banner

Na Własne Konto to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, funkcjonował w latach 2012-2017.

Celem projektu było:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów;
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości;
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej;
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w IV edycji projektu w roku szkolnym 2015/2016.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne, uczestnicy poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową.