banner

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program profilaktyczny, finansowany przez Gminę Grudziądz, realizowany w Szkole w miesiącach marcu i kwietniu 2016r., przez dziesięć kolejnych wtorków. Prowadzącą program była pani Grażyna Bukiert. Zajęcia programu objęły 40 godz. dydaktycznych w cyklu 10 spotkań, odbywających się w budynku Szkoły.

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń - to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Program, którego główne motto brzmiało "wychowywać to kochać i wymagać", uczył nie tyle "metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.