banner

Program działań teatralnych "Lubimy teatr" powstał w 2004r., skierowany głównie do nauczycieli języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, ale również do nauczyciela historii, muzyki, bibliotekarzy i wychowawców. Każdy z nich włącza treści programowe do swoich planów nauczania i odpowiada za ich realizację. W określony sposób odnotowuje swoje działania w dzienniku lekcyjnym lub zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele sami decydują o wymiarze godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych elementów programu i korzystają z zaproponowanych w programie metod, technik i form nauczania, biorąc pod uwagę ich efektywność w konkretnej sytuacji dydaktycznej.

Program w opracowaniu został podzielony na trzy etapy edukacyjne:

  • "Co to jest teatr?" - treści programowe na poziomie I etapu edukacyjnego - realizowane nie tylko w ramach ogólnej edukacji wczesnoszkolnej, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych koła teatralnego dla najmłodszych; uczniowie klasy II SP mają corocznie okazję przygotować przedstawienie pod kierunkiem gimnazjalistów; materiałem literackim do inscenizacji są bajki i baśnie;
  • "Bawimy się w teatr" - treści programu skierowane do uczniów klas IV-VI SP (podobnie w Gimnazjum) - obecne na lekcjach języka polskiego, historii i zajęć pozalekcyjnych (koła teatralnego, historycznego i Koła Przyjaciół Książki), są uwzględnione w planach nauczania poszczególnych przedmiotów oraz kół zainteresowań; materiałem literackim dla tego etapu edukacyjnego jest proza młodzieżowa (głównie wybór z lektur szkolnych);
  • "Teatr żyje w nas" - treści realizowane w Gimnazjum - w ramach wspomnianych przedmiotów; materiałem literackim były pozycje z klasyki literatury, a także propozycje młodzieży; ponadto od 2010r. treści programowe w Gimnazjum były realizowane w postaci zajęć artystycznych o profilu teatralnym, a także w formie gimnazjalnego projektu edukacyjnego;.

Program autorstwa Pań Doroty Pawlikowskiej-Gralla i Marleny Szwaba-Wiśniewskiej realizowany jest z powodzeniem do dnia obecnego, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, zachodzących w strukturze szkolnej oraz wzmacniany innowacjami, np. "Nasz teatr na scenie, w eterze, na ekranie".