banner

W 2000r. Pani Izabela Tkaczyńska podjęła pierwsze działania, mające na celu stworzenie w Szkole koła turystyki pieszej. Zorganizowała spotkanie uczniów z ówczesnym prezesem oddziału PTTK w Grudziądzu, podczas którego zostało założone szkolne koło PTTK. Koło przyjęło nazwę "Tramp" i otrzymało numer 82. Opiekunkami koła zostały Panie: Izabela Tkaczyńska i Renata Jeziorowska. Kilka lat później do tego grona dołączyły Panie: Justyna Stopikowska (później Sakra), Iwona Maciulewicz i Marlena Szwaba-Wiśniewska.

Od 2011r. koło nie było oddziałem PTTK, a samodzielną jednostką.

Koło brało udział w wielu imprezach turystycznych organizowanych m.in. przez:

  • Oddział PTTK w Grudziądzu (dalej: PTTK G-dz),
  • Wojskowe Koło PTTK nr 62 "OSeSeK" przy Klubie Garnizonowym w Grudziądzu (dalej: "OSeSeK"),
  • I Ośrodek Szkolenia Kierowców w Grupie k. Grudziądza (dalej: OSK),
  • Klub Imprez na Orientację "Ekoton" w Grudziądzu (dalej: "Ekoton").

Zadaniem SKKT PTTK było:

  • rozbudzanie i rozwijanie szacunku dla polskiego dorobku kulturowego;
  • propagowanie kultury fizycznej, rekreacji oraz odnowy środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo;
  • poznawanie "małej Ojczyzny" w ramach realizacji Programu Edukacji Regionalnej "Moja mała Ojczyzna";
  • uatrakcyjnianie sposobów poznawania kraju, a szczególnie regionu kujawsko - pomorskiego poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, marszów na orientację itp.

Członkowie koła przemierzali rocznie wiele kilometrów, wygrywając często konkursy historyczne, przyrodnicze, sprawnościowe. Z innymi kołami PTTK współorganizowali rajdy piesze i na orientację. Wielokrotnie zostali zauważeni i doceniono ich wysiłki i zaangażowanie.

Z czasem zadania SKKT przejęli harcerze i to oni brali i nadal biorą udział w rajdach i innych imprezach turystyczno - krajoznawczych.

Poniżej znajduje się wykaz rajdów, w których brali udział członkowie Szkolnego Koła PTTK "Tramp".

Rok szkolny 2015/2016

19.09.2015

XXVI rajd pieszy "Pamięci Września 1939"

Organizator: "OSeSeK"

Trasa: Real ul. Południowa - Plaża Miejska MORiW - Las Rudnicki (Mniszek, Hanowo, osiedle Lotnisko) (ok. 11 km)

Głównym celem rajdu było uczczenie 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego w wojnie obronnej przeciwko agresorom 1939 roku. Podczas odpoczynku rozegrano konkurs wiedzy "Polski wrzesień 1939". Na trasie pokazywano młodzieży stanowiska drzew będących pomnikami przyrody oraz fragmenty ścieżki ekologicznej. Z militarnych pozostałości, dość licznie jeszcze zachowanych w tym rejonie, oglądano linie okopów wraz z rowami łącznikowymi oraz schron piechoty IR 5.

W rajdzie uczestniczyło 25 osób z klas IV-VI SP i Gimnazjum oraz opiekunki SKKT, Panie Justyna Stopikowska i Izabela Tkaczyńska.

03.10.2015

XIII rajd pieszy "Święto Ziemniaka"

Organizator: SKKT PTTK przy SP nr 9 w Grudziądzu

Trasa: Błonia nad Wisłą - os. Kopernika - os. Strzemięcin - Las Rudnicki - Ośrodek Wypoczynkowy DOMPOL w Mniszku

Na trasie odbył się konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej i zdrowego odżywiania. Po wyczerpującym marszu wszyscy doszli do OW DOMPOL, gdzie czekała na turystów tradycyjna grochówka. Na miejscu odbyły się konkursy: "Rzutu Ziemniakiem" dla uczniów SP oraz "Ziemniaczany ludek" dla gimnazjalistów.

W rajdzie uczestniczyło 15 uczniów z naszej Szkoły pod opieką P. Izabeli Tkaczyńskiej.

Rok szkolny 2014/2015

20.09.2014

XXXV rajd wielodyscyplinowy "Pamięci Września 1939r."

Organizator: "OSeSeK"

Trasa: (Grudziądz) Rządz - Strzemięcin - ul. Kalinkowa - Port Schulza - Błonia Nadwiślańskie - Góra Zamkowa (ok. 10 km)

Celem rajdu było uczczenie 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego, poznanie piękna regionu grudziądzkiego, a także czynny wypoczynek.

W trakcie rajdu odbył się konkurs historyczny "Walki żołnierzy polskich we wrześniu 1939r. w rejonie Grudziądza".

W rajdzie wzięło udział 18 uczniów z naszej Szkoły. Opiekunkami grupy były p. Renata Jeziorowska i p. Izabela Tkaczyńska.

08.11.2014

XXV rajd pieszy "Odzyskanie Niepodległości - 1918"

Organizator: SKKT PTTK przy SP nr 12 w Grudziądzu, "OSeSeK"

Trasa: Grudziądz - pętla tramwajowa przy Realu - Park Miejski - SP nr 12

W rajdzie wzięło udział 22 uczniów z naszej Szkoły pod opieką Pani Izabeli Tkaczyńskiej.

29.11.2014

XXII rajd pieszy "Zakończenie sezonu 2014"

Organizator: "OSeSeK", PTTK G-dz

Trasa: Grudziądz - ul. Lotnicza (pętla autobusowa) - Fort Wielka Księża Góra - Fort Mała Księża Góra - Klub Centrum Szkolenia Logistyki

W rocznym podsumowaniu aktywności turystycznej nasza Szkoła zajęła zaszczytne I miejsce w kategorii "Szkoły Województwa Kujawsko - Pomorskiego" zdobywając Puchar Komisji Turystyki Pieszej.

Rok szkolny 2013/2014

05.10.2013

XIII Rajd Pieszy "Szlakiem Wojska Polskiego II RP"

Organizator: SKKT PTTK nr 71 przy SP nr 5 w Grudziądzu

Trasa: Real ul. Południowa - Las Rudnicki - Lotnisko - Park Miejski - Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (złożenie kwiatów) - Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu (ok. 10km)

Celem rajdu było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, poznanie pomników związanych z Wojskiem Polskim, rozbudzanie więzi patriotycznych z własnym regionem, krzewienie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży, a także aktywny wypoczynek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej przeszli trasę rajdu pod opieką Pań Justyny Stopikowskiej i Izabeli Tkaczyńskiej. Na zakończenie wędrówki uczestnicy otrzymali ciepłą herbatę i miskę gorącej zupy pomidorowej.

W trakcie rajdu odbyły się dwa konkursy: "Historia Wojska Polskiego" i "Militarna przeszłość Grudziądza".

01.03.2014

XXIII Zimowa Impreza na Orientację Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych naszą Szkołę reprezentowało 20 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych - TD oraz TM. Uczestnicy mieli za zadanie odszukać wszystkie lampiony z kodami, zaznaczone na mapie. Po powrocie do bazy na uczestników czekała ciepła herbata oraz drożdżówka. Pod koniec imprezy zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Tym razem szczęście dopisało naszym drużynom i udało się zająć miejsca na podium. Wśród wygranych znaleźli się:

- II miejsce - Agata Wiśniewska i Wiktoria Hapka (kl. VI SP),

- III miejsce - Dominik Sentkowski i Dariusz Mostowski (kl. VI SP) oraz Paweł Beiger (kl. V SP).

08.03.2014

XLV rajd wielodyscyplinowy "Grudziądz wolny"

Organizatorzy: "OSeSeK", SKKT PTTK przy ZSO nr 1 w Grudziądzu

Baza: ZSO nr 1 w Grudziądzu (Mniszek)

Trasa: Wałdowo Szlacheckie - Biały Bór - Hanowo - ZSO nr 1 w Grudziądzu (Mniszek) (ok. 10km)

W rajdzie uczniowie Szkoły Podstawowej z klas II-VI oraz gimnazjaliści z klasy I. Na zakończenie rajdu w Zespole Szkół w Mniszku odbył się konkurs w strzelaniu z broni pneumatycznej, w którym nasi uczniowie zajęli II miejsce.

17.05.2014

Rajd wiosenny

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Rajd po okolicy, zorganizowany przez P. Renatę Jeziorowską, przeznaczony był dla najmłodszych piechurów z naszej Szkoły, ale wzięły w nim udział również uczennice klasy II G. Celem wędrówki było poznawanie flory i fauny okolicznych lasów. W trakcie przystanków odbywały się gry i zabawy, w których brali udział wszyscy uczestnicy rajdu. Nagrodą był słodki poczęstunek. W drodze powrotnej wędrowcy zabawili się w parku linowym.

Rok szkolny 2012/2013

29.09.2012

III Lokalna Impreza na Orientację Ekotona 2012

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu Mniszku

Była to w tym roku szkolnym pierwsza impreza turystyczna, w której wzięliśmy udział. Szkołę reprezentowało 17 uczniów.

Tym razem uczniowie mieli za zadanie odszukać wszystkie obiekty umieszczone na mapie, a nie jak dotychczas - lampiony z kodami. Ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza dla młodszych uczestników, okazało się uzyskiwanie pieczątek od właścicieli punktów usługowych czy odczytywanie informacji z tablic informacyjnych według wskazówek zamieszczonych na mapie.

Po powrocie do bazy na uczestników czekała ciepła herbata.

27.10.2012

Rajd jesienny

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Ponad 40-osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką Pań: Izabeli Tkaczyńskiej, Marleny Wiśniewskiej i Małgorzaty Kowalewskiej wyruszyła na rajd jesienny. Warto zauważyć, że w rajdzie brało udział aż 9 pierwszoklasistów.

Około 5-kilometrowa trasa wiodła przez okoliczne lasy. Podczas jednego z postojów został przeprowadzony konkurs przyrodniczy dla uczniów klas I-III SP, w którym zwyciężyła... klasa I. Brawo!!!

Po powrocie do Szkoły piechurzy rozgrzali się ciepłą herbatą i posilili kiełbaskami: młodsi - pieczonymi w piekarniku, starsi - w ognisku. Kulinarnym hitem dnia okazały się... jajka smażone na gorącym kamieniu :)

Po posiłku trwała zabawa na boisku szkolnym, gdzie m.in. odbył się symboliczny "chrzest" jednego z uczestników, który - będąc już w VI klasie - po raz pierwszy zdecydował się na wędrówkę. Mamy nadzieję, że nie ostatni :)

09.03.2013

XLIV rajd wielodyscyplinowy "Grudziądz wolny"

Organizatorzy: "OSeSeK", OSK, SKKT PTTK przy ZSO nr 1 w Grudziądzu

Baza: ZSO nr 1 w Grudziądzu (Mniszek)

Trasa: SP nr 21 w Grudziądzu (Lotnisko) - Piaski - Jezioro Rudnik - ZSO nr 1 w Grudziądzu (Mniszek) (ok. 10km)

Celem rajdu było uczczenie 68 rocznicy wyzwolenia Grudziądza spod okupacji faszystowskiej, poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu grudziądzkiego oraz czynny wypoczynek wśród przyjaciół - turystów.

Naszą Szkołę reprezentowało 36 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum pod opieką pań Izabeli Tkaczyńskiej oraz Justyny Stopikowskiej.

Jedną z atrakcji po przybyciu do bazy był turniej strzelecki przygotowany dla młodzieży, panie natomiast mogły spróbować swoich sił w rzucie wałkiem na odległość. Podczas spożywania smacznej grochówki można było obejrzeć prezentację multimedialną z poprzednich rajdów pieszych. Czas umilała energetyzująca muzyka oraz uczniowie tamtejszej szkoły, reprezentujący swoje umiejętności taneczne.

18.05.2013

Lampion Ekotona 2013

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Naszą Szkołę reprezentowało 17 uczniów w różnych kategoriach wiekowych - TP, TD oraz TM. Niestety, tym razem nie udało się zająć miejsca na podium. Pomimo tego imprezę można uznać za udaną - pogoda i humory dopisały.

Rok szkolny 2011/2012

17.09.2011

XXII rajd pieszy "Pamięci Września - 1939"

Organizator: "OSeSeK"

Trasa: ul. Lotnicza (pętla MZK) - Księże Góry - Fort Lasek Miejski

Celem rajdu było uczczenie 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego, poznanie piękna regionu grudziądzkiego, a także czynny wypoczynek.

W trakcie rajdu można było zwiedzać bunkry, a także odbył się konkurs historyczny na temat fortyfikacji Grudziądza.

Naszą Szkołę reprezentowała 35-osobowa grupa uczniów pod opieką Pani Renaty Jeziorowskiej i Pana Wojciecha Kubickiego.

24.09.2011

Puchar Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Rudnik - Plaża Miejska w Grudziądzu

Naszą Szkołę w IV Rundzie Pucharu Ekotona w marszach na orientację reprezentowała grupa uczniów pod opieką Pani Justyny Stopikowskiej, która niestety tym razem nie uzyskała żadnych pozytywnych wyników.

22.10.2011

XI rajd pieszy "Szlakiem Wojska Polskiego II RP"

Organizator: SKKT PTTK nr 71 przy SP nr 5 w Grudziądzu

Trasa: Grudziądz, pętla tramwajowa w Tarpnie - Nowa Wieś - Świerkocin - Parski - Grudziądz, Stare Miasto

Z naszej Szkoły uczestniczyło w rajdzie 12 uczniów pod opieką Pani Renaty Jeziorowskiej.

Celem wędrówki było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, poznanie pomników związanych z Wojskiem Polskim oraz rozbudzanie więzi patriotycznych z własnym regionem. Podczas rajdu odbył się konkurs na temat historii Wojska Polskiego.

Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy rajdu złożyli kwiaty.

Rajd okazał się wspaniałym, aktywnym spędzeniem wolnego czasu. Pogoda dopisała, humory uczestnikom - również, a w bazie czekał na nich ciepły posiłek i słodki deser.

26.11.2011

Puchar Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół w Mokrem

Naszą Szkołę w V Rundzie Pucharu Ekotona w marszach na orientację dzielnie reprezentowało 7 osób z klas: II, IV oraz VI SP pod opieką Pani Justyny Stopikowskiej. Uczestnicy musieli pokonać trasę o długości 3 km oraz zdobyć wszystkie punkty kontrolne.

10.12.2011

Podsumowanie sezonu turystyczno - krajoznawczego 2011

W wyniku rywalizacji, odbywającej się na podstawie przyjętego regulaminu, wyróżniono pucharami i dyplomami osiem szkół podstawowych, trzy gimnazja, cztery szkoły ponadgimnazjalne oraz trzy szkoły startujące w kategorii "szkoły województwa kujawsko - pomorskiego". Nasza Szkoła kolejny raz zajęła zaszczytne I miejsce, jako najlepsza szkoła województwa kujawsko - pomorskiego i pomorskiego.

Ponadto Komisja Turystyki Pieszej grudziądzkiego Oddziału PTTK uhonorowała specjalnymi pucharami najmłodszych uczestników pucharowych zmagań, uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych. Nasi najmłodsi turyści również zostali dostrzeżeni.

14.01.2012

I Lokalna Impreza na Orientację Ekotona 2012, podsumowanie rywalizacji w ramach Pucharu Ekotona 2011

Organizator: "Ekoton"

Baza: I LO w Grudziądzu

Naszą Szkołę reprezentowało 12 osób pod opieką Pani Justyny Stopikowskiej. Trasa wiodła uliczkami grudziądzkiej Starówki.

Zanim uczestnicy wyruszyli w teren, odbyło się podsumowanie rywalizacji w ramach Pucharu Ekotona 2011 w Marszach na Orientację. Nasza Szkoła zajęła III miejsce w kategorii TD.

14.04.2012

XII Rajd Pieszy "Wiosna w przyrodzie"

Organizator: SKKT PTTK nr 71 przy SP nr 5 w Grudziądzu

Trasa: Tarpno (pętla tramwajowa) - Nowa Wieś - Świerkocin - Mokre - Ścieżka Przyrodniczo-Leśna w Białochowie

Po około 10-ciokilometrowej trasie, podczas którego można było przy sprzyjającej aurze obserwować pierwsze oznaki wiosny, wędrowała grupa uczniów naszej Szkoły pod opieką Pani Izabeli Tkaczyńskiej. Uczniowie brali udział w konkursie tematycznym pn. "Rola lasu w przyrodzie". Na mecie tradycyjnie odbyło się ognisko, w którym zdrożeni uczestnicy piekli kiełbaski.

26.05.2012

Impreza na Orientację

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim

Naszą Szkołę reprezentowało 15 uczniów. Początkujący zawodnicy wyruszyli do lasu pod opieką Pana przewodnika oraz Pani Justyny Stopikowskiej. Bardziej doświadczeni uczestnicy zdani byli tylko na siebie.

Pod koniec imprezy każdy mógł skosztować pysznego tortu, ponieważ w tym dniu Klub "Ekoton" obchodził 20-lecie swojego istnienia.

Rok szkolny 2010/2011

25.09.2010

XXI Rajd Pieszy "Pamięci Września 1939"

Organizator: "OSeSeK"

Uczestniczyli w nim uczniowie i uczennice SP i klasy I Gimnazjum. Rajd rozpoczął się pod szkołą na Lotnisku. Następnie uczniowie szli Lasem Rudnickim do plaży Miejskiej, zbierając po drodze śmieci.

Na plaży w Rudniku odbyły się dwa konkursy. Drużyna naszej Szkoły zajęła III miejsce w konkursie okolicznościowym oraz I miejsce w rzucie granatem na odległość.

Następnie udaliśmy się w dalszą drogę na Osiedle Rządz, gdzie każdy uczeń dostał talerz gorącej grochówki.

02.10.2010

Rajd Pieszy "Pieczonego ziemniaka"

Trasa wiodła od Al.23 Stycznia do Dzikiej Plaży w Mniszku. W rajdzie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej. Na trasie przeprowadzony został konkurs ekologiczno-przyrodniczy.

09.10.2010

XXIV Mistrzostwa w Marszach na Orientację

Organizator: OSK

Miejsce: Grupa

W zawodach udział wzięli uczniowie klas I-VI SP i Gimnazjum. Uczestników nie opuszczał dobry humor i piękna, słoneczna pogoda.

16.10.2010

III Jesienne Manewry Ekotona 2010

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlach.

Uczestnicy startowali w kilku kategoriach wiekowych. Celem zawodów było odszukanie wszystkich punktów kontrolnych rozmieszczonych na drzewach oraz przeniesienie kodów na specjalną kartę. Po wyczerpujących zmaganiach w lesie na wszystkich czekała gorąca pomidorówka oraz herbata. Pod koniec imprezy organizatorzy wręczyli najlepszym uczestnikom dyplomy i nagrody.

23.10.2010

X Rajd Pieszy "Szlakiem Wojska Polskiego II RP"

Organizator: SKKT PTTK nr 71 przy SP nr 5 w Grudziądzu

Trasa: Grudziądz, wzdłuż brzegu Wisły, przez Górę Zamkową do centrum miasta

Na trasie rajdu obył się konkurs, którego uczestnicy wykazać się musieli wiedzą na temat Wojska Polskiego w Grudziądzu. Podczas marszu towarzyszyła wszystkim wspaniała atmosfera i piękna pogoda. Na końcu wędrówki czekała gorąca herbata i zupa pomidorowa.

11.12.2010

XVIII Rajd Pieszy "Zakończenie Sezonu 2010"

Organizator: "OSeSeK"

Trasa: Grudziądz - Tarpno - Nowa Wieś - Klub Garnizonowy

Uczestnicy rajdu wędrowali, pokonując zaspy śnieżne i brodząc w wysokim śniegu. Było ciężko, ale wszyscy bawili się świetnie. Po długim i męczącym marszu dobrnęli do mety, gdzie czekała gorąca herbata i grochówka.

Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły otrzymali nagrodę Komisji Turystyki Pieszej za całokształt pracy w 2010 roku. Zajęli II miejsce w kategorii "Najlepsza szkoła województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego". Nagroda ta motywuje nas do jeszcze aktywniejszej pracy na trasach rajdów w 2011 roku.

26.02.2011

XX Zimowa Impreza na Orientację Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: SKKT PTTK przy SP nr 21 w Grudziądzu

Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości 3230m w kategorii TS i 2130m w kategorii TJ, poruszając się z mapą po lesie Parku Miejskiego i po osiedlu Lotnisko.

Pomimo siarczystego mrozu w zawodach udział wzięli uczniowie klas I-VI SP i Gimnazjum. Ten marsz był wyjątkowy - uczestnicy nie musieli spisywać kodów z drzew, pomników przyrody, lecz odnajdywać właściwe numery bloków na osiedlu Lotnisko. Po powrocie do bazy czekała na nich ciepła zupa i herbata.

05.03.2011

XLII rajd wielodyscyplinowy "Grudziądz wolny"

Organizatorzy: "OSeSeK", OSK, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu

Trasa: Wałdowo Szlach. - Biały Bór - Grudziądz-Mniszek

Trasa rajdu wyniosła ok. 9 km. W wędrówce brało udział 24 uczniów, którzy pod opieką P. Izabeli Tkaczyńskiej dzielnie wędrowali po okolicznych lasach. Szczególne gratulacje należą się uczniom klas I-III SP, którzy bez większego zmęczenia dotarli do mety, gdzie czekała gorąca grochówka. Na miejscu można było porzucać wałkiem na odległość lub postrzelać na szkolnej strzelnicy.

12.03.2011

Puchar Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Szkoła Podstawowa w Węgrowie

Naszą Szkołę w II i III Rundzie Pucharu Ekotona w marszach na orientację reprezentowało 13 uczniów pod opieką Pani Justyny Stopikowskiej. Zadaniem uczestników było odszukanie wszystkich punktów kontrolnych rozmieszczonych na drzewach i umieszczenie kodów na specjalnej karcie. Po raz pierwszy początkujący zawodnicy udali się do lasu bez pana przewodnika. Aby ułatwić im zadanie, organizatorzy InO oznaczyli trasę czerwonymi wstążeczkami. Po powrocie do bazy czekała na wszystkich gorąca herbata.

19.03.2011

Pieszy Rajd Gwiaździsty X "Szlakiem Mikołaja Kopernika" i XII "Powitanie Wiosny''

Organizatorzy: SKKT PTTK "Piechur" przy SP nr 15 w Grudziądzu, PTTK G-dz

Trasa: Grudziądz - Rządz (pętla tramwajowa) - Osiedle Kopernika

Z naszej Szkoły uczestniczyło w nim 19 uczniów pod opieką Pani Izabeli Tkaczyńskiej. W trakcie rajdu odbył się konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku. Na mecie uczestnicy zostali poczęstowani herbatą i gorącą grochówką.

09.04.2011

XI Rajd Pieszy "Wiosna w przyrodzie"

Organizator: SKKT PTTK nr 71 przy SP 5 w Grudziądzu

Trasa: Grudziądz - Tarpno (pętla tramwajowa) - Nowa Wieś - Świerkocin - Parski - Mokre - Ścieżka Przyrodniczo-Leśna w Białochowie

Trasa rajdu wyniosła ok. 12 km. Celem rajdu było poznanie piękna regionu i okolic Grudziądza oraz czynny wypoczynek na świeżym powietrzu wśród turystycznej braci. Podczas rajdu został przeprowadzony konkurs wiedzy na temat " Rola lasu w przyrodzie".

Naszą Szkołę reprezentowała około 20-osobowa grupa uczniów pod opieką Pani Izabeli Tkaczyńskiej.

Rok szkolny 2009/2010

12.09.2009

IV runda Pucharu Ekotona 2009

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

Uczestnicy wyposażeni w mapy wędrowali wyznaczoną trasą zbierając punkty kontrolne.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli uczniowie klasy II naszego Gimnazjum:

- I miejsce - Oliwia Stanisławska i Natalia Kałdowska,

- II miejsce - Magdalena Chylińska, Anna Paprota i Maciej Adwent.

24.10.2009

II Jesienne Manewry Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Ośrodek Wypoczynkowy "Dompol" w Grudziądzu

Uczestnicy spotkali się w Lesie Rudnickim, zostali podzieleni na grupy wiekowe i wyruszyli na 3-kilometrową trasę, podczas której należało "zameldować się" w punktach naniesionych na mapie.

Z naszej Szkoły na trasę wyruszyło 45 uczniów. Na zakończenie rajdu uczestnicy zostali poczęstowani ciepłą herbatą i drożdżówkami.

21.11.2009

V runda Pucharu Ekotona 2009

Organizator: "Ekoton"

Baza: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe i wyruszyli na 3-kilometrową trasę, podczas której należało "zameldować się" w punktach naniesionych na mapie lub wyznaczonych z azymutu. Z naszej Szkoły na trasę wyruszyło 15 uczniów. Na zakończenie rajdu uczestnicy zostali poczęstowani ciepłą herbatą i herbatnikami.

16.01.2010

XXVIII Rajd Wielodyscyplinowy "Pamięci gen. Pruszyńskiego"

Jego celem było uczczenie 90 rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy oraz poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu grudziądzkiego.

12-kilometrowa trasa rajdu wiodła z osiedla Lotnisko w Grudziądzu do Wałdowa Szlacheckiego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych naszą Szkołę dzielnie reprezentowały 3 przedstawicielki płci pięknej: Kasia Wiśniewska i Wiktoria Hapka z klasy I SP oraz Dominika Hapka z klasy I G.

Trasa nie należała do najłatwiejszych, siarczysty mróz oraz zaspy, z którymi przyszło nam się zmierzyć, przysporzyły niemało trudności. Po dotarciu do bazy, mieszczącej się w naszej Szkole, posililiśmy się grochówką oraz gorącą herbatką.

Na koniec imprezy zostały rozdane dyplomy oraz puchary za aktywny udział w rajdach w roku poprzednim. Nasza Szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie kujawsko - pomorskim.

06.02.2010

XIX Zimowa Impreza na Orientację Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Rudnik - Plaża Miejska

Trasa: Las Rudnicki

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe. Po zakończonym marszu zostali przywitani w bazie ciepłą pomidorówką i herbatą.

13.03.2010

II runda Pucharu Ekotona 2010

Organizator: "Ekoton"

Baza: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu

Trasa: Las Komunalny

Uczestnicy spotkali się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Grudziądzu. Zostali podzieleni na grupy wiekowe i wyruszyli na 3-kilometrową trasę, podczas której należało "zameldować się" w punktach naniesionych na mapie lub wyznaczonych z azymutu. Z naszej Szkoły na trasę wyruszyło ponad 10-ciu uczniów.

Rok szkolny 2008/2009

04.10.2008

VI runda Szkoleniowego Pucharu Grudziądza w Marszach na Orientację

Organizator: "Ekoton"

Baza: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu

31.01.2009

XVIII Zimowa Impreza na Orientację Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Szkoła Podstawowa w Grupie

Trasa nie była trudna, bardzo miło się spacerowało. Było wesoło i wiele osób postanowiło, że na kolejnym rajdzie też ich nie zabraknie.

07.03.2009

Rajd Pieszy

Organizator: "OSeSeK"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlach.

Trasa: Gorzuchowo - Sarnowo - Wałdowo Szlach.

Długość trasy wynosiła 8 km. Uczestnicy musieli zmagać się z takimi trudnościami, jak strumyki, bagna i różnej wysokości pagórki. Ci, którzy nie dawali sobie rady, mogli liczyć na pomoc ze strony żołnierzy. Trasa nie należała do najłatwiejszych, o czym świadczył wygląd i widoczne zmęczenie uczestników. Po dotarciu do bazy uczestnicy posilili się wojskową grochówką oraz gorącą herbatą. Organizatorzy nie zapomnieli także o atrakcjach dla opiekunów. Przygotowali konkurs w rzucie wałkiem na odległość. Na koniec zostały rozdane dyplomy oraz puchary.

Za aktywny udział w rajdach w roku poprzednim nasza Szkoła zajęła II miejsce.

14.03.2009

II runda Pucharu Ekotona 2009

Baza: Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu

Organizator: "Ekoton"

Z naszej Szkoły na trasę wyruszyły z zapałem 24 osoby. Podczas rajdu uczestników spotkała niespodzianka - możliwość zwiedzenia bunkru. W podziemnych korytarzach szukali ukrytego punktu. Ponadto poznali kolejny ciekawy szlak. Nasi uczniowie - Bartosz Mulawka i Paweł Małek z klasy VI SP - zajęli II miejsce.

06-10.06.2009

Biwak szkolny

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Trasa: Wałdowo Szlach. - Kraków - Zakopane - Słowacja - Wadowice - Częstochowa - Wałdowo Szlach.

Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum w Wałdowie Szlach.

Celem biwaku był aktywny wypoczynek i rozpowszechnianie turystyki wśród młodzieży oraz poznanie kultury i tradycji góralskiej.

Rok szkolny 2007/2008

29.09.2007

IV Rajd Pieszy "Święto Ziemniaka"

Trasa: Grudziądz - Błonia nad Wisłą - os. Strzemięcin - os. Rządz - Las Rudnicki - plaża "Delfin"

Z naszej Szkoły w rajdzie uczestniczyło 29 osób. W trakcie imprezy na plaży odbyło się kilka konkursów, w których nasi uczniowie zajęli zaszczytne pozycje:

- Kacper Hapka z klasy II SP - III miejsce w rzucie ziemniakiem na odległość,

- Bartosz Franczak z klasy II SP - II miejsce w konkursie wiedzy o historii ziemniaka.

20.10.2007

XVII Mistrzostwa Grudziądza w Marszach na Orientację "Jesienne wąwozy"

Trasa: Przyrodniczo - Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Białochowo"

W rajdzie uczestniczyło 20 uczniów z naszej Szkoły. Przemek Grajkowski z klasy II G zajął I miejsce w kategorii TM.

10.11.2007

XVIII Rajd Pieszy "Odzyskanie Niepodległości 1918"

Trasa: Fletnowo - okolice leśniczówki Bojanowo - Cmentarz Wojenny w Grupie

W rajdzie wzięło udział 17 uczniów z naszej Szkoły. Zdobyli II miejsce w kategorii szkół podstawowych.

15.12.2007

XV Rajd Pieszy "Zakończenie Sezonu 2007"

Organizator: "OSeSeK"

Trasa: Grudziądz - SP nr 12 - Klub Garnizonowy

W imprezie wzięło udział 14 uczniów naszej Szkoły.

W wyniku uczestnictwa w rajdach i towarzyszących im konkursach tematycznych, a także uczestnictwa w wyprawach na orientację, uczniowie naszej Szkoły zdobyli I miejsce w Pucharze Komisji Turystyki Pieszej w kategorii szkół województwa kujawsko - pomorskiego. W nagrodę otrzymali puchar oraz dyplom, a także drobne upominki.

12.01.2008

I runda Szkoleniowego Pucharu Grudziądza w Marszach na Orientację

Organizator: "Ekoton"

Baza: I LO w Grudziądzu

16.02.2008

XVII Zimowa Impreza na Orientację Ekotona

Organizator: "Ekoton"

Baza: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu

15.03.2008

II runda Szkoleniowego Pucharu Grudziądza w Marszach na Orientację

Organizator: "Ekoton"

Baza: Grudziądz, Park Miejski, "Leśniczówka"

Impreza rozpoczęła się krótkim szkoleniem, po czym uczestnicy z mapami w dłoniach wyruszyli na trasę. Wędrówka zakończyła się poczęstunkiem gorącą herbatą.

17.05.2008

Lampion Ekotona 2008

Organizator: "Ekoton", SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Baza: Zespół Szkół w Wałdowie Szlach.

Do naszej Szkoły przybyli nie tylko uczniowie z grudziądzkich szkół, ale także z innych miast. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawowało kierownictwo Klubu Imprez na Orientację "Ekoton" w Grudziądzu, a także uczniowie wałdowskiej Szkoły, którzy pomagali w organizacji zawodów.

Uczestnicy startowali w kilku kategoriach. Najmłodsi, którzy stanowili grupę najliczniejszą, wyruszyli do lasu z przewodnikiem oraz swoimi opiekunami. Starsi, po otrzymaniu mapek, zdani byli tylko na siebie. Musieli wykazać się dobrą znajomością topografii oraz intuicją, aby odszukać wszystkie punkty rozmieszczone na drzewach. Po wyczerpujących zmaganiach w lesie na wszystkich uczestników czekały pyszne drożdżówki oraz kubek ciepłej herbaty.

Jedną z atrakcji imprezy była przejażdżka na koniu wabiącym się Drogeria. Zwierzę było wyjątkowo cierpliwe i łagodne.

Pod koniec imprezy organizatorzy wręczyli najlepszym uczestnikom dyplomy.

Rok szkolny 2006/2007

16.09.2006

XVII Rajd Pieszy "Pamięci Września 1939"

Trasa: około 10 km

Celem rajdu było uczczenie 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego. Ważnym aspektem był także wypoczynek na świeżym powietrzu.

16.09.2006

II Młodzieżowy Mityng Sportowo-Obronny

Miejsce: stadion przy ul. Słowackiego w Grudziądzu

Celem mityngu było uczczenie święta Wojsk Lądowych poprzez udział w konkurencjach związanych z obronnością oraz dużą sprawnością fizyczną.

07.10.2006

III Rajd Pieszy "Święto Ziemniaka"

Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

14.10.2006

XX Mistrzostwa w Marszach na Orientację

Organizator: OSK

Miejsce: Grupa

W zawodach udział wzięli uczniowie klas I-VI SP i Gimnazjum. Uczestników nie opuszczał dobry humor i piękna, słoneczna pogoda.

04.11.2006

XVI Mistrzostwa Grudziądza w Marszach na Orientację

Organizator: "Ekoton"

Baza: Grudziądz, Plaża Miejska w Rudniku, Restauracja "Wodnik"

Trasa: Las Rudnicki

16.12.2006

XII Rajd Pieszy "Zakończenie sezonu 2006"

Celem rajdu było podsumowanie rywalizacji w ramach pucharu Komisji Turystyki Pieszej '2006, jak również spędzenie czasu wolnego wśród przyjaciół turystów.

Nasza Szkoła otrzymała podczas tego rajdu dwie nagrody:

- w kategorii "Szkoły województwa kujawsko-pomorskiego" - puchar Komisji Turystyki za I miejsce,

- w kategorii "Gimnazja" - puchar Komisji Turystyki za II miejsce.

Rok szkolny 2005/2006

17.09.2005

XVI Rajd Pieszy "Pamięci Września '39"

Trasa: Boguszewo - Słup - Gruta - Mełno

Celem rajdu było uczczenie 66 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego. W rajdzie uczestniczyło 13 uczniów.

20.09.2005

Młodzieżowy Mityng Sportowo-Obronny

Miejsce: stadion przy ul. Słowackiego w Grudziądzu

Celem spotkania było uczczenie święta Wojsk Lądowych oraz spędzenie czasu wolnego wśród przyjaciół turystów. W mityngu uczestniczyło 4 uczniów. Podczas spotkania nasi uczniowi wysłuchali wspomnień i wręczyli kwiaty uczestnikowi bitwy pod Monte Casino.

01.10.2005

II Rajd Pieszy "Święto ziemniaka"

Trasa: od pętli na osiedlu Rządz, wałami Wisły na błonie nad Wisłą

Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. W rajdzie uczestniczyło 27 osób.

22.10.2005

V Rajd Pieszy "Szlakiem wojska polskiego"

Trasa: Grudziądz - Rynek - Góra Garnizonowa - Tarpno - Tuszewo - Śródmieście

Celem rajdu było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, poznanie pomników związanych z Wojskiem Polskim oraz rozbudzenie więzi patriotycznych z własnym regionem.

05.11.2005

XVI Rajd Pieszy "Odzyskanie Niepodległości 1918"

Trasa: Grudziądz - Pomnik Marszałka Piłsudskiego - Cytadela

Celem rajdu było uczczenie zdobycia przez Polskę niepodległości oraz przeprowadzenie konkurencji sportowo-obronnych na świeżym powietrzu, a na końcu zwiedzenie Cytadeli z przewodnikiem.

10.12.2005

XI Rajd Pieszy "Zakończenie sezonu 2005"

Podczas tegoż rajdu rozdano puchary dla najbardziej aktywnych szkół. Naszej Szkole przypadło pierwsze miejsce oraz puchar w kategorii "Najlepsza szkoła spoza Grudziądza". Opiekunowie koła zostali także nagrodzeni indywidualnymi dyplomami.

18.03.2006

V Rajd Pieszy "Szlakiem Kopernika" i VI " Powitanie wiosny"

Trasa: Grudziądz - Plac miłośników astronomii - Tuszewo - Lotnisko - SP nr 3

Celem rajdu było uczczenie 484 rocznicy wygłoszenia przez Kopernika traktatu o monecie oraz powitanie wiosny.

27.05.2006

Lampion Ekotona 2006

Baza: ośrodek "Delfin" nad jeziorem Rudnickim

Trasa: Grudziądz, Las Rudnicki

Kolejna impreza na orientację zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

19-21.06.2006

Biwak ogólnoszkolny

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Miejsce: Charzykowy

Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół w Wałdowie Szlach.

Rok szkolny 2004/2005

25.09.2004

XV Rajd Pieszy "Pamięci Września 1939"

Celem rajdu było uczczenie 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierza polskiego.

09.10.2004

XVIII Mistrzostwa w Marszach na Orientację

Organizatorzy: "OSeSeK", OSK

23.10.2004r.

III Rajd Pieszy "Szlakiem Wojska Polskiego"

Celem rajdu było uczczenie pamięci poległych żołnierzy, poznanie pomników związanych z Wojskiem Polskim, rozbudzenie więzi patriotycznych z własnym regionem, krzewienie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży oraz aktywny wypoczynek.

06.11.2004

XV Rajd Pieszy "Odzyskanie Niepodległości"

Celem rajdu było uczczenie 86 rocznicy odrodzenia się państwowości polskiej, czynny wypoczynek wśród turystów regionu grudziądzkiego.

20.11.2004

IV Rajd Pieszy "Jesień ze Skautem"

Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży, czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, poznanie najbliższych okolic Grudziądza.

11.12.2004

X Rajd Pieszy "Zakończenie sezonu 2004"

Podczas tegoż rajdu rozdano puchary dla najbardziej aktywnych szkół. Naszej Szkole przypadło pierwsze miejsce oraz puchar w kategorii "Najlepsza szkoła spoza Grudziądza". Opiekunowie koła zostali także nagrodzeni indywidualnymi dyplomami.

Rok szkolny 2003/2004

06.03.2004

XXXV Rajd Pieszy "Grudziądz wolny"

Organizatorzy: PTTK G-dz, "OSeSeK", JW 1123 w Grudziądzu, OSK, Gimnazjum w Świeciu nad Osą

Trasa: Słup Młyn - Przesławice - Mędrzyce - Świecie nad Osą

29.05.2004

Rajd rowerowy

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Trasa: Wałdowo Szlach. - Rudnik - plaża Delfin - Rancho - Wałdowo Szlach.

Celem rajdu rowerowego był czynny wypoczynek na dwóch kołach, zapoznanie dzieci z fauna i florą Lasu Rudnickiego oraz ze zwierzętami egzotycznymi na farmie Rancho, jak również zabawy mające na celu rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Rok szkolny 2002/2003

21.09.2002

XIII Rajd Pieszy "Pamięci Września 1939"

Organizatorzy: PTTK G-dz, "OSeSeK", OSK, Zespół Szkół w Wałdowie Szlach.

Trasa: Grudziądz - ul. Południowa - J. Rudnickie - Mniszek - Oś. Podleśne - Zielony Grunt - Biały Bór - Wałdowo Szlach.

05.10.2002r.

Jesienny rajd pieszy

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Trasa: Wałdowo Szl. - Rudnik Rancho - Wałdowo Szlach.

Celem rajdu był czynny wypoczynek, zapoznanie dzieci z fauna i florą Lasu Rudnickiego oraz ze zwierzętami egzotycznymi na farmie Rancho, jak również zabawy mające na celu rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

30.11.2002

II Rajd Pieszy "Jesień ze Skautem"

Organizator: SKKT PTTK nr 77 "Skaut" przy SP nr 16 w Grudziądzu

Trasa: Grudziądz - Tarpno - Nowa Wieś - Świerkocin - Oś. Owczarki - ul. Lipowa - ul. Trynkowa - ul. Za Basenem - SP nr 16

08.03.2003

XXXIV Rajd Pieszy "Grudziądz wolny"

Organizatorzy: PTTK G-dz, "OSeSeK"

Trasa: Słup - Słupski Młyn - Rogóźno Zamek

Rok szkolny 2001/2002

20.10.2001

Rajd pieszy

Organizator: SKKT PTTK nr 82 "Tramp"

Trasa: Wałdowo Szlach. - Biały Bór - Grudziądz Mniszek - Czarci Młyn

Celem rajdu był czynny wypoczynek, zapoznanie dzieci z fauna i florą Lasu Rudnickiego oraz ze zwierzętami egzotycznymi na farmie Rancho.