banner

Gabinet profilaktyki zdrowotnej to program, umożliwiający dofinansowanie wyposażenia szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 1774).

W 2017r., w ramach programu, Szkoła otrzymała pełne wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej.