banner

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w ramach Ogólnopolskiego Programu "Ekopracownia - zielone serce szkoły", realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach programu szkoły otrzymują dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskują przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Ekopracownia

Nasza Szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2023/2024. Prace rozpoczęły się podczas wakacji i trwały do listopada 2023r. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zyskaliśmy nowe wnętrze, ale też bogatą bazę dydaktyczną do edukacji ekologicznej. Projekt się udał dzięki dofinansowaniu w kwocie 48966,72 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rok szkolny 2023/2024

09.2023 - W Szkole (we wszystkich szkołach gminnych), dzięki staraniom Gminy Grudziądz, zostały zamontowane czujniki jakości powietrza z monitorami. Już od początku października na ekranie monitora umieszczonego na parterze głównego budynku można było śledzić bieżące wyniki pomiarów czystości powietrza z okolic Szkoły. Wyniki pomiarów są również prezentowane na głównej stronie szkolnej witryny interentowej, aby w dowolnej chwili monitorować stan powietrza. W ten sposób Gmina Grudziądz dołączyła do Ogólnopolskiej Sieci Antysmogowej.

09.2023 - Uczniowie klasy VIII aktywnie działali na lekcji fizyki, przeprowadzając doświadczenia z elektrostatyki.

09.2023 - Uczniowie klasy IIb na lekcji religii poznawali stworzenia boskie wykorzystując pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

10.2023 - W ramach projektu "Przeciwdziałanie emisjom", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przeprowadzone zostały warsztaty na temat zanieczyszczeń powietrza. Zdecydowanie wpłynęły one na podniesienie świadomości ekologicznej naszych uczniów na temat smogu i jego negatywnego wpływu na zdrowie, środowisko i życie codzienne. Warsztaty przeprowadziła firma "Syngeos", a gościli na nich Wójt Gminy Grudziądz Pan Andrzej Rodziewicz oraz radny Sejmiku Województwa Pan Robert Malinowski.

10.2023 - Uczniowie klasy VII, korzystając z mikroskopów zakupionych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", oglądali preparaty mikroskopowe. Przed przystąpieniem do pracy poznali nowe angielskie słówka dotyczące budowy mikroskopu.

11.2023 - Uczniowie klasy V na lekcji biologii zakładali doświadczalne hodowle fasoli.

11.2023 - Dwie uczennice z klasy VIII przygotowały doświadczenie, dotyczące biodegradacji czterech różnych rodzajów odpadów - naczynie z otrąb pszennych, folia celulozowa, torba biodegradalna i wypełniacz skrobiowy. Celem doświadczenia była ocena stopnia rozkładu w/w odpadów w różnych podłożach - gleba piaszczysta, gleba ogrodowa i słona woda.

11.2023 - Uczniowie klas IV-VII przeprowadzili warsztaty dla rodziców. Zaproszeni goście mieli okazję poznać pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach programu. Uczniowie przygotowali różne doświadczenia i pokazy. Były wśród nich między innymi trwałe preparaty zwierząt oraz preparaty roślinne i zwierzęce pod mikroskopem. Zaprezentowane doświadczenia związane były z badaniami glebowymi, rozszczepieniem światła, obiegiem wody w przyrodzie. Przedstawiono również inteligentny dom, zestaw do wytwarzania energii odnawialnej oraz mierniki do mierzenia natężenia światła, dźwięku, temperatury i wilgotności. Młodzi naukowcy spisali się wyśmienicie.