banner

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich realizowany był w roku szkolnym 2016/2017. Organizatorem badań było Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi" - organizacja zrzeszająca ludzi dobrej woli, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami słuchu, głosu i mowy.

Celem programu było wczesne wykrycie u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Badaniami objęto większość dzieci z klas I i VI naszej Szkoły.