banner

W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęto realizację innowacji językowej "Nauczanie dwujęzyczne w zakresie przedmiotów biologia i plastyka". Zajęcia prowadziły Panie Anna Lewandowska-Czarnecka i Natalia Wiśniewska-Jaworska. W pierwszym roku adresatami byli uczniowie klas VII, w kolejnym - VII i VIII.