banner

Niech się wreszcie każdy dowie

i rozpowie w świecie całym,

że dziecko to także człowiek,

tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

spisali dla Was mądre prawa.

Janusz Korczak, Prawa dziecka

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, rozgrywającej się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Mówi się w niej o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, przypomina się i uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Fundacja Światowego Szczytu Kobiet (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF), działająca przy ONZ, która co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy - to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

W listopadzie 2019r. Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do kampanii. W ramach realizacji projektu w 2019r. miały miejsce następujące wydarzenia:

  • 8.XI - spotkanie uczniów wszystkich klas z edukatorem Małopolskiego Centrum Profilaktyki na zajęciach warsztatowych, dotyczących przemocy rówieśniczej;
  • 14.XI - spotkanie uczniów klas IV-VIII z Panem Łukaszem Piekarskim, który w ramach własnego projektu "Wyjdź z cienia" przeprowadził wykład - oparty na własnych doświadczeniach - autentyczny i otwarty przekaz, dotyczący przemocy rówieśniczej;
  • 20.XI - rozmowy w ramach godzin z wychowawcą, wykonanie gazetek klasowych, konkurs na plakat, promujący prawa dziecka.

W listopadzie 2020r. uczniowie klas IIIa i IIIb wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Aktywności Twórczej Uczniów Gminy Grudziądz, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Piaskach pod hasłem kampanii. Dodatkowo 20 listopada 2020r. uczniowie spotkali się, by uczcić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

W listopadzie 2021r. w grupach przedszkolnych i wszystkich oddziałach Szkoły odbyły się zajęcia i lekcje tematycznie związane z prawami dzieci, podczas których dzieci i uczniowie zostali zapoznani z Konwencją o Prawach Dziecka. Oglądano prezentację multimedialną "Lekcje z Januszem Korczakiem" oraz film "Nasze prawa". Nie zabrakło zabaw plastycznych i ruchowych oraz tańców. Poprzez różne działania dzieci poznały przysługujące im prawa, a także obowiązki dorosłych wobec nich.

Rok Lema