banner
Na Dobry Początek BGK

Program "Na Dobry Początek", prowadzony przez Fundację BGK od 2020r., polega na stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym. W ramach konkursu grantowego zwycięskie podmioty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie projektów edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-9 lat.

Fundacja BGK zachęca Grantobiorców do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, które sprzyjają interakcjom między nimi, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności fizycznej, wspomagają rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program zakłada również doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

W ramach konkursu grantowego środki finansowe mogły być przeznaczone przede wszystkim na: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci.

Rok szkolny 2021/2022

Szkoła przystąpiła do II edycji programu, w ramach którego odbywały się dodatkowe zajęcia pn. "Mali aktorzy", trwające od lutego do czerwca 2022r. Zajęcia objęły 8 grup, łącznie 145 dzieci w wieku 3-9 lat.

Projekt miał charakter innowacyjny dla środowiska szkolnego, gdyż po raz pierwszy została wykorzystana terapeutyczna funkcja teatru. W proces przygotowania sztuki zostały włączone zajęcia, mające na celu kształtowanie prawidłowej dykcji, zrozumienia i radzenia sobie z emocjami oraz naukę współdziałania w grupie - zajęcia z bajkoterapii, logorytmiczne, logopedyczne oraz warsztaty teatralne.

02.2022 - "Pszczółki" bawiły się w teatr.

02.2022 - "Biedronki" bawiąc się w teatr wcieliły się w role aktorskie. Dzieci przeniosły się w tajemniczy świat bajek, m.in. obejrzały bajkę "Śpiąca królewna".

02.2022 - W klasach I-III pierwsze zajęcia teatralne zawierały elementy bajkoterapii. Uczniowie słuchali bajek, wcielali się w bajkowe postaci, odrgrywali scenki, którym towarzyszyly różnie emocje. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w tej formie zajęć.

02.2022 - W grupach przedszkolnych "Motylki" i "Biedronki" odbyły się pierwsze zajęcia logorytmiczne, których celem było rozwijanie słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy oraz doskonalenie koordynacji słuchowo - ruchowej. Podczas zajęć dzieci chętnie wykonywały ćwiczenia oddechowe, rytmiczne z instrumentem oraz ruchowe przy muzyce.

02.2022 - "Motylki" poznały jedną z form teatralnych - teatr cieni. Świetnie się przy tym bawiły.

03.2022 - W klasie Ib odbyły się zajęcia teatralne, a w nich zabawy ruchowe z elementami gry aktorskiej, kształtujące koncentrację oraz doskonalącę koordynację ruchową.

03.2022 - W klasach II odbyły się zajęcia w formie zabaw dramowych, związane z rozpoznawaniem i okazywaniem emocji.

03.2022 - W grupie przedszkolnej "Motylki" odbyły się zajęcia kształcące i wzbogacające pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą.

03.2022 - W grupach przedszkolnych odbywały się zajęcia z logorytmiki, której celem jest korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, ale i uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy.

03.2022 - W grupie przedszkolnej "Żabki" zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii odbywały się raz w tygodniu. Dzieci poznawały kulturę, obyczaje, uczyły się rozumieć świat, w którym żyją, rozwijały wyobraźnię i pogłębiały zainteresowania.

03.2022 - W ostatnim tygodniu marca 2022r. tematem przewodnim w klasach II był teatr. Uczniowie poznali nazwy zawodów osób pracujących w teatrze oraz dowiedzieli się, na czym polega ich praca. Przypomnieli, jak powinni zachowywać się w teatrze. Dowiedzieli się, jakie lalki można zobaczyć w teatrze lalkowym. Dzięki tym wiadomościom podczas lekcji samodzielnie wykonali kukiełki, pacynki, marionetki i jawajki. Klasowe teatrzyki były pełne nowych i ciekawych historii. Wszyscy aktorzy na zakończenie zostali nagrodzeni brawami.

01.04.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-II obejrzeli i wysłuchali audycji "Muzyka z głębi" w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Słuchacze aktywnie brali udział w spotkaniu, odpowiadali na zadawane pytania, wykonywali proste kroki taneczne.

22.04.2022 - Uczniowie klas młodszych odwiedzili Teatr Baj Pomorski w Toruniu, gdzie poznali teatr od kulis oraz obejrzeli spektakl "Jaś i Małgosia".

26.04.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały przedstawienie kukiełkowe "Złota rybka", zaprezentowane przez Przedszkolną Agencję "Magnus" z Olsztyna.

05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Biedronki" pracowały nad inscenizacją "Jasia i Małgosi".

05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Biedronki" pracowały nad inscenizacją "Jasia i Małgosi".

16.05.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III obejrzeli i wysłuchali audycji "Słońce, pomarańcze i Flamenco" w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dzieci poznały również w muzycznym wydaniu hiszpańskie tradycje La Tomatina (Święto Pomidora) i Corrida (walka z bykami).

18.05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Żabki" wysłuchały bajki "O rybaku i złotej rybce", będącej okazją do rozmowy o różnych i licznych życzeniach i zastanowienia się, czy ich spełnianie naprawdę jest niezbędne.

05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Motylki" miały bajkowy dzień. Była księżniczka i smok, nie zabrakło również dzielnego królewicza.

15.06.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie "Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki", zaprezentowane przez aktorów Teatru "Baj Pomorski" z Torunia. Pełna humoru i mądrej nauki inscenizacja, zaprezentowana w konwencji teatru lalek, planu żywego oraz komiksowej, była próbą oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. Młodzi widzowie wraz z bohaterami przedstawienia, którymi były rozmaite zwierzęta, odwiedzali różne gabinety lekarskie, mogli zobaczyć, na czym polegają poszczególne badania i jak ich działanie pomaga dbać o zdrowie.

Zwieńczeniem realizacji projektu było przygotowanie przez każdą z grup sztuki teatralnej. 31 maja 2022r. dzieci zaprezentowały przedstawienia koleżankom i kolegom podczas prób generalnych oraz rodzicom w trakcie Pikniku Rodzinnego:

  • Żabki - Wesołe misie
  • Pszczółki - Kosmiczne przedstawienie
  • Motylki - Trzy małe świnki
  • Biedronki - Zamieszanie w krainie bajek
  • klasa Ia - Czerwony Kapturek
  • klasa Ib - Pomieszanie bajek
  • klasa IIa - Witaminki księżniczki Marcelinki
  • klasa IIb - Wśród planet i planetek z Małym Księciem
  • klasa III - Bukiet życzeń - montaż słowno - muzyczny

Wspaniałe kostiumy, dekoracje oraz niezwykłe talenty małych aktorów zachwyciły zgromadzoną publiczność.

Rok szkolny 2022/2023

W ramach programu "Na Dobry Początek edycja XV" Szkoła uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 15000 PLN na realizację projektu pn. "Sposób na geniusza!".

W II półroczu dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach kodowania, a uczniowie klas I-II - z robotyki i programowania. Warsztaty znacząco rozwinęły umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów dnia codziennego. Ponadto dzieci nauczyły się wykorzystywać nowoczesne technologie - tablety, roboty, a nawet drukarkę 3D! Duże zaangażowanie uczniów sprawiło, że podjęta została decyzja o kontynuacji tego typu zajęć w kolejnym roku szkolnym.

W ramach pozyskanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne - zestaw klocków Lego Spike Prime wraz z tabletem, robot Genibot, maty i krążki do kodowania. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach.

02.2023 - "Biedronki" rozpoczęły przygodę z kodowaniem geometrycznym i dyktandem graficznym.

03.2023 - Uczniowie klas I i II uczestniczyli w zajęciach z robotyki i kodowania. Uczniowie poznawali tajniki świata informatycznego - uczyli się obsługiwać Botleye, Genibota, układali konstrukcje z kubeczków według określonych warunków oraz wykonywali dużo zadań na matach do kodowania.

03.2023 - "Biedronki" próbowały sił w kodowaniu.

04.2023 - Najmłodsi uczniowie szlifowali podstawy programowania i robotyki.

04.2023 - Na zajęciach z robotyki uczniowie poznali kotka duszka. Dzieci stawiały pierwsze kroki programowania w Scratchu. Ćwiczyły też kodowanie na macie.

05.2023 - Drugi dzień Święta Szkoły był doskonałą okazją do podsumowania projektu "Sposób na geniusza!". Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności z robotyki i kodowania oraz arytmetyki mentalnej.

Jednym z modułów programu "Na Dobry Początek edycja XV" były zajęcia arytmetyki mentalnej dla uczniów klas I-II.