banner

Bo tak trzeba... - projekt renowacji zapomnianych cmentarzy Pomorza i Kujaw - został zainicjowany w 2007r. za sprawą dawnej wychowanki Szkoły Podstawowej w Czernikowie (woj. kuj-pom, pow. toruński), Anny Zglińskiej i grona jej przyjaciół, pod skrzydłami Czernikowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu "Czyż Nie". Gdy w gminie Czernikowo "skończyły się" cmentarze wymagające natychmiastowej pomocy, dawni wolontariusze projektu ruszyli do kolejnych miejscowości.

Takim sposobem pod szyldem projektu i pod czujnym okiem konserwatorki Marty Kaźmierczak w ramach projektu partnerskiego odnowiono m.in. cmentarz w Białym Borze. W dniach 28-29 kwietnia 2011r., pod skrzydłami Stowarzyszenia "Q Przyszłości" wraz z wolontariuszami, uczniowie i nauczyciele wycięli i wykopali samosiewy bzu na cmentarzu olęderskim w Białym Borze oraz oczyścili kamienie nagrobne z mchów i porostów. Koordynatorem projektu była absolwentka Szkoły, Aleksandra Nowicka.

Bo tak trzeba...