banner

Szkoła włączyła się w realizację projektu "Mikołaj Kopernik Ekonomista", upamiętniającego 500. rocznicę wygłoszenia traktatu "O szacunku do monety" na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu. Projekt realizowany był z inicjatywy Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu, pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza.

W lutym i marcu 2022r. zrealizowano następujące działania:

Świetlica
 • Kopernikańska lekcja ekonomii, czyli o wydawaniu i oszczędzaniu, o szacowaniu wartości monet i banknotów oraz o pochodzeniu pieniądza
 • Turniej gier kształtujących umiejętności ekonomiczne
Oddziały Przedszkolne
 • 29.03.2022 - grupa "Biedronki" uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych w Bibliotece Głównej w Grudziądzu. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania o życiu wielkiego astronoma, poznały zasługi dla nauki, obejrzały rękopis dzieła "O obrotach sfer niebieskich". Spotkaniu towarzyszyły zabawy i konkursy, w których dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą o Koperniku.
Klasy I-III
 • zajęcia edukacyjne - przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika
 • nauka piosenki o planetach
 • wykonanie prac plastycznych związanych z postacią Mikołaja Kopernika
 • wykonanie makiety Układu Słonecznego (konkurs międzyklasowy)
 • wycieczka do Planetarium i Domu Kopernika w Toruniu (kl. I)

Klasy II

W ramach bloku tematycznego "W drodze do gwiazd" uczniowie wyszukiwali i utrwalali informacje o Mikołaju Koperniku, wypowiadali się na temat dokonań Kopernika oraz sposobów czczenia jego pamięci, poznawali dawne, drewniane przyrządy, dzięki którym słynny naukowiec dokonywał pomiarów. Oglądali również filmiki edukacyjne oraz encyklopedie i książki, dotyczące Układu Słonecznego i znajdujących się tam planet, dzielili się wrażeniami nt. krajobrazów występujących w kosmosie i na Ziemi.

Na zajęciach muzycznych uczniowie nauczyli się piosenek "W Układzie Słonecznym" i "Komety".

Na zajęciach plastycznych - wykonywali portret Mikołaja Kopernika szkicowany ołówkiem oraz rysowali i malowali wybrane planety.

Na zajęciach technicznych - wspólnie wykonywali makietę Układu Słonecznego.

Klasa III

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat życia Mikołaja Kopernika, przypomnieli sobie heliocentryczną teorię stworzoną przez tego astronoma. Na zajęciach muzycznych uczyli się piosenki "W Układzie Słonecznym". Na zajęciach plastycznych wykonywali dowolną techniką portrety Mikołaja Kopernika. Na zajęciach technicznych wykonywali ze styropianowych kul planety oraz tworzyli makietę Układu Słonecznego.

Klasy IV-VIII
 • gazetka ścienna (kl. IVa, sala nr 7)
 • "Spotkanie z Kopernikiem" - przybliżenie postaci (historia)
 • Quiz o Mikołaju Koperniku (historia)

  Quiz odbył się w dniach 28 i 30 marca 2022r.

  W kategorii klas IV-VI wyróżnienie uzyskali:

  • IVa - Laura Kopik, Dominik Grajkowski
  • IVb - Michał Laskowski, Nikodem Lachowski
  • VI - Weronika Cendrowicz, Virginia Jones, Dominik Cendrowski

  W kategorii klas VII-VIII wyróżnienie uzyskali:

  • VIIa - Alicja Laskowska
  • VIIb - Nikodem Kleczkowski, Wiktor Szymajda
  • VIIIb - Oliwia Majer, Maja Zalewska, Paulina Strehlau
 • "Wstrzymaj błędy! Rusz głową, czyli kosmiczne dyktando" (j.polski)

  I miejsce w klasach IV-VI zdobyła Anna Świderska (IVa), a w klasach VII-VIII - Dagna Łukasik (VIIIa).

 • "Nasze rymowanie - Ziemi poruszanie" (j.polski, tworzenie rymowanek)
 • "Kopernik w obiektywie" (prezentacje fotograficzne pomników i miejsc związanych z postacią)
 • "Kopernik - człowiek wielu profesji" (j.angielski, prezentacja)
 • "Planety, instrumenty astronomiczne" (j.angielski, słowniczek obrazkowy)
 • Portret Kopernika (plastyka)

  Uczniowie klas IV-VII próbowali wykonać portret Kopernika. Wszyscy stwierdzili zgodnie, że miał bardzo charakterystyczną szczękę oraz typowe jak na te czasy włosy. Można teraz bez żadnych wątpliwości powiedzieć, że był to człowiek o wielu twarzach :)

 • "Być jak Kopernik" (zabawa, charakteryzacje)
 • Projekt monet z wizerunkiem Mikołaja Kopernika

  Uczniowie klas IV-VII wykonali projekty monet. Pomysłów było wiele: monety z głową Kopernika, planetami, układem słonecznym, nową walutą na cześć ekonomisty.

 • "Związek Kopernika z Grudziądzem" (j.angielski, prezentacja)
Zajęcia specjalistyczne
 • "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię - kim był Mikołaj Kopernik?" (zaj. korekcyjno - kompensacyjne, zaj. rewalidacyjne)
  • karty pracy związane z postacią Mikołaja Kopernika - uzupełnianie wiadomości o Koperniku astronomie i ekonomiście (IVa, IVb);
  • karty pracy związane z pobytem Mikołaja Kopernika w Grudziądzu - ćwiczenia grafomotoryczne, odwzorowywanie, działanie według wzoru (IVa, IVb);
  • wykorzystanie "niby" pieniędzy podczas gry edukacyjnej "Wielka Góra Mądrości" - proste obliczenia, znaczenie gromadzenia kapitału (V, VI, VIIa, VIIb);
  • praca indywidualna z prezentacją multimedialną, związaną tematycznie z życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika;
  • obejrzenie dokumentu naukowego "Odliczanie: Misja kosmiczna Inspiration 4" - poszerzenie wiedzy na temat kosmosu i życia astronautów.
 • "Z Mikołajem Kopernikiem ćwiczymy buzią i językiem" (zaj. logopedyczne)
  • "Żabki" - Odbył się cykl zajęć związanych z poznaniem sylwety Mikołaja Kopernika oraz kosmosu. Dzieci dowiedziały się, kim był Mikołaj Kopernik, czym zajmuje się astronom, do czego służy luneta i teleskop oraz jak nazywają się planety krążące wokół Słońca. Ćwiczyły buzię i język naśladując miny kosmicznych przybyszy; ćwiczyły poprawną mowę trudnych głosek w logotomach karmiąc owocami kosmicznych przyjaciół - Szumki i Ryrki; doskonaliły motorykę małą oraz zmysł spostrzegawczości dopasowując ufoludki do ich cienia.
  • Działania związane z przybliżeniem postaci M.Kopernika zostały włączone w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III i V.