banner

BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć - Edukacja - Pomoc.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów - polskiego „bohater” oraz angielskiego "ON", czyli "włączyć". Angielskie "ON", zapożyczone z popularnego przymiotnika "on-off", dosłownie włącza historię bohatera - film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą - osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Uczniowie naszej Szkoły po raz pierwszy wzięli udział w realizacji projektu w październiku 2021r. Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach historii wysłuchali nagrań dźwiękowych wspomnień Powstańców oraz wykonali infografiki poświęcone Powstaniu Warszawskiemu '44.

Rok Lema

BohaterON

W październiku 2022r. uczniowie klas IV-V wykonali foldery, plakaty, słuchali wspomnień Powstańców oraz oglądali filmy dokumentalne.

Rok Lema

BohaterON