banner

Ogólnopolską Akcję #kochamsłyszeć zainicjowała Pani Agnieszka Kaproń - surdologopeda, audiolog i protetyk słuchu.

Rok szkolny 2022/2023

W IV edycji akcji częściowo wzięły udział dzieci przedszkolne, a przede wszystkim uczniowie klas I-VIII. Uczestniczyli w zajęciach mających na celu poznanie funkcjonowania i znaczenia zmysłu słuchu, uwrażliwienie na potrzeby osób z wadą słuchu oraz zapoznanie z protezami: aparatem słuchowym oraz implantem słuchowym. Mieli także okazję poznać zwroty w języku migowym. Najmłodsze dzieci w trakcie zajęć wzięły udział w zabawach kształtujących wrażliwość słuchową, wykonywały prace plastyczne.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów odbywały się podczas godzin wychowawczych, zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej, rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych.

Rok szkolny 2023/2024

W październiku 2023r. zostały przeprowadzone działania, mające na celu na celu poznanie zmysłu słychu, jego funkcjonowania oraz znaczenia, uwrażliwienie na potrzeby osób z niedosłuchem, zapoznanie z protezami słuchu, aparatami oraz implantami słuchowymi.