banner
Dzieci Kapitana Nemo BGK

Program "Dzieci Kapitana Nemo", prowadzony przez Fundację BGK od 2020r., to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Celem programu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata.

Rok szkolny 2023/2024

Szkoła przystąpiła do IV edycji programu, pozyskując grant w wysokości 20.000 zł na realizację projektu "Weź swój mózg na warsztat!". Projekt realizowany był od września do grudnia 2023r.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z życiorysem i dokonaniami mało znanego wśród Polaków Napoleona Cybulskiego - polskiego fizjologa, współodkrywcy adrenaliny, jednego z twórców endokrynologii, współodkrywcy prądów czynnościowych mózgu i pioniera elektroencefalografii (EEG mózgu), lekarza trzykrotnie nominowanego do Nagrody Nobla. Postać była punktem wyjścia do zgłębienia tajemnic ludzkiego mózgu oraz miała uświadomić uczniom, że miejsce urodzenia (mała wieś) nie determinuje ludzkiego życia i osiągnięć zawodowych. Życie Napoleona Cybulskiego jest też doskonałym przykładem tego, że w Polsce można osiągnąć sukces zawodowy i naukowy.

Spotkania i warsztaty w ramach projektu kształtowały u dzieci i młodzieży poczucie własnej wartości, umożliwiły odkrywanie swoich talentów i predyspozycji, a także kształtowały tożsamość narodową. Warsztaty z doradcą zawodowym miały za zadanie ukierunkować młodych ludzi na odpowiednią ścieżkę kształcenia, a pośrednio do wyboru odpowiedniego zawodu. Ponadto dzieci i młodzież uczyły się radzenia sobie ze stresem, który niszczy organizm - ciało i duszę. Spotkanie z dietetykiem i warsztaty kulinarne pozwoliły uświadomić uczniom, jak duży wpływ na pracę mózgu ma odżywianie. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia doradztwa zawodowego, zajęcia z pedagogiem i neurologopedą, a także warsztaty jogi i uważności. Projekt zakończył się warsztatami kulinarnymi.

W 3. tygodniu października 2023r. uczniowie klasy VII na zajęciach doradztwa zawodowego określali swoje kompetencje, zaś uczniowie klasy VIII poznawali zadania zawodowe w różnych profesjach.

W 1. tygodniu listopada 2023r. uczniowie klas IV uczestniczyli w zajęciach kształtujących umiejętność skutecznego uczenia się. Poznali tajemnice mózgu człowieka, jego budowę oraz dowiedzieli się, jak dbać o swój mózg.

W ramach projektu odbywały się zajęcia jogi i uważności prowadzone przez P. Izabelę Tkaczyńską, instruktora Hatha Jogi. Joga pozwala na redukcję stresu i napięcia emocjonalnego, pozwala się wyciszyć i odprężyć, wspaniale oddziałuje zarówno na ciało, jak i umysł. Regularna praktyka jogi zwiększa świadomość ciała, sprzyja relaksowi i koncentracji. Frekwencja dopisywała, a uczestnicy wychodzili z zajęć zadowoleni i odprężeni.

W listopadzie 2023r. na zajęciach z pedagogiem oraz psychologiem uczniowie rozmawiali o tym, jak sobie z przemocą poradzić. Co myśli, czuje i robi ofiara przemocy? Jak reagować, nie stać z boku? Czy wyśmiewanie, wykluczanie, obgadywanie to również przemoc? Działania odbyły się w powiązaniu z kamoanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W listopadzie 2023r. uczniowie klas VII-VIII na zajęciach doradztwa zawodowego rozmawiali o przyszłości. Siódmoklasisści rozważali, czy to, czego się uczy, przyda się w przyszłości. ósmoklasiści planowali ścieżki edukacyjne pozwalające rozwijać pasje.