banner

Przerwa na czytanie to akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, realizowana w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp, skierowana do:

  • placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski;
  • szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki - wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponuje się stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Celem akcji jest:

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • integracja środowiska lokalnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
  • wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Nasza Szkoła przystąpiła do akcji 13 maja 2019r.

"Przerwa na czytanie" miała miejsce na pauzach międzylekcyjnych po drugiej i po trzeciej lekcji. W akcji wzięli udział uczniowie klas I-VIII SP, III G, dzieci z oddziałów przedszkolnych - 250 osób, a także nauczyciele i wybrani pracownicy Szkoły - 22 osoby, czyli łącznie zasililiśmy ogólnopolską akcję 272 uczestnikami.

Udział w akcji spodobał się przede wszystkim młodszym uczniom, gdzie niektórzy czytali samodzielnie, a niektóre grupy skupiły się wokół czytającej pani. Również starsi chętnie sięgnęli po książki w nietypowym czasie i sytuacji, a i nauczycielom przypadła do gustu możliwość spędzenia przerwy międzylekcyjnej z lekturą.

Z wypowiedzi po akcji wynika, iż tego typu inicjatywa jak najbardziej może być powtarzana, niekoniecznie tylko przy okazji akcji ogólnopolskiej.

13 czerwca 2019r. został ogłoszony wynik akcji, która ostatecznie odbyła się w 991 placówkach oświatowych, gdzie czytało 156.290 osób oraz w 14 placówkach partnerskich na świecie: na Litwie, w Grecji, Rumunii, Turcji, na Węgrzech, w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Macedonii oraz Francji, w których łącznie czytało 2839 osób. W sumie akcja zgromadziła oszałamiającą liczbę 158.809 osób czytających na przerwie.