banner

Polsko, poniesiemy Cię dalej to projekt realizowany w 2016r. Grupę inicjatywną projektu tworzyli: Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki, Prezes Stowarzyszenia "Q Przyszłości" w Wałdowie Szlacheckim - Pani Lila Elwertowska, nauczyciel Szkoły - Pan Wojciech Kubicki, mieszkaniec wsi - Pan Krzysztof Romański, Bartosz Mróz - harcerz.

Celem projektu było krzewienie działań patriotycznych w "Małej Ojczyźnie", obejmującej wsie Wałdowo Szlacheckie, Biały Bór i Rudę oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych, integracja wsi, wychowanie młodego pokolenia do wartości, wskazywanie pozytywnych wzorców, jakimi są Wielcy Polacy.

Projekt był dotowany z programu "Działaj lokalnie". Program powstał w 2000r. i jest przedsięwzięciem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

W ramach projektu:

 • oczyszczono obelisk i teren wokół niego w miejscu pamięci w Białym Borze;
 • oznakowano miejsce martyrologii w lesie w Białym Borze;
 • odbyła się wycieczka do Warszawy, w ramach której uczniowie zwiedzili: MEN, Muzeum Powstania Warszawskiego i Powązki;
 • odbyła się lekcja historii w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
 • zorganizowano wieczornicę "Kawiarenka wspomnień o Janie Pawle II", przygotowaną dla społeczności lokalnej przez uczniów pod kierunkiem P. Wojciecha Kubickiego; Gośćmi specjalnymi byli członkowie młodzieżowego zespołu muzycznego pod kierownictwem P. Joanny Krajkowskiej; całości przedsięwzięcia patronowało Stowarzyszenie "Q Przyszłości" w Wałdowie Szlacheckim;
 • wydrukowano 50 śpiewników i przekazano je do użytku Szkole;
 • zorganizowano koncert pieśni patriotycznych w kościele parafialnym w Sarnowie;
 • zakupiono 110 flag w barwach narodowych i rozdano je mieszkańcom, aby wywieszali je w święta narodowe;
 • odbył się uroczysty apel szkolny;
 • zorganizowano wieczornicę "Polsko, poniesiemy Cię dalej", podczas której gościli w Szkole również chętni Rodzice; współorganizatorami imprezy byli harcerze z 52 DH "Remus" oraz Stowarzyszenie "Q Przyszłości" w Wałdowie Szlacheckim;
 • zorganizowano zabawę "niepodległościową" w Szkole.