banner

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 tys. dzieci i niemal 13 tys. nauczycieli z prawie 10 tys. szkół podstawowych.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymują komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat "Akademii Bezpiecznego Puchatka" oraz Dyplom dla uczniów.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Rok szkolny 2022/2023

W II półroczu uczniowie klas I realizowali zadania Programu z dużym zaangażowaniem, zakończyli program testem i otrzymali pamiątkowe dyplomy.