banner

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:00-16:00.

W dni, w których odbywają się w Szkole zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo - opiekuńcze ze świetlicy korzystają przede wszystkim najmłodsi uczniowie.

Odbywają się dla nich różnorodne zajęcia artystyczne i edukacyjne, Panie pomagają też uczniom w wykonywaniu zadań domowych.

W czasie pierwszej fali epidemii, kiedy Szkoła funkcjonowała w ograniczonym zakresie (edukacja zdalna), Panie ze świetlicy zarejestrowały kanał na FB, który warto odwiedzić :)