banner

Działalność artystyczna od lat jest "wizytówką" Szkoły.

23 maja 2009r. - Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Przy szczególnej okazji obchodów Złotego Jubileuszu Szkoły, chcielibyśmy podkreślić jeszcze jedną, skromniejszą rocznicę, ale taką, z której jesteśmy równie dumni: 10-lecie istnienia Koła Teatralnego w naszej Szkole.

Chciałabym - myślę, że przypomnieć większości, a pozostałym opowiedzieć - krótką historię naszego koła, która składa się z wybranych wspomnień - sekwencji teatralnych.

W roku szkolnym 1998/1999 - nie jest to przypadek, że jest to pierwszy rok urzędowania nowego wówczas Pana Dyrektora, który również zaangażował się w opiekę nad kołem - zainicjowaliśmy nasz teatr "Porankiem Wigilijnym", który był wówczas dla wszystkich wzruszającym przeżyciem. Zachęciło to nas - opiekunów do dalszych działań. Założyliśmy, że oprócz akademii i uroczystości wynikających ze szkolnego kalendarza, poświęcimy się corocznie przygotowaniu jednego większego dzieła.

I tak rok 1999 to wystawienie II części "Dziadów" Adama Mickiewicza i niezapomniana rola debiutującej wówczas Marleny Machholz jako Guślarza. Do dziś pamiętamy też Widmo wchodzące na naszą szkolną scenę przez okno, ku zaskoczeniu wszystkich i przerażeniu najmłodszych.

Kolejny rok to wystawienie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Aktorzy występujący w tym przedstawieniu kończą już niebawem studia lub w inny sposób wchodzą na scenę dorosłego życia - serdecznie ich z tego miejsca pozdrawiamy!

W naszym dorobku są sztuki, które wspominamy ze szczególnym sentymentem. Na pewno należy do nich "Zakochany Pan Tadeusz" z 2002r.. Pierwszy raz korzystaliśmy wówczas z prawdziwych kostiumów, mieliśmy prawdziwe muzyczne krajobrazy i poczucie, że uczestniczymy w czymś niezwykłym.

W roku 2003 odeszliśmy na chwilę od klasyki i przygotowaliśmy widowisko pt. "Ławka", mówiące o roli przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka.

Nasi aktorzy zaczęli ujawniać swoje talenty muzyczne, a było ich całkiem sporo, dlatego też postanowiliśmy to wykorzystać w kolejnym autorskim przedstawieniu zatytułowanym "Gdzie to jest?". Scenariusz jest oparty na biografii i twórczości Agnieszki Osieckiej. Właśnie to przedstawienie zaprezentowaliśmy przy okazji tegorocznego Jubileuszu jako jedno z najciekawszych w naszym dorobku. Co prawda nie była to dokładna kopia tego, co przygotowaliśmy przed pięcioma laty, mamy nowych aktorów i nowe pomysły, ale cieszymy się, że mogliśmy przypomnieć nasze dwie śpiewające absolwentki: Natalię Szwabę - dziś studentkę pedagogiki i Kasię Zasadowską - przyszłoroczną maturzystkę. Wystąpiły One gościnnie w przedstawieniu swoich młodszych kolegów.

W roku 2005 odważyliśmy się przygotować naprawdę wielkie dzieło światowej klasyki - tragedię Szekspira "Romeo i Julia". Postanowiliśmy jednak je nieco unowocześnić, wplatając w sztukę romantyczną muzykę, piosenki, a nawet stylowy taniec do piosenki zespołu "Kombi".

Rok 2006 uznajemy za jeden z naszych większych teatralnych sukcesów. Chociaż nie stawaliśmy już w żadne konkursowe szranki, to naszą nagrodą było poczucie satysfakcji i liczne gratulacje od publiczności zgromadzonej z okazji Święta Szkoły w Domu Weselnym w Białym Borze, gdyż właśnie w tej jednocześnie naturalnej i epokowej scenerii wystawiliśmy "Zemstę" Aleksandra Fredry. To właśnie wówczas tak naprawdę zadebiutował w roli Papkina, mam nadzieję, że przyszły student szkoły teatralnej, czego mu życzymy - Adrian Wiśniewski.

Były to naprawdę duże wyzwania, dlatego w kolejnym roku należało nieco odetchnąć i zabawiliśmy się w "Historię polskiego kabaretu".

Ostatnia sztuka przez nas wystawiona to "Antygona". Rzecz równie trudna, co piękna. Staraliśmy się przedstawić wiernie konwencję teatru antycznego z zachowaniem jego wszystkich zasad. Dlatego jestem pewna, że aktorzy występujący w tym przedstawieniu mają świetnie opanowaną historię teatru starożytnej Grecji.

Szeroka działalność teatralna (inscenizacje, udział w konkursach recytatorskich i innych) ukształtowała wśród uczniów, nie tylko członków koła, potrzebę stałego kontaktu z kulturą. Dała im możliwość zaistnienia jako aktorom, nie tylko w szkole, ale i w środowisku lokalnym. Większość naszych wychowanków rozwinęła tu swoją wrażliwość, zainteresowania i uzdolnienia, czego dowodem jest to, iż w szkołach średnich często kontynuują działalność teatralną, a na nasze przedstawienia wracają jako publiczność.

W imieniu opiekunów koła teatralnego pozdrawiam raz jeszcze wszystkich byłych i obecnych szkolnych aktorów, dziękując za te wspaniałe 10 lat.

Dorota Pawlikowska-Gralla

Tekst został wydrukowany w "UczMy" - Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym - nr 4(6), VII-VIII.2014, s. 52-55

Warto dodać w tym miejscu, że działalność artystyczna ma umocowanie w realizowanym w Szkole autorskim programie "Lubimy teatr".

W latach 2011-2017 Koło Teatralne w Szkole działało w trzech grupach wiekowych - uczniów Gimnazjum (opiekun - P. Dorota Pawlikowska-Gralla), klas IV-VI SP (opiekun - P. Marlena Szwaba-Wiśniewska) oraz klas I-III SP, przy czym ostatnia grupa w latach 2011-2013 prowadzona była dla chętnych przez P. Małgorzatę Kowalewską, zaś od września 2013r., ze względu na trudności organizacyjne, opiekunami najmłodszych artystów są wychowawczynie klas.

W roku szkolnym 2012/2013 powstał kabaret szkolny "KaWał" (opiekun - P. Piotr Dulczewski), działający w oparciu o autorski program "To lubię".

W tym samym roku szkolnym zainicjował również swą działalność artystyczną - niestety, na krótko - zespół muzyczny "LamaWay".

Od 2016r. w Szkole działa prężnie chór, którego kierownikiem artystycznym jest P. Krzysztof Zaremba, aktor toruńskiego teatru "Baj Pomorski". Na zajęciach chętni uczniowie mają okazję doskonalić umiejętności wokalne. Chór przygotowuje się do występów konkursowych oraz wspomaga realizację projektów teatralnych, podejmowanych w Szkole.

Od 2018r. Szkolne Koło Teatralne działa w dwóch grupach wiekowych.

W klasach I-III SP odbywają się zajęcia artystyczne, prowadzone przez poszczególne wychowawczynie. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie talentów "aktorskich" i przygotowywanie przedstawień teatralnych dla społeczności szkolnej i środowiska. Na zajęciach uczniowie wykonują również prace plastyczne oraz oglądają filmy dla dzieci.

Zespołem teatralnym starszych klas opiekuje się Pani Marlena Szwaba-Wiśniewska we współpracy z innymi nauczycielami (m.in. P. Anita Wesołowska, P. Magdalena Krupińska, wcześniej również P. Małgorzata Kowalewska). Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję rozwijać wrażliwość artystyczną, wdrażać się do samodzielności na płaszczyznach scenariusza, gry aktorskiej, wyboru tematyki i redagowania wypowiedzi prasowej, rozwijać umiejętność przedstawiania własnej opinii (samokrytycznych i z punktu obserwatora) dotyczących realizacji powierzonych zadań, wdrażać się do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu oraz do kultywowania ludowych tradycji, zdobywać doświadczenia we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej.

Działalność artystyczna w Szkole ma miejsce również przy różnych okazjach na poziomie poszczególnych klas.