banner

W drugiej połowie 2018r. Szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji ekologicznej "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", odbywającej się w ramach programu Szkole pomagamy i świat oczyszczamy, zainicjowanego przez Green Office Ecologic Sp. z o.o.

Akcja, prowadzona w trybie ciągłym, w systemie semestralnym od 2015r., to projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W 2018r. uzbierano ponad 3 tony elektrośmieci, za co Szkoła otrzymała karton papieru i pisaków do tablic.

W kolejnych latach uczniowie i mieszkańcy również przystąpili do akcji.

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci