banner
Na dobry początek BGK

Program "Na dobry początek", prowadzony przez Fundację BGK od 2020r., polega na stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym. W ramach konkursu grantowego zwycięskie podmioty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie projektów edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-9 lat.

Fundacja BGK zachęca Grantobiorców do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, które sprzyjają interakcjom między nimi, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności fizycznej, wspomagają rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program zakłada również doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

W ramach konkursu grantowego środki finansowe mogły być przeznaczone przede wszystkim na: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci.

W lutym 2022r. Szkoła przystąpiła do II edycji programu, w ramach którego odbywały się dodatkowe zajęcia pn. "Mali aktorzy", trwające do czerwca 2022r. Zajęcia objęły 8 grup, łącznie 145 dzieci w wieku 3-9 lat.

Projekt miał charakter innowacyjny dla środowiska szkolnego, gdyż po raz pierwszy została wykorzystana terapeutyczna funkcja teatru. W proces przygotowania sztuki zostały włączone zajęcia, mające na celu kształtowanie prawidłowej dykcji, zrozumienia i radzenia sobie z emocjami oraz naukę współdziałania w grupie - zajęcia z bajkoterapii, logorytmiczne, logopedyczne oraz warsztaty teatralne.

 • 2-11.02.2022 - W klasach I-III pierwsze zajęcia teatralne zawierały elementy bajkoterapii. Uczniowie słuchali bajek, wcielali się w bajkowe postaci, odrgrywali scenki, którym towarzyszyly różnie emocje. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w tej formie zajęć.
 • 21-25.02.2022 - W grupach przedszkolnych "Motylki" i "Biedronki" odbyły się pierwsze zajęcia logorytmiczne, których celem było rozwijanie słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy oraz doskonalenie koordynacji słuchowo - ruchowej. Podczas zajęć dzieci chętnie wykonywały ćwiczenia oddechowe, rytmiczne z instrumentem oraz ruchowe przy muzyce.
 • 25.02.2022 - "Motylki" poznały jedną z form teatralnych - teatr cieni. Świetnie się przy tym bawiły.
 • 01.03.2022 - W klasach I-III odbyły się zajęcia teatralne, a w nich zabawy ruchowe z elementami gry aktorskiej, kształtujące koncentrację oraz doskonalącę koordynację ruchową.
 • 01.03.2022 - W klasach I-III odbyły się zajęcia w formie zabaw dramowych, związane z rozpoznawaniem i okazywaniem emocji.
 • 10.03.2022 - W grupie przedszkolnej "Motylki" odbyły się zajęcia kształcące i wzbogacające pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą.
 • 03.2022 - W grupach przedszkolnych odbywały się zajęcia z logorytmiki, której celem jest korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, ale i uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy.
 • 03.2022 - W grupie przedszkolnej "Żabki" zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii odbywały się raz w tygodniu. Dzieci poznawały kulturę, obyczaje, uczyły się rozumieć świat, w którym żyją, rozwijały wyobraźnię i pogłębiały zainteresowania.
 • 03.2022 - W ostatnim tygodniu marca 2022r. tematem przewodnim w klasach II był teatr. Uczniowie poznali nazwy zawodów osób pracujących w teatrze oraz dowiedzieli się, na czym polega ich praca. Przypomnieli, jak powinni zachowywać się w teatrze. Dowiedzieli się, jakie lalki można zobaczyć w teatrze lalkowym. Dzięki tym wiadomościom podczas lekcji samodzielnie wykonali kukiełki, pacynki, marionetki i jawajki. Klasowe teatrzyki były pełne nowych i ciekawych historii. Wszyscy aktorzy na zakończenie zostali nagrodzeni brawami.
 • 01.04.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-II obejrzeli i wysłuchali audycji "Muzyka z głębi" w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

  Morza, rzeki, oceany… Dźwięki zmienią się we wszystkie odcienie błękitu. Czeka nas wyprawa na głębokie wody - zarówno z mniejszymi falami, jak i potęga żywiołu. Usłyszymy syreni śpiew, szum fal, a wielki błękit i lazurowe wybrzeże to obrazy, które namalują nam barwy dźwięków.

  Słuchacze aktywnie brali udział w spotkaniu, odpowiadali na zadawane pytania, wykonywali proste kroki taneczne.

 • 22.04.2022 - Uczniowie klas młodszych odwiedzili Teatr Baj Pomorski w Toruniu, gdzie poznali teatr od kulis oraz obejrzeli spektakl "Jaś i Małgosia".
 • 26.04.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały przedstawienie kukiełkowe "Złota rybka", zaprezentowane przez Przedszkolną Agencję "Magnus" z Olsztyna.
 • 16.05.2022 - Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III obejrzeli i wysłuchali audycji "Słońce, pomarańcze i Flamenco" w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

  Jak maj, to i skwar... Udajemy się do kraju pełnego ognistej muzyki i promieni andaluzyjskiego słońca, czyli Hiszpanii. To nie tylko gitara i kastaniety, ale również bardzo temperamentny taniec – flamenco. Przygotujmy się na energetyczne połączenie tańca i muzyki.

  Dzieci poznały również w muzycznym wydaniu hiszpańskie tradycje La Tomatina (Święto Pomidora) i Corrida (walka z bykami).

 • 18.05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Żabki" wysłuchały bajki "O rybaku i złotej rybce", będącej okazją do rozmowy o różnych i licznych życzeniach i zastanowienia się, czy ich spełnianie naprawdę jest niezbędne.
 • 20.05.2022 - Dzieci z grupy przedszkolnej "Motylki" miały bajkowy dzień. Była księżniczka i smok, nie zabrakło również dzielnego królewicza.

Zwieńczeniem realizacji projektu było przygotowanie przez każdą z grup sztuki teatralnej. 31 maja 2022r. dzieci zaprezentowały przedstawienia koleżankom i kolegom podczas prób generalnych oraz rodzicom w trakcie Pikniku Rodzinnego:

 • Żabki - Wesołe misie
 • Pszczółki - Kosmiczne przedstawienie
 • Motylki - Trzy małe świnki
 • Biedronki - Zamieszanie w krainie bajek
 • klasa Ia - Czerwony Kapturek
 • klasa Ib - Pomieszanie bajek
 • klasa IIa - Witaminki księżniczki Marcelinki
 • klasa IIb - Wśród planet i planetek z Małym Księciem
 • klasa III - Bukiet życzeń - montaż słowno - muzyczny

Wspaniałe kostiumy, dekoracje oraz niezwykłe talenty małych aktorów zachwyciły zgromadzoną publiczność.