banner

Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Podczas warsztatów dzieci mogą poznać nie tylko ciekawe doświadczenia, ale też zobaczyć, na czym polega praca naukowca, czym się charakteryzuje to trudne, ale bogate życie.

Od roku 2019 organizatorem Konkursu jest Fundacja Akadamia IBSE.

Po raz pierwszy Szkoła przystąpiła do "Świetlika" w 2019r.

  • 12 marca 2019r. odbyła się XII edycja Konkursu, do którego przystąpiło 45057 uczniów z 1323 szkół w całej Polsce.
  • 9 września 2020r. miała miejsce XIII edycja Konkursu. Uczestniczyło w niej 62 uczniów z klas I-VIII. Nagrodę zdobyła Anna Świderska (IIa), a wyróżnienia uzyskali: Maja Marciniak (Ia), Łukasz Dmuchowski (IIa) i Nikodem Lachowski (IIb).
  • 9 marca 2021r. w XIV edycji Konkursu wzięło udział 24 uczniów z klas II-VIII. Wyróżnienia uzyskali: Dawid Zarzycki Dawid (II), Lachowski Nikodem (IIIb)

Planowana na wrzesień 2021r. edycja XIV BIS nie odbyła się.

  • 8 marca 2022r. miała miejsce XV edycja Konkursu. Uczestniczyło w niej 34 uczniów z klas I-VIII. Nagroda dla Laureata II miejsca trafiła do rąk Zuzanny Kozłowskiej (Ib), natomiast wyróżnienie otrzymała Oliwia Wesołowska (VIIIb). Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
  • 14 marca 2023r. w XVI edycji Konkursu wzięło udział 27 uczniów z klas II-VIII. Nagrody zdobyli: Bartosz Lachowicz (Ib) i Filip Witkowski (IIa), natomiast wyróżnieni zostali: Zuzanna Kozłowska (IIb) i Dawid Zarzycki (IV). Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
  • 12 marca 2024r. w XVII edycji Konkursu wzięło udział 38 uczniów z klas I-VIII. Wyróżnienia uzyskali: Aleksandra Maliszewska (Ia), Wojciech Wilmanowicz (Ia), Franciszek Czepłowski (Ib), Natalia Marciniak (IIa), Nikodem Lachowski (VIb) i Aleksandra Kaszubowska (VIII).