banner

Młody Artysta - projekt realizowany dzięki wsparciu m.in. Fundacji Pierwsze Skrzypce.

W czerwcu 2016r. Fundacja wygrała konkurs na grant z programu "Decydujesz, pomagamy", będącego wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco Dzieciom. Celem tego działania było wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.

Program skierowany był do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców, aktywnie działających w środowiskach lokalnych. Fundacja Tesco Dzieciom rozdała w całym kraju aż 160 grantów po 5000 zł. Jeden z nich otrzymała Fundacja Pierwsze Skrzypce, wspomagająca naszą Szkołę, na realizację projektu pn. "Młody Artysta", który był realizowany jesienią w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim. 23 czerwca 2016r. Fundacja otrzymała grant, który symbolicznie przekazała na ręce Pana Dyrektora Krzysztofa Sulerzyckiego w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Proekt "Młody Artysta", oprócz rozwijania umiejętności aktorskich i muzycznych, miał za zadanie budowanie pewności siebie, motywacji, umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów. Praca uczniów osadzona była w muzyce, zabawie i przeżywaniu pozytywnych emocji. Zajęcia sprzyjały integracji i rozwojowi interdyscyplinarnych umiejętności ucznia.

Kwota otrzymana w ramach konkursu została przeznaczona na letnie warsztaty teatralno - muzyczne (2016) oraz wypoczynek zimowy (2017) połączony z warsztatami muzycznymi i nauką jazdy na nartach dla członków szkolnego chóru.

Letnie warsztaty teatralno - muzyczne odbywały się w dniach 25-30 czerwca 2016r. w Szkole. Zostały zorganizowane dla kilkudziesięciu dzieci zainteresowanych rozwojem artystycznym i zabawą. Poprowadzili je aktorzy i muzycy Teatru "Baj Pomorski" i Teatru Impresaryjnego "Afisz" w Toruniu: Anna Chudek, Grażyna Rutkowska-Kusa, Jacek Pietruski i Krzysztof Zaremba. W programie znalazły się m.in. zajęcia z dykcji, recytacji i prawidłowej wymowy, praca nad tekstem i rolą, ćwiczenia wokalne i praca nad materiałem muzycznym, wykonywanie rekwizytów scenograficznych.

Warsztaty, oprócz rozwijania umiejętności aktorskich i muzycznych, miały za zadanie budowanie pewności siebie, motywacji, umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów. Praca uczniów osadzona była w muzyce, zabawie i przeżywaniu pozytywnych emocji. Zajęcia sprzyjały integracji i rozwojowi interdyscyplinarnych umiejętności.

W ramach pięciodniowych zajęć uczestnicy przygotowali inscenizację kilku wierszy Jana Brzechwy, które zaprezentowali na zakończenie warsztatów zaproszonym Rodzinom i Gościom.

Dodatkowymi atrakcjami było spotkanie integracyjne przy grillu (26.06), okraszone koncertem toruńskich artystów, jednonocny biwak w Szkole (28.06), podczas którego m.in. odbyła się dyskoteka, a także wycieczka do Torunia ostatniego dnia.

Warsztaty odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pierwsze skrzypce, ale też pomocy materialnej Jeronimo Martins Dystrybucja z Białego Boru i STEK Sp. z o.o. Sp. k. z Grudziądza, a także wielkiemu zaangażowaniu Rodziców.