banner

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Problem z Głowy", koncentrujący się na zwalczaniu wszawicy w szkołach podstawowych, prowadzony przez Omega-Pharma Poland Sp. z o. o., objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, realizowany był w Szkole w roku szkolnym 2015/2016.

Celem programu Problem z Głowy, skierowanego do uczniów klas I-VI i ich rodziców, było uświadomienie rodziców, jak zapobiegać wszawicy i jak z nią postępować. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci nauczyły się, jak postępować w sytuacjach, gdy "swędzi głowa" oraz jak być tolerancyjnym dla innych, dotkniętych tym problemem.

Szkoła otrzymała pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, opracowany przez ekspertów, wykorzystanych podczas pogadanek, prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną.