banner

Bezpieczna + - rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - stanowi kontynuację i rozszerzenie rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Głównym celem programu Bezpieczna + jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni;
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły;
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach;
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018, choć i w późniejszych latach pojawiały się wydarzenia związane z programem.

 • IX.2017 - W ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • IX.2017 - Zakupiono mobilne miasteczko i udostępniono go uczniom do ćwiczeń.
 • 29.IX.2017 - Uczniowie klas I-III SP udali się do grudziądzkiego kina "Helios", gdzie uczestniczyli w projekcie "Akademia Bezpieczeństwa", realizowanym we współpracy Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej i MEDSAR-u w Grudziądzu. Projekt miał na celu propagowanie tematyki bezpieczeństwa, skorelowanej z wewnątrzszkolnymi programami wychowawczo - profilaktycznymi. W kinie dzieci przed seansem filmowym uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych pn. "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Grudziądzu. Po zajęciach uczniowie obejrzeli film pt. "Ninjago".
 • IX-X.2017 - W Szkole odbyło się spotkanie uczniów Szkoły z przedstawicielami Policji pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".
 • 10.X.2017 - Uczniowie klas IV-V SP uczestniczyli w grudziądzkim kinie "Helios" w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych pn. "Bezpieczne korzystanie z Internetu" w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa". Po zajęciach uczniowie obejrzeli film pt. "Tarapaty".
 • 12.X.2017 - W Szkole odbył się konkurs pod hasłem "Jestem bezpieczny na drodze", dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych, w każdej podzielony na różne kategorie.
  • Klasy I-IV SP
   • konkurs indywidualny - plastyczny:
    • I miejsce - Nikodem Robelek (kl. I),
    • II miejsce - Nadia Wesołowska (kl. IIIb),
    • III miejsce - Zuzanna Kleczkowska (kl. IIIb);
   • konkurs klasowy - prezentacji, inscenizacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
    • I miejsce - klasa IVb,
    • II miejsce - klasa IIIa,
    • III miejsce - klasa IIIb.
  • Klasy V-VII SP i II-III G
   • konkurs indywidualny w formie testu, dotyczący wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym:
    • I miejsce - Marika Łucka (kl. V SP),
    • II miejsce/ex aequo - Julian Wojanowski (kl. VII SP) i Marcel Tkaczyński (kl. II G);
   • konkurs klasowy - prezentacji, inscenizacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
    • I miejsce zdobyła klasa V SP - nagrodą był wyjazd do Poznania do Skoda Autolab - Akademii Bezpiecznej Jazdy.
 • 20.X.2017 - Uczniowie klasy V SP wyjechali do Poznania do Skoda Autolab - Akademii Bezpiecznej Jazdy. Głównym punktem eskapady było zwiedzanie Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto Lab, gdzie uczestniczyli w warsztatach pozwalających poznać różnorodne sposoby unikania zagrożeń komunikacyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz przeszli szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Później wycieczkowicze spacerowali po mieście.
 • X.2017 - W Szkole odbyło się szkolenie pracowników Szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • X.2017 - Zakupiono bezstresowy generator przyjaznych dzwonków szkolnych oraz naklejki edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy.
 • XI.2017 - W Szkole odbyło się szkolenie nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa uczniów w Internecie - cyberprzemoc, poprowadzone przez P. Sylwestra Lewandowskiego z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii KMP w Grudziądzu. Takie samo szkolenie odbyło się kilka dni później dla rodziców uczniów naszej Szkoły w GOK w Małym Rudniku.
 • XI-XII.2017 - W ramach godzin wychowawczych odbyły się zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez pedagoga szkolnego, dotyczące zagrożeń płynących na skutek cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • XI-XII.2017 - W ramach zajęć EDB uczniowie klasy III G przeprowadzili dla najmłodszych lekcje pokazowe pn. "Pierwsza pomoc".