banner

Program Edukacji Kulturalnej jest projektem realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu dla uczniów klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości. Tematy zajęć nawiązują do treści programu nauczania, znacząco uzupełniając je i poszerzając.

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych;
 • wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego;
 • rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej;
 • kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego;
 • zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury (Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury).

Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w programie dwukrotnie.

Rok szkolny 2009/2010

W 2010r. miała miejsce VIII edycja programu, trwająca od 10 lutego 2010r. W zajęciach wzięło udział 156 uczniów klas piątych szkół podstawowych z: Bycza, Piotrkowa Kujawskiego, Dobrego, Byczyny, Sosnówki, Wałdowa Szlacheckiego, Zbrachlina, Zawdy, Wydrzna, Klonowa, Ruża.

W programie w 2010r. znalazły się spotkania prowadzone przez:

 • Muzeum Okręgowe - gra edukacyjna "Dzieje Torunia" i warsztaty origami "Papierowy świat";
 • Muzeum Etnograficzne - "Plecionkarstwo" i "U kowala czarna robota";
 • Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka - "Chopin - inspirator wyobraźni", zajęcia plastyczne powiązane z postacią kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina;
 • Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" - "Młodzież w teatrze życia", zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu teatru lalkowego, w tym wykonanie i animacja lalek w technice teatru fluorescencyjnego;
 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
  • zajęcia teatralne prowadzone przez Krystiana Wieczyńskiego "Ciało mówi" i "Jak mówisz",
  • zajęcia plastyczno - fotograficzne prowadzone przez Monikę Bojarską i Stanisława Jasińskiego pn. "Mój, twój, nasz WIZERUNEK",
  • zajęcia muzyczne prowadzone przez Erwina Regosza - "Autoprezentacja - twój dźwiękowy wizerunek",
  • zajęcia taneczne - "Plastyka ruchu" prowadzone przez Martę Zawadzką;
 • Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie - historia papiernictwa, piśmiennictwa i drukarstwa;
 • Toruńską Orkiestrę Symfoniczną - zajęcia muzyczne "Rodzina z drewna wykonana".

14 czerwca 2010r. w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie PEK '2010.

PEK'2010

PEK'2010

PEK'2010

Rok szkolny 2017/2018

W 2018r. miała miejsce XXVI edycja programu. W zajęciach uczestniczyło 137 uczniów ze szkół podstawowych w Wałdowie Szlacheckim, Ciechocinie, Łążynie II, Skępem, Skrwilnie i Okalewie.

Zajęcia zrealizowane w 2018r. przez WOAK:

 • warsztaty teatralne "Moje drogi"; prowadząca: Agnieszka Zakrzewska - 5 spotkań;
 • warsztaty muzyczne "Emisja głosu. Dźwiękowa barwa emocji"; prowadzący Erwin Regosz - 2 spotkania;
 • warsztaty fotograficzne "Fotografia to malowanie światłem"; prowadzący Stanisław Jasiński - 2 spotkania;
 • warsztaty plastyczne "H (hałas) czy CH(chaos)" i "Piksel Book"; prowadzące: Paulina Broma, Monika Balcerak, Maja Figurska i Zuzanna Wróblewska - 2 spotkania;
 • warsztaty filmowe "Film. Od pomysłu do realizacji"; prowadzący Karolina Fordońska - 2 spotkania.

Zajęcia zrealizowane w 2018r. przez współorganizatorów:

 • warsztaty muzyczne "W głosie siła" - Toruńska Orkiestra Symfoniczna;
 • warsztaty dawnych zabaw dziecięcych i tworzenia zabawek "Ene, due, rike, fake" - Muzeum Etnograficzne w Toruniu;
 • warsztaty "Kopernik znany i nieznany" - Muzeum Okręgowe w Toruniu.

1 marca 2018r. uczniowie klasy V SP uczestniczyli w pierwszych zajęciach: warsztatach filmowych pn. "Film. Od pomysłu do realizacji" z prowadzącą P. Karoliną Fordońską oraz warsztatach teatralnych pn. "Moje drogi" z prowadzącą P. Agnieszką Zakrzewską.

PEK '2018 zakończył się uroczystym podsumowaniem 13 czerwca 2018r. w Młynie Wiedzy w Toruniu.