banner
Konkursy przedmiotowe
 • Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym: drużyna Gimnazjum - I miejsce w etapie gminnym i II miejsce w etapie powiatowym;
 • Jesienny Turniej Szkół Gminnych:
  • konkurs ortograficzny: Kamila Bernat (VI SP) - III miejsce, Marta Całka (III G) - II miejsce,
  • turniej wiedzy ogólnej "1 z 4": Barbara Paprotna (III G) - III miejsce;
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu - IV i VI miejsce uczniów klas II i I SP;
 • ogólnopolski konkurs matematyczny "Albus 2005" - dobre wyniki i wysokie lokaty uczniów klas IV i V SP;
 • Ogólnoeuropejski Konkurs Języka Angielskiego "Big Challenge" - szeroki udział uczniów SP i Gimnazjum;
Osiągnięcia sportowe
 • I miejsce w mistrzostwach Gminy Grudziądz w kolarstwie górskim;
 • zawody w indywidualnych biegach przełajowych - I miejsce w powiecie oraz udział w zawodach wojewódzkich;
 • Grudziądzkie Zawody Gimnastyczne uczniów szkół podstawowych - II i III miejsce.
Próby artystyczne
 • Gminny Konkurs Recytatorsko-Plastyczny:
  • Monika Beiger (IV SP) - I miejsce,
  • Natalia Szwaba (III G) - I miejsce,
  • Marta Całka (III G) - II miejsce;
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski: Monika Beiger - II miejsce;
 • Prezentacje Muzyczne Szkół Gminy Grudziądz:
  • Natalia Szwaba (III G) - I miejsce,
  • Katarzyna Zasadowska (I G) - III miejsce;
 • Międzygimnazjalny Konkurs Literacki "Kalamos" - III miejsce na szczeblu rejonowym uczennicy Gimnazjum;
 • Gminny Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych - I miejsce w kategorii uczniów najmłodszych;
 • Międzyszkolny Przegląd Form Teatralnych nt. wiedzy o ruchu drogowym - IV miejsce uczniów klasy II SP;
 • "Gdzie to jest?" - montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej (GOK - gminny Dzień seniora);
 • Święto Niepodległości (Kościół parafialny w Sarnowie);
 • "Romeo i Julia" - przedstawienie teatralne na motywach dramatu Wiliama Szekspira (Dzień Samorządowca, Święto Szkoły).
Organizacja biwaków i wycieczek szkolnych, turystyka
 • I miejsce w kategorii szkół regionu za szczególne zaangażowanie w krzewienie aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawania historii regionu i Polski oraz upowszechnianie turystyki wśród młodzieży szkolnej (SK PTTK "Tramp");
 • Puchar Starosty powiatu grudziądzkiego za zajęcie I miejsca w serii rajdów pod hasłem "Znam powiat grudziądzki" (SK PTTK "Tramp");
 • biwak ogólnoszkolny w Kołobrzegu.
Pielęgnowanie tradycji patriotycznych
 • spotkanie z kombatantami AK w ramach obchodów 60 rocznicy Powstania Warszawskiego;
 • wyjazd na wystawę "Kamyk na szańcu";
 • udział Pocztu Sztandarowego i uczniów w miejskich uroczystościach patriotycznych;
 • przygotowanie przez Samorząd Uczniowski Młodzieżowej Sesji Rady Gminy poświęconej Janowi Pawłowi II.