banner

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Angielski jest fun-tastyczny!" autorstwa Pani Angeliki Froni, nauczycielki przedszkola i języka angielskiego, jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Angielski jest fun-tastyczny

Rok szkolny 2023/2024

Szkoła dołączyła do Programu, w ramach którego przez cały rok szkolny uczniowie klas najmłodszych realizowali różne zadania językowe.

10.2023 - Uczniowie klasy IIb wykonali "Dyniowe dekoracje". Przy okazji dzieci poznały budowę dyni oraz utrwaliły poznane słownictwo dobrze się przy tym bawiąc.

11.2023 - Uczniowie klas I na lekcji języka angielskiego poznali słownictwo związane z robieniem zakupów. Przy specjalnie utworzonym stanowisku sklepowym dokonywali zakupu zabawek w języku obcym.