banner

Innowacja metodyczna "Gimnastyka ciała i języka", realizowana w Szkole od roku szkolnego 2020/2021, skierowana jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III. Główną motywacją jej wprowadzenia było wspomaganie rozwoju mowy dzieci, rozwoju emocjonalno - społecznego i fizycznego (prawidłowa postawa ciała).

Działania zaplanowane w ramach innowacji:

  • zajęcia z logorytmiki dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, mające na celu usprawnianie małej i dużej motoryki, kształtowanie percepcji słuchowej i słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy, umiejętność szybkiego reagowania na bodźce muzyczne (prowadzone przez neurologopedę);
  • poranki logopedyczne dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych - szeroko rozumiana profilaktyka logopedyczna (prowadzone przez wychowawców grup przedszkolnych);
  • gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów klas I-III;
  • zajęcia związane z rozwojem kompetencji społeczno - emocjonalnych dla dzieci 6-letnich i uczniów klas I-III.
Gimnastyka ciała i języka
Gimnastyka ciała i języka

W zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej uczestniczyli uczniowie, posiadający kwalifikację od lekarza bądź od pielęgniarki szkolnej, na wniosek rodzica. W klasach I, za zgodą rodziców, pielęgniarka szkolna wraz z nauczycielem - instruktorem gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, przeprowadziła badanie postawy ciała. Wszyscy uczniowie tych klas uczestniczyli w zajęciach.

Pedagog szkolny w ramach innowacji raz w semestrze przeprowadził zajęcia związane z rozwojem kompetencji społeczno - emocjonalnych. Były to zajęcia warsztatowe z elementami zabawy, dotyczące budowania relacji i wyrażania emocji. Ich głównym celem było promowanie umiejętności wyrażania własnego zdania i porozumiewania się oraz wyrażania swoich emocji. Podczas zajęć stosowano różne metody - pantomimę, gry, scenki. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali i poznawali swoje reakcje emocjonalne, uczyli się określać i wyrażać siebie oraz to, czym różnią się od innych, trenowali komunikowanie się, integrowali z grupą.

W roku szkolnym 2020/2021 realizację innowacji utrudniła sytuacja epidemiczna - nie można było realizować działań skierowanych do rodziców.

Opóźniła się też kwalifikacja uczniów do zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. W momencie rozpoczęcia nauki zdalnej spowodowanej pandemią, propozycje ćwiczeń i komentarze do nich zamieszczane były dwa razy w tygodniu na platformie Moodle.