banner

Narodowe Czytanie to coroczna, organizowana przez Prezydenta RP od 2012r., akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Wydarzenie ma na celu propagowanie piękna literatury narodowej, promocję czytelnictwa. Stanowi doskonałą okazję do przypomnienia największych polskich utworów literackich, dzieł ważnych dla kultury i historii naszego kraju.

Od początku trwania akcji, zgodnie ze specyfiką realizacji tego przedsięwzięcia, w przypadku dłuższych utworów powieściowych Kancelaria Prezydenta RP zamawia u wybitnych znawców literatury adaptację lektury. Adaptacja powstaje przede wszystkim na potrzeby warszawskiej odsłony akcji w Ogrodzie Saskim, a także z myślą o jej wykorzystaniu przez organizatorów z całej Polski i zagranicy, w celu umożliwienia przeprowadzenia Narodowego Czytania w ciągu jednego dnia. Podczas trwania akcji tekst adaptacji ma wyłącznie charakter towarzyszący oraz pomocniczy.

2 września 2017r. do VI edycji edycji wspólnego, publicznego czytania przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku. Zgodnie z wolą głosujących w całym kraju czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki oraz uczniowie i absolwenci Szkoły. Z przeprowadzonej akcji powstał film, a nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o egzemplarz Wesela.

Nasza Szkoła jako placówka po raz pierwszy przystąpiła do akcji w 2022r.

Rok szkolny 2022/2023

2 września 2022r. z inicjatywy Pań polonistek nasza Szkoła włączyła się do XI edycji akcji - tym razem Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Uczniowie klas starszych wysłuchali utworów czytanych przez nauczycieli oraz zaproszonych gości - P. Kierownik Wydziału Oświaty Iwony Ślusarskiej i P. Przewodniczącej Rady Gminy Hanny Kołodziej. Pamiątkową pieczęć na przyniesionych przez uczniów książkach przybijał sam wieszcz - Adam Mickiewicz.

Kilka tygodni później otrzymaliśmy egzemplarz Ballad i romansów z pamiątkową pieczęcią oraz podziękowanie za udział w akcji od Pary Prezydenckiej.

Rok szkolny 2023/2024

8 września 2023r. Szkoła włączyła się do XII edycji akcji, podczas której uczniowie klasy VIII czytali powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Akcją kierowały Panie polonistki - Marlena Szwaba-Wiśniewska i Anna Grzybowska. Akcja powiązana została z realizacją zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

6 listopada 2023r. za udział w akcji Szkoła otrzymała podziękowanie od Pary Prezydenckiej i piękne wydanie powieści Orzeszkowej.