchennym, sale lekcyjne dla uczniów klas I-III, sala gimnastyczna dla najmłodszych (tzw. lustrzana), a także gabinety Dyrekcji, pedagoga, nauczycieli specjalistów i pielęgniarki.

W obydwóch budynkach znajdują się szatnie oraz węzły sanitarne.

Szkoła Podstawowa osadzona jest w cudownym, naturalnym krajobrazie. Na Jej terenie usytuowane jest trawiaste boisko do piłki nożnej, tartanowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz bieżnia, a także dwa place zabaw dla dzieci.