banner

eTwinning (ang. twin - bliźniak) został zainaugurowany w 2005r. jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 34 europejskich Ministerstw Edukacji wspólnie pracujących na rzecz szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwijaniem możliwości uczenia się. Na szczeblu krajowym eTwinning wspierany jest przez 38 Narodowych Biur Kontaktowych Programu eTwinning.

eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning udostępnia też inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla kadry szkolnej (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i - mówiąc krótko - czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

Portal eTwinning to punkt wejścia do świata eTwinning. Dostępny w 28 językach portal eTwinning.net jest źródłem wiadomości z krajów eTwinning, możliwości doskonalenia zawodowego, a także informacji na temat uznania i udanych projektów.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu 2020r. w ramach innowacji pedagogicznej (językowej) autorstwa Pani Natalii Wiśniewskiej-Jaworskiej. Realizatorkami projektu były Panie anglistki, pozostające w ścisłej współpracy z nauczycielami innych przedmiotów.

W grudniu 2020r. uczniowie brali udział w wymianie kartek świątecznych, zarówno tradycyjnych jak i wirtualnych.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęła się realizacja "Maths is fun" czyli nauki matematyki poprzez zabawę. Główne założenia projektu, realizowanego we współpracy z Panią Magdaleną Kruzel-Klauza, to zachęcenie uczniów do nauki matematyki i przekonanie, że matematyka może być "fajna".

W marcu 2021r. uczniowie klasy VIb - Nikodem Kleczkowski i Franek Klauza - stworzyli prezentację o Albercie Einsteinie.

eTwinning

eTwinning

Również w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 realizowany był projekt "Be healthy, feel happy!", związany ze zdrowym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Uczniowie wymieniali się pomysłami i dobrymi praktykami, wykonywali plakaty oraz opisywali swój dzień.

W grudniu 2021r. uczniowie klas IV-VIII stworzyli kartki świąteczne w języku angielskim i niemieckim, które zostały rozesłane do szkół partnerskich w Polsce oraz za granicą.

eTwinning

W tym samym miesiącu dotarły do uczniów kartki świąteczne z życzeniami ze szkół z Polski (Kartuz), Hiszpanii, Portugalii. Podziwiając pięknie wykonane kartki poznali różnorodne zwyczaje panujących w tych krajach i regionach.

eTwinning

W kwietniu 2022r. dzieci z grup przedszkolnych realizowały zadania projektu "Poznajemy wiosnę wszystkimi zmysłami" na platformie e-twinning, m.in. zadbały o przedszkolne parapety, przygotowały zielone kanapki oraz wiosenne prace plastyczne.

W czasie wiosennego spaceru wsłuchiwały się w odgłosy wiosny i przygotowały pyszne i pożywne kulki mocy.

Odkrywały wiosnę za pomocą zmysłu dotyku.