banner

Rosnę z matematyką to program grantowy, prowadzony przez Fundację mBanku od 2022r. Ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych u najmłodszych dzieci. W naturalny sposób, poprzez zabawę i angażujące zajęcia w grupach, dzieci oswajane są z matematyką, mają okazję zaobserwować i zrozumieć, że jest ona w naszym codziennym życiu niemal na każdym kroku. Założenia programu zachęcają również do włączenia się w proces edukacyjny rodziców i opiekunów, a także promują dobre praktyki w tym zakresie wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Rok szkolny 2022/2023

Projekt realizowany był w II półroczu.

Celem projektu było wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie; promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych; poszerzanie znajomości pojęć matematycznych.

Projekt opierał się na nowoczesnych metodach nauczania poprzez działanie i doświadczanie w czasie zajęć dodatkowych. Skierowany był do wszystkich dzieci 6-letnich, uczęszczających do Placówki.

Realizacja projektu odbywała się w kilku działaniach/modułach.

 • Matematyka w kuchni - W ostatnim tygodniu lutego 2023r. odbyły się warsztaty, podczas których dzieci poznały zasadę działania różnego rodzaju wag. Samodzielnie przygotowały odpowiednie proporcje składników potrzebnych do przygotowania ciasta oraz upiekły ciastka w kształcie figur geometrycznych. Dzieci zapoznają się z przepisem, przygotują listę zakupów, samodzielnie kupią, odważą i odmierzą potrzebne składniki. Odmierzając ciecze, przygotowały lukier, którym udekorowały ciasteczka poznanymi liczbami.
 • Z królową na sportowo - W marcu 2023r. miały miejsce zajęcia, podczas których za pomocą piosenek ruchowych przedszkolacy ilustrowali zagadnienia matematyczne. Nauczyli się korzystać ze stopera oraz różnego rodzaju miar. Za pomocą urządzeń pomiarowych odmierzali długość oddanych skoków, czas pokonanego dystansu oraz stania na jednej nodze.
 • Szukanie skarbu - W marcu 2023r. odbyły się zajęcia, podczas których zadaniem dzieci było odnalezienie skarbu ukrytego na terenie Przedszkola wg przygotowanych wskazówek. Uczestnicy odmierzali odległość za pomocą "tiptopów", liniała, miary zwijanej iz kołowej oraz doskonalili orientację w przestrzeni. W celu podsumowania zajęć została przygotowana mapa skarbu dla młodszych kolegów.
 • Konstruowanie gier matematycznych - W kwietniu 2023r. miały miejsce zajęcia, podczas których dzieci poznały zasady tworzenia gier. W trakcie pracy kształtowały kreatywność, wyobraźnię, myślenie przyczynowo - skutkowe, umiejętność współpracy i sztukę kompromisu. Samodzielnie wykonały różne gry matematyczne, by wykorzystać je podczas popołudniowego spotkania "Z grami i rodzicami". Został też ogłoszony konkurs na wykonanie gry wspólnie z rodzicami.
 • Z grami i rodzicami - 9 maja 2023r. odbyło się popołudniowe spotkanie, podczas którego dzieci wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia grały we wcześniej przygotowane gry matematyczne.
 • Mamo, tato przygotujmy razem grę - 11 maja 2023r. został rozstrzygnięty konkurs, którego zadaniem było przygotowanie gry matematycznej przez wszystkie chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodziców.

  Nagrodzone zostały wszystkie dzieci biorące udział w konkursie, a na podium stanęli:

  • I miejsce - Oliwier Dynakowski (Motylki)
  • II miejsce - Alicja Kędra, Brunon Kwiatkowski (Biedronki)
  • III miejsce - Helena Kaszubowska, Tomasz Wilmanowicz, Wojciech Wilmanowicz (Motylki)