banner

"Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas"

Florian Plit

Zakamarek - ekotriki na kąciki to ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo - ekologicznej oraz aranżacji przestrzeni, zainicjowany przez Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu. Trwał od października 2021r. do czerwca 2022r. Koordynatorem projektu była Pani Ewelina Szutarska.

Cele projektu:

 • główny:
  • wychowanie przedszkolaka kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz;
 • szczegółowe:
  • stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata,
  • rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych,
  • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność),
  • aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych,
  • budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem,
  • zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda,
  • kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo - ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie,
  • wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,
  • nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski.

Inicjatywę honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej "Inicjatywa i Twórczość", Klub Gaja, Stowarzyszenie Tilia - Szkoła Leśna na Barbarce. Projekt patronatem medialnym objęły: Gazeta Pomorska, Nowości Dziennik Toruński, serwis naszemiasto.pl, Radio Pomorza i Kujaw PiK oraz czasopismo dla nauczycieli "Bliżej Przedszkola".

Z kulturą mi do twarzy

Zakamarek to wesoły, psotny stworek, mieszkający w przedszkolnych kącikach. Nikt go jeszcze nie widział (pojawia się w nocy, śpi w dzień). Przyjaźni się z Ekoludkiem i Śmieciorkiem, nie lubi Dziury Ozonowej, Smogu i innych wrogów planety Ziemia.

Dzieci uczestniczące w realizacji projektu rozpoczęły "zieloną rewolucję" i podjęły wyzwanie udzielenia pomocy Zakamarkowi w jego ekologicznej misji! Wykonywały określone regulaminem zadania, ujęte w formie mapy myśli, bardzo często stanowiące efekt podejmowanych działań. Sposób ich wykonania był całkowicie dowolny, uzależniony od inwencji dzieci i nauczycieli. Uczestniczyły również w zabawach badawczych i eksperymentach. Jako podsumowanie działań stworzyły w grupach postać Zakamarka, wykorzystując materiały naturalne, przyrodnicze i surowce wtórne, przygotowywały plakaty, broszury, lapbooki itp. oraz spis wskazówek dla opornych z perspektywy Zakamarka - co dobrego można zrobić dla środowiska.