banner

Zgodnie ze Statutem uczeń Szkoły może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, za wzorową postawę godną naśladowania, za szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych oraz za aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły i środowiska.

Jednymi z nagród jest przyznanie tytułów "Prymusa Szkoły" i "Najlepszego Absolwenta Szkoły" w danym roku szkolnym.

§46 Nagrody i wyróżnienia

(...)

3.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

(...)

6) przyznanie tytułu "Prymus Szkoły" według następujących zasad:

a) do tytułu kandyduje każdy uczeń klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, który na świadectwie osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie,

b) spośród kandydujących tytuł uzyskuje uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen,

c) gdy średnia ocen u kilku uczniów jest jednakowa, Rada Pedagogiczna może, w drodze głosowania, wyróżnić tytułem tych wszystkich uczniów lub nagrodzić szczególnie duże osiągnięcia tylko jednego z nich;

6a) przyznanie tytułu "Najlepszy Absolwent Szkoły" według następujących zasad:

a) do tytułu kandyduje każdy uczeń klas/y VIII Szkoły Podstawowej, który na świadectwie ukończenia Szkoły osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,

b) gdy średnia ocen u kilku uczniów jest jednakowa, Rada Pedagogiczna może, w drodze głosowania, wyróżnić tytułem tych wszystkich uczniów lub nagrodzić szczególnie duże osiągnięcia tylko jednego z nich;

(Wyciąg ze Statutu Szkoły)

Rok szkolnyPrymus SzkołyNajlepszy Absolwent Szkoły
Szkoła PodstawowaGimnazjumSzkoła Podstawowa
2023/2024 Lena Sołtysiak --- Aleksandra Kaszubowska
2022/2023 Maja Gruszewska
Nikodem Wroniecki
--- ---
2021/2022 Nikodem Wroniecki --- ---
2020/2021 Nikodem Wroniecki --- ---
2019/2020 Martyna Paprotna --- ---
2018/2019 Luiza Kawalec Amelia Nalaskowska ---
2017/2018 Oliwia Wesołowska Szymon Laskowski
Oliwier Maziarz
---
2016/2017 Szczepan Łukasik Agata Wiśniewska ---
2015/2016 Szczepan Łukasik Julia Opala ---
2014/2015 Marcel Tkaczyński Julia Opala ---
2013/2014 Kesja Kępińska Aneta Biernacka ---
2012-2013 Kesja Kępińska Angelika Banaś ---
2011/2012 Kesja Kępińska
Katarzyna Wiśniewska
Aneta Biernacka ---
2010/2011 Aneta Biernacka Angelika Banaś ---
2009/2010 Aneta Biernacka Sandra Jaworska ---
2008/2009 Martyna Parteka Maciej Witulski ---
2007/2008 Martyna Parteka Paulina Żuchowska ---
2006/2007 Martyna Parteka Paulina Żuchowska ---
2005/2006 Maciej Witulski Karol Sulerzycki ---
2004/2005 Oktawia Szymańska
Bartosz Banaś
Marta Całka ---
2003/2004 Ewelina Elwertowska Anna Kwiatkowska ---