banner

W naszej szkole dzieci się nie nudzą to projekt na rzecz Szkoły, realizowany w roku szkolnym 2011/2012 przez Stowarzyszenie Q PRZYSZŁOŚCI, działające w Wałdowie Szlacheckim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej z Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim poprzez zwiększenie ich dostępu do zajęć artystycznych wspierających ich wszechstronny rozwój.

Wartość projektu: 46.510,00 zł.

Fundusze Europejskie

W ramach projektu uczniowie mogli korzystać bezpłatnie z następujących form:

  • zajęcia koła tanecznego - 3 grupy;
  • zajęcia koła muzyczno-wokalnego - 3 grupy;
  • zajęcia teatralne z próbami w Teatrze - 1 grupa.
Zajęcia taneczne

Ze środków pieniężnych projektu zakupiony został zestaw nagłaśniający, kamera, materiały na kostiumy do przedstawień teatralnych oraz sfinansowano wynajem sali w Teatrze i wynagrodzenia dla instruktorów.

W grudniu 2011r. uczniowie wystawili w grudziądzkim Teatrze dla mieszkańców gminy widowisko pt. "Dziewczynka z zapałkami czyli opowieść od serca", w lutym 2012r. dla uczniów Szkoły kabaret o równości płci "W sądzie". 19 maja 2012r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, w ramach Święta Szkoły, odbyło się widowisko pt. "Gdyby nie Ty Warszawo...", podczas którego uczestnicy wszystkich kół zaprezentowali swoje osiągnięcia.

Dziewczynka z zapałkami
Dziewczynka z zapałkami czyli opowieść od serca

Plakat
Gdyby nie ty, Warszawo...