banner

Uchwałą Senatu RP z 22 grudnia 2005r. rok 2006 został ogłoszony Rokiem Języka Polskiego. Z tej okazji w całym kraju odbyło się wiele konferencji, uroczystości i imprez. Inauguracja obchodów Roku Języka Polskiego miała miejsce 21 lutego 2006r. w SEnacie, w postaci dyktanda parlamentarnego, w którym uczestniczyły wszystkie kluby poselskie.

Nasza Szkoła również zaangażowała się w obchody, co oczywiście najbardziej uwidoczniło się na lekcjach języka polskiego.

27 listopada 2006r. odbyły się dwie imprezy zwieńczające obchody Roku Języka Polskiego.

P. Marlena Szwaba-Wiśniewska z uczniami klasy IV SP przygotowała dla najmłodszych krótkie przedstawienie o tematyce ortograficznej, zakończone konkursem ortograficznym.

Członkowie Koła Teatralnego pod kierunkiem P. Doroty Gralla przedstawili uczniom i nauczycielom inscenizację o historii języka polskiego przeplataną utworami poetyckimi.

Również tego dnia zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego w bibliotece szkolnej. Powstała tam wystawa starych książek przyniesionych przez uczniów. Najstarsze książki w swoich domach znaleźli:

  • Paweł Sienkiewicz z klasy I Gimnazjum - Zbiór poezji, wyd. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1897
  • Alina Jurek z klasy I Szkoły Podstawowej - Próby nauki katechizmowej dla przygotowania dzieci do spowiedzi i komunii św., oprac. ks. dr Schwanitz, Pelplin 1913
  • Sandra Kępińska z klasy I Gimnazjum - Nowy Testament, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1923

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Wszyscy i na co dzień powinniśmy dbać o kulturę słowa. Płynne i poprawne wysławianie się, swobodne wyrażanie myśli, bogaty zasób wyrazów - oto przymioty współczesnego Polaka.