banner

Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy" powstał w 2020r. w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym. Organizatorem projektu jest Przedszkole Niepubliczne "Piastuś" w Inowrocławiu.

Autorzy, współorganizatorzy i koordynatorzy projektu w kolejnych latach: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz - nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego "Piastuś" w Inowrocławiu; Mariusz Berkowski - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach, instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu; Ludmiła Fabiszewska - nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim; Agnieszka Raźna-Kubiak - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu.

Cele projektu, wynikające z Podstawy Programowej:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Szczegółowe cele projektu:

 • promowanie kultury, wysokiej wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dla dziecka;
 • zapoznanie z zasadami i normami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
 • współpraca z rodzicami, włączenie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Realizacja projektu polega na wykonywaniu określonej liczby zadań, uwzględnionych w modułach tematycznych.

W naszej Placówce projekt został wdrożony w oddziałach przedszkolnych.

Logo
Rok szkolny 2020/2021
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Z kulturą mi do twarzy

 • Moduł I - W krainie muz
  • Podróż do królestwa dźwięków
  • Śladami przeszłości
  • Mali i duzi architekci
 • Moduł II - Piękno regionu
  • Warsztaty ludowe
  • Dzień wspomnień i zadumy
  • Moje miasto - moja duma
 • Moduł III - Kocham, lubię, szanuję
  • Tydzień uprzejmości
  • Siła bajek
Logo
Rok szkolny 2021/2022
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Z kulturą mi do twarzy

 • Moduł I - W krainie muz
  • W magicznym świecie dźwięków
  • Spotkanie z muzyką
  • Wśród nocnej ciszy
  • Piosenka jest dobra na wszystko
  • Tanecznym krokiem
  • Paleta barw
  • Tajemnice teatru
  • Z wizytą w teatrze
  • Teatr lalek
 • Moduł II - Tu jest moje miejsce
  • Piękno tradycji
  • Dzień wspomnień i zadumy
  • Nasza tradycja
  • Pejzaże Polski
  • Do hymnu!
  • Moja okolica
 • Moduł III - Kocham, lubię, szanuję
  • Kodeks dobrego zachowania
  • Tydzień uprzejmości
  • Siła bajek
  • Zaświeć na niebiesko
  • Warto pomagać
  • Z Babcią i z Dziadkiem dobrze się bawimy
  • Z kulturą przy stole
  • Moja rodzina
  • Jaka jest moja rodzina?
  • Dzień Rodziny
 • Moduł IV - Kultury świata
  • Chińskie wachlarze
  • Sałatka grecka
  • Mali i duzi architekci
  • Zabawy z piłką
  • Piasek pustyni

Realizacja zadań projektowych wpłynęła pozytywnie na dzieci, ponieważ miały one dużo okazji do poznania własnej miejscowości, innych kultur, wdrażania się do kulturalnego uczestnictwa np. podczas pobytu w teatrze. Ponadto udział w projekcie uczył systematyczności w dążeniu do postawionego sobie celu.

Jednym z trudniejszych zadań okazało się "Chińskie wachlarze", które trudno było dzieciom wykonać. Najwięcej radości i satysfakcji przysporzyła realizacja zadania "Dzień Rodziny" - zadowolone były zarówno Wychowawczynie, jak i dzieci oraz rodzice.

Logo
Rok szkolny 2022/2023
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

Z kulturą mi do twarzy

 • Moduł I - W krainie muz
 • Moduł II - Tu jest moje miejsce
 • Moduł III - Kocham, lubię, szanuję
 • Moduł IV - Kultury świata

11.2022 - "Pszczółki" poznały wybrane instrumenty muzyczne. Przy okazji świetnej zabawy dzieci rozbudzały swoje zainteresowania muzyczne a także szeroko pojętą wrażliwość muzyczną.

11.2022 - "Żabki" zrealizowały temat "Nie ma dzieci, są ludzie" - obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. W tym ważnym dniu odbyły się rozmowy, gry i zabawy, których celem było uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny "Prawa dzieci", a na koniec kolorowały obrazki ilustrujące wybrane przez siebie prawa.

03.2023 - "Żabki" zrealizowały zadania z kręgu tematycznego związanego z muzyką.

 1. "W magicznym świecie dźwięków" - dzieci poznały instrumenty muzyczne, ich wygląd i brzmienie.
 2. "Ekoinstrumenty" - dzieci wykonały proste instrumenty muzyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych.

05.2023 - "Żabki" zrealizowały zadanie z modułu II. Zajęcia, poświęcone majowym świętom, przybliżały treści patriotyczne. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny o Polsce oraz utrwaliły symbole narodowe, flagę i godło. Na koniec zajęć dzieci wykonały prace plastyczne w barwach biało - czerwonych