banner

Autorką programu profilaktycznego Oddycham nosem przez cały rok jest Pani Beata Racek. Celem programu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływu na zdrowie, a w szczególności rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu, usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia prawidłowych pozycji spoczynkowych warg, jezyka i żuchwy oraz wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym samodzielnego oczyszczania nosa.

W roku szkolnym 2022/2023 programem realizowanym przez Panie Joannę Rużańską i Kingę Kleczkowską zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniowie SP.