banner

W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację Rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działania Rady.

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

73 9484 1033 2300 0302 2034 0001

BS Brodnica O/Grudziądz

Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora.

Skład Zarządu Rady Rodziców
2023/2024
 • Przewodnicząca - P. Magdalena Marciniak
 • Zastępca - P. Anita Furgał
 • Skarbnik - P. Jakub Lachowicz
 • Sekretarz - P. Anita Furgał
 • Członkowie - PP. Natalia Bodanko, Joanna Gołębiowska, Bogumiła Jendrzejewska, Anna Kozłowska, Elżbieta Łagód, Małgorzata Mroczyńska, Monika Osiej, Natalia Serafin, Małgorzata Szarzyńska, Nadia Witkowska, Aleksandra Wochna, Katarzyna Wroniecka, Aleksandra Zabłońska
2022/2023
 • Przewodnicząca - P. Joanna Gołębiowska
 • Zastępca - P.
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P.
 • Członkowie - PP. Milena Bandurska, Ewa Chamela, Ewelina Czepłowska, Anita Furgał, Bogumiła Jendrzejewska, Katarzyna Koszyńska, Sylwia Lachowicz, Elżbieta Łagód, Magdalena Marciniak, Joanna Mikrut, Małgorzata Mroczyńska, Jolanta Muders, Iwona Stawicka, Katarzyna Wroniecka, Aleksandra Zabłońska
2021/2022
 • Przewodnicząca - P. Joanna Gołębiowska
 • Zastępca - P. Monika Sowa
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Magdalena Marciniak
 • Członkowie - PP. Milena Bandurska, Bogumiła Czerwińska, Anita Furgał, Katarzyna Koszyńska, Anna Kozłowska, Elżbieta Łagód, Joanna Mikrut, Małgorzata Mroczyńska, Iwona Stawicka, Agnieszka Wilmanowicz, Magdalena Witkowska, Katarzyna Wroniecka, Krzysztof Romański
2020/2021
 • Przewodnicząca - P. Joanna Gołębiowska
 • Zastępca - P. Monika Sowa
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Magdalena Marciniak
 • Członkowie - PP. Bogumiła Czerwińska, Anita Furgał, Anna Jaszewska, Katarzyna Koszyńska, Elżbieta Łagód, Małgorzata Mroczyńska, Natalia Serafin, Iwona Stawicka, Agnieszka Wilmanowicz, Magdalena Witkowska, Katarzyna Wroniecka, Krzysztof Romański
2019/2020
 • Przewodnicząca - P. Joanna Gołębiowska
 • Zastępca - P. Monika Sowa
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Małgorzata Łęgowska
 • Członkowie - PP. Anna Jaszewska, Krystyna Kalinowska, Elżbieta Łagód, Magdalena Marciniak, Ewelina Mirodka, Hanna Sentkowska, Natalia Serafin, Magdalena Witkowska, Katarzyna Wroniecka, Krzysztof Romański, Marek Tkaczyński
2018/2019
 • Przewodnicząca - P. Joanna Gołębiowska
 • Zastępca - P. Monika Sowa
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Małgorzata Łęgowska
 • Członkowie - PP. Dorota Dąbrowska-Łepek, Izabela Golińska-Kawalec, Ewelina Kmiecik, Elżbieta Łagód, Anna Stępska, Katarzyna Wroniecka, Krzysztof Krzyżykowski, Mariusz Sadecki
2017/2018
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Justyna Gross
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Małgorzata Łęgowska
 • Członkowie - PP. Anna Groszewska, Justyna Janicka, Ewelina Mirodka, Anna Mróz, Monika Sowa, Katarzyna Wroniecka, Beata Zalewska, Krzysztof Romański, Piotr Tkaczyński
2016/2017
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Monika Sowa
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Małgorzata Łęgowska
 • Członkowie - PP. Katarzyna Hapka, Anna Jaszewska, Ewelina Kmiecik, Ilona Wiśniewska, Katarzyna Wroniecka, Dariusz Radacki, Krzysztof Romański
2015/2016
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Anna Jaszewska
 • Skarbnik - P. Rafał Łucki
 • Sekretarz - P. Elżbieta Kowalkowska
 • Członkowie - PP. Katarzyna Hapka, Ewelina Kmiecik, Magdalena Kobylacka, Monika Sowa, Katarzyna Wroniecka, Dariusz Radacki
2014/2015
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Anna Jaszewska
 • Skarbnik - P. Katarzyna Hapka
 • Sekretarz - P. Elżbieta Kowalkowska
 • Członkowie - PP. Joanna Cyrklaf, Justyna Janicka, Sylwia Laskowska, Anita Wesołowska, Katarzyna Wroniecka, Dariusz Radacki
2013/2014
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Iwona Nalaskowska
 • Skarbnik - P. Mariola Wiśniewska
 • Sekretarz - P. Elżbieta Kowalkowska
 • Członkowie - PP. Joanna Cyrklaff, Anna Krzyżykowska, Katarzyna Wroniecka, Ewa Winkel, Marzena Biernacka
2012/2013
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Barbara Dobek
 • Skarbnik - P. Mariola Wiśniewska
 • Sekretarz - P. Elżbieta Kowalkowska
 • Członkowie - PP. Ilona Wiśniewska, Izabela Bądkowska, Marzena Biernacka, Ewa Winkel, Jakub Gutkowski
2011/2012
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Joanna Pustuła
 • Skarbnik - P. Mariola Wiśniewska
 • Sekretarz - P. Elżbieta Kowalkowska
 • Członkowie - PP. Izabela Bądkowska, Marzena Biernacka, Barbara Dobek, Hanna Przanowska, Jakub Gutkowski
2010/2011
 • Przewodnicząca - P. Renata Wiśniewska
 • Zastępca - P. Joanna Pustuła
 • Skarbnik - P. Mariola Wiśniewska
 • Sekretarz - P. Elżbieta Izdebska
 • Członkowie - PP. Hanna Przanowska, Barbara Dobek, Elżbieta Kowalkowska, Katarzyna Hapka, Jakub Gutkowski
2009/2010
 • Przewodnicząca - P. Joanna Pustuła
 • Zastępca - P. Katarzyna Kamińska
 • Skarbnik - P. Mariola Wiśniewska
 • Sekretarz - P. Elżbieta Izdebska
 • Członkowie - PP. Renata Wiśniewska, Katarzyna Sikora, Barbara Dobek, Katarzyna Hapka, Lila Elwertowska
2007/2008
 • Przewodniczący - P. Sebastian Opala
 • Zastępca - P. Joanna Pustuła
 • Skarbnik - P. Anna Pyrzewicz
 • Członkowie - PP. Elżbieta Izdebska, Kamila Banaś, Katarzyna Paszek, Dorota Rożek, Sylwia Laskowska, Joanna Kowalska
2004/2005
 • Przewodniczący - P. Stanisław Grzymski
 • Zastępca - P. Izabela Bizon
 • Skarbnik - P. Anna Pyrzewicz
 • Członkowie - PP. Hanna Przanowska, Beata Ząbek, Anita Ryba, Danuta Zasadowska, Lila Elwertowska, Sylwia Laskowska
2002/2003
 • Przewodnicząca - P. Izabela Bizon
 • Zastępcy - P. Stanisław Grzymski, P. Marzena Paluszkiewicz
 • Skarbnik - P. Anna Pyrzewicz
 • Protokolant - P. Danuta Stempska
 • Członkowie - PP. Hanna Przanowska, Barbara Jaśniewicz, Marzena Fitzermann
2001/2002
 • Przewodnicząca - P. Izabela Bizon
 • Zastępca - P. Stanisław Grzymski
 • Skarbnik - P. Anna Pyrzewicz
 • Protokolant - P. Marzena Fitzermann