banner

Od "zawsze" miały miejsce w Szkole różne działania - wystawki, prezentacje, inscenizacje, konkursy - związane z tematem trudności w uczeniu się, a w szczególności z ortografią i pięknym pisaniem.

Przedsięwzięcia, których organizatorką była Pani Anna Frela - szkolny konsultant do spraw dysleksji, odbywały się początkowo w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji. W późniejszych latach działania prowadziły Panie Polonistki przy okazji np. obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego lub "bez szyldu".

Europejskie Stowarzyszenie Dysleksji (ang. European Dyslexia Association, EDA) - Międzynarodowa Organizacja ds. Specyficznych Niepełnosprawności w Uczeniu się (ang. International Organisation for Specific Learning Disabilities, AISBL) jest europejską pozarządową organizacją patronacką zrzeszającą krajowe i regionalne stowarzyszenia osób z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w nauce, rodziców dzieci oraz specjalistów i badaczy akademickich. Została założona 18 października 1987r. w Brukseli jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit przez przedstawicieli dziesięciu krajowych stowarzyszeń dysleksji. Ułatwia wymianę informacji i dobrych praktyk poprzez międzynarodowe sieci i lobbing. We współpracy z organizacjami członkowskimi EDA kwestionuje uprzedzenia i ignorancję, aby zapewnić osobom z dysleksją możliwość osiągnięcia pełnego potencjału.

Członkiem EDA jest Polskie Towarzystwo Dysleksji (PTD), które zapoczątkowało swoją działalność w 1991r. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: psychologów, logopedów oraz nauczycieli - terapeutów. Towarzystwo posiada oddziały w całej Polsce.

Tydzień Świadomości Dysleksji Logo

Październik to Europejski Miesiąc Świadomości Dysleksji. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji rozpoczyna się w 1. poniedziałek października każdego roku, a Dzień Świadomości Dysleksji przypada w czwartek tego tygodnia.

Tydzień Świadomości Dysleksji to idea, której początek sięga początku XXI wieku. Pomysł ustanowienia dni związanych z dysleksją zrodził się podczas spotkania Europejskiego Towarzystwa Dysleksji z potrzeby podkreślenia wysiłku rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy na co dzień zmagają się z tematem specyficznych trudności w uczeniu się. W Polsce wielkim orędownikiem obchodów była prof. Marta Bogdanowicz - inicjatorka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zarówno EDA, jak i PTD zachęcają do aktywności w tym terminie, ale nie tylko. W miarę zaplanowanych działań można datę dostosować do własnego harmonogramu.

Rok szkolny 2022/2023

21 lutego 2023r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas III-VIII pod nazwą "Mistrz Ortografii". Wzięli w nim udział przedstawiciele poszczególnych klas, łącznie 16 osób. Miejsca na podium zajęli:

 • klasy III-V
  1. Anna Świderska (Va)
  2. Nikodem Lachowski (Vb)
  3. Jakub Łagód (Va)
 • klasy VI-VIII
  1. Agata Całka (VIIIb)
  2. Nadia Drzymalska (VII)
  3. Oliwier Paprota (VIIIa)

Ponadto w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogli wziąć udział w quizie polonistycznym, którego pytania dotyczyły podstawowych informacji z zakresu wiedzy o języku i literaturze.

Rok szkolny 2021/2022

21 lutego 2022r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV-VIII, pod hasłem "Wstrzymaj błędy! Rusz głową! Kosmiczne dyktando z Mikołajem Kopernikiem", powiązany tematycznie z realizowanym projektem "Mikołaj Kopernik Ekonomista". Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne. I miejsca w grupach wiekowych zajęły:

 • klasy IV-VI - Anna Świderska (IVa)
 • klasy VII-VIII - Dagna Łukasik (VIIIa)

Ponadto w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogli wziąć udział w quizie polonistycznym, którego pytania dotyczyły podstawowych informacji z zakresu wiedzy o języku i literaturze. Za każdą poprawną odpowiedź nagrodą był cukierek.

25 lutego 2022r. dla miłośników języka polskiego odbył się "Wielki test wiedzy o języku polskim". Zwyciężczynią testu okazała się Oliwia Wesołowska (VIIIb).

Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz bony upominkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.

Rok szkolny 2017/2018

17 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Węgrowie odbył się Regionalny Konkurs Ortograficzny, w którym dwadzieścioro najlepszych uczniów z placówek grudziądzkich oraz z powiatu grudziądzkiego walczyło o statuetkę oraz tytuł Mistrza Ortografii '2018.

W ścisłym gronie laureatów znalazły się Martyna Sankiewicz (VII) i Zuzanna Włódyka (VI).

Rok szkolny 2014/2015

8 grudnia 2014r. Pani Anna Frela ogłosiła wyniki corocznego szkolnego konkursu ortograficznego:

 • klasy I-III SP
  1. Oliwier Maziarz (III)
  2. Szczepan Łukasik (III)
  3. Zuzanna Włódyka (III)
 • klasy IV-VI SP
  1. Kamil Maziarz (VI)
  2. Julian Wojanowski (IV)
  3. Kacper Bądkowski (IV)
 • Gimnazjum
  1. Nikodem Pustuła (III)
  2. Agnieszka Zabłotna (II)
  3. Kesja Kępińska (I)

Rok szkolny 2013/2014

6 grudnia 2013r. Pani Anna Frela ogłosiła wyniki szkolnego konkursu ortograficznego:

 • klasy II-III SP
  1. Kacper Bądkowski (III)
  2. Martyna Sankiewicz (III)
  3. Emilia Wojtanowska (III)
 • klasy IV-VI SP
  1. Kesja Kępińska (VI)
  2. Agata Wiśniewska (VI), Katarzyna Wiśniewska (VI)
  3. Paweł Beiger (V)
 • Gimnazjum
  1. Agnieszka Zabłotna (I), Julia Rożek (III)
  2. Alina Jurek (II)
  3. Bartosz Mróz (III), Bartosz Franczak (II)

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Rok szkolny 2012/2013

6 grudnia 2012r. Pani Anna Frela ogłosiła wyniki szkolnego konkursu ortograficznego, przeprowadzonego w listopadzie. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

 • klasy II-III SP
  1. Dorota Kurdziel (III)
  2. Martyna Kobylacka (III), Amelia Nalaskowska (III)
  3. Martyna Sankiewicz (II)
 • klasy IV-VI SP
  1. Agnieszka Zabłotna (VI)
  2. Katarzyna Wiśniewska (V)
  3. Julia Opala (VI)
 • Gimnazjum
  1. Patrycja Rusak (III)
  2. Mikołaj Gralla (III)
  3. Bartosz Mróz (II)

Nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu zostały wręczone przez organizatorkę i Pana Dyrektora.

Rok szkolny 2011/2012

6 grudnia 2011r. zostały wręczone nagrody uczniom, którzy zajęli najlepsze miejsca w konkursach organizowanych w listopadzie z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Konkurs ortograficzny:

 • klasy I-III SP
  1. Paweł Beiger (III)
  2. Kamil Maziarz (III)
  3. Martyna Jabłońska (III), Martyna Kobylacka (II)
 • klasy IV-VI SP
  1. Agnieszka Zabłotna (V)
  2. Kacper Ząbek i Julia Opala (V)
  3. Ewelina Majorkiewicz (VI)
  • wyróżnienie - Bartosz Gros (VI)
 • Gimnazjum
  1. Patrycja Rusak (II)
  2. Klaudia Ciesielska (III)
  3. Martyna Parteka (III)

Konkurs pięknego pisania:

 • klasy I-III SP
  1. Amelia Nalaskowska (II)
  2. Karolina Różyńska (III)
  3. Wiktoria Radacka (II), Sylwia Kulczyk (III)
 • klasy IV-VI SP
  1. Agata Wiśniewska (IV)
  2. Kesja Kępińska (IV)
  3. Agnieszka Winkiel (VI)
 • Gimnazjum
  1. Angelika Banaś (II)
  2. Emilia Rink (II)
  3. Paweł Paprotny (II)

Rok szkolny 2009/2010

21 kwietnia 2010r. zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu ortograficznego i ładnego pisania.

Laureatami części ortograficznej konkursu zostali:

 • klasy I-III SP
  1. Agnieszka Zabłotna (III)
  2. Agata Wiśniewska (II)
  3. Kesja Kępińska (II)
 • klasy IV-VI SP
  1. Aneta Biernacka (V)
  2. Marta Adwent i Mikołaj Gralla (VI)
  3. Jakub Jagielski (V)
 • Gimnazjum
  1. Martyna Parteka (I)
  2. Klaudia Ciesielska (I), Izabela Rynkowska (II) i Karol Biernacki (III)

W konkursie ładnego pisania dla uczniów Szkoły Podstawowej wyróżnienie uzyskali: Katarzyna Wiśniewska z klasy II, Julia Opala z klasy III i Bartosz Franczak z klasy IV.

Rok szkolny 2008/2009

1 grudnia 2008r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny. Jak zawsze uczestnicy oceniani byłi w trzech kategoriach wiekowych, przy czym z konkursu wyłączeni zostali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej z uwagi na trwającą jeszcze naukę liter i pisania.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 • klasy II-III SP
  1. Łukasz Całka (III)
  2. Marcin Kowalkowski (II)
  3. Nikodem Pustuła (III)
 • klasy IV-VI SP
  • Martyna Parteka (VI)
  • Estera Pustuła (VI)
  • Karolina Laskowska (V)
 • Gimnazjum
  • Paulina Żuchowska (III)
  • Maciej Witulski (III)
  • Sandra Kępińska (III)

Dodatkowo odbył się konkurs pięknego pisania, w którym startowali chętni uczniowie bez względu na wiek. Tutaj nagrodzeni zostali:

 • Agnieszka Winkiel (III SP)
 • Bartosz Franczak (III SP)
 • Jakub Rynkowski (V SP)

Rok szkolny 2007/2008

W ramach obchodzonego w dniach 26-29 listopada 2007r. V Europejskiego Tygodnia Dysleksji odbył się konkurs ortograficzny i po raz pierwszy - konkurs ładnego pisania.

Konkurs ortograficzny odbywał się w trzech grupach wiekowych i polegał na napisaniu dyktanda.

Ideą konkursu ładnego pisania było propagowanie wśród uczniów pisania piórem, zwrócenie uwagi na staranność charakteru pisma, zainteresowanie kaligrafią. Zadaniem uczniów było odręczne przepisanie piórem tekstu drukowanego. W ocenie prac uwzględniono kształt liter, właściwe ich łączenie, ciągłość i charakter pisma.

W konkursie ortograficznym zwyciężyli:

 • klasy I-III SP
  1. Julia Rożek (III)
  2. Jakub Jagielski (III)
  3. Łukasz Całka (II)
 • klasy IV-VI SP
  1. Klaudia Ciesielska (V)
  2. Izabela Rynkowska (VI)
  3. Martyna Parteka (V)
 • Gimnazjum
  1. Kamila Bernat (III)
  2. Maciej Witulski (II)
  3. Agnieszka Kozłowska (III)

W konkursie ładnego pisania, przeprowadzonym wśród uczniów Szkoły Podstawowej, zwyciężyli:

 1. Mikołaj Gralla i Jakub Rynkowski (IV)
 2. Magdalena Chylińska (VI)
 3. Karolina Izdebska i Michał Frela (VI)

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, dodatkowo zaś laureaci konkursu ortograficznego - książki, konkursu ładnego pisania - wieczne pióra.

Rok szkolny 2006/2007

W dniach 20-24 listopada 2006r. w ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji odbyły się następujące wydarzenia:

 • przedstawienie problemu dysleksji w formie korytarzowej gazetki ściennej - przygotowały P. Anna Frela i Renata Jeziorowska
 • 23 listopada - "Trudności dziecka w nauce" - prelekcja dla rodziców przeprowadzona przez P. Annę Frela
 • 24 listopada - szkolny konkurs ortograficzny przygotowany i przeprowadzony przez P. Annę Frela

W konkursie ortograficznym zwyciężyli:

 • klasy II-III SP
  1. Jakub Rynkowski (III)
  2. Miłosz Gros (III)
  3. Aneta Biernacka (III)
 • klasy IV-VI SP
  1. Martyna Parteka (IV)
  2. Sandra Kozłowska i Karol Biernacki (VI)
  3. Izabela Rynkowska (V) i Karolina Lewandowska (VI)
 • Gimnazjum
  1. Ewelina Elwertowska (III)
  2. Paweł Jankowski (III)
  3. Sandra Kępińska (I)

Rok szkolny 2005/2006

W dniach 7-10 listopada 2005r. w Szkole miało miejsce kilka wydarzeń. Na lekcjach odbyły się pogadanki na ten temat, niektórzy uczniowie oraz nauczyciele zostali poddani próbie podczas dyktanda ortograficznego, zaś ukoronowaniem Tygodnia Świadomości Dysleksji było przedstawienie, przygotowane przez uczniów z Koła Teatralnego i klasy III z Paniami Marleną Szwaba-Wiśniewską i Renatą Jeziorowską.

Całej akcji przewodniczyła Pani Anna Frela, która przeprowadziła również szkolenie dla grona pedagogicznego.

Rok szkolny 2004/2005

22 października 2004r. odbyło sie w Szkole przedstawienie pt. "Ortografia na wesoło". Zostali na nie zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej. Zabawne scenki, wierszyki, piosenki pozwoliły dzieciom poznać zasady ortograficzne w bardzo obrazowy sposób.