banner

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z ekologią na ty", autorstwa Pań Magdaleny Pychotki i Małgorzaty Żebrowskiej, organizowany przez SP nr 10 w Ostrołęce, jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa.

Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowienie im, jak sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

Projekt skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz świetlic szkolnych. Mogą w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, które mają możliwość realizacji założeń projektu. W działaniach mogą brać udział pojedyncze klasy/ grupy lub cała placówka. Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w wyznaczonym terminie, sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji.

Rok szkolny 2022/2023

Szkoła przystąpiła do realizacji II edycji projektu.

Zostały określone następujące moduły zadań i wyzwań:

  • Moduł I - Jestem EKO
  • Moduł II - Przyroda wokół nas
  • Moduł III - Rady na odpady
  • Moduł IV - Eko zdrowie
  • Moduł V - Eko inspiracje

z których należy zrealizować co najmniej 14 zadań, po 2 zadania z modułów I, III, IV, V oraz 4 zadania z modułu II.

16.09.2022 - Cała społeczność szkolna uczestniczyła w corocznej akcji "Sprzątanie Świata". Dzieci i uczniowie zadbali o teren i okolicę Szkoły, pobliski las oraz miejscowość - Wałdowo Szlacheckie.

10.2022 - Uczniowie klasy IIb wykonali eko-jeże, zgodnie z regułą recyklingu.

10.2022 - Uczniowie klasy IIIb wykonywali makiety lasu, na których ukazywali jego piętrowa budowę.

10.2022 - Uczniowie klasy IIa zamienili się w leśnych detektywów. Uzbrojeni w lupy, lornetki oraz aparaty fotograficzne wyruszyli na lekcję do lasu, gdzie przy pomocy wszystkich zmysłów mieli możliwość poznawania przyrody. Odkryciom nie było końca.

10.2022 - Uczniowie klasy Ia zorganizowali Dzień zdrowego śniadania. Dzieci wykonywały kolorowe kanapki, poznały wartości odżywcze warzyw, posługiwały się narzędziami kuchennymi oraz poznały zasady kulturalnego zachowywania się przy stole.

10.2022 - Uczniowie klasy Ib wykonali eko-plakaty.

10.2022 - W klasie Vb rozstrzygnięto konkurs wewnątrzklasowy na eko-wiersz. Laury zdobyli: Michalina Nowak, Nikodem Lachowski oraz Filip Pietrzak, wyróżnieni zostali: Jan Wojanowski i Aleks Łepek.

11.2022 - Uczniowie klasy IV z wychowawcą udali się pod obelisk, a w drogę powrotną ruszyli przez lasy, położone w sąsiedztwie Szkoły. Jak leśni detektywi odbierali ich jesienne piękno wszystkimi zmysłami.

11.2022 - Uczniowie klasy Ia na zajęciach plastycznych wykonali papierowe dzieła - zwierzątka z papierowych rolek.

12.2022 - Uczniowie klasy Ib wykonali świąteczne stroiki i ozdoby choinkowe.

01.2023 - Uczniowie klasy IV wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością wykonując eko-torby, teczki, walizki...