banner

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji zadań programu w roku szkolnym 2017/2018.

Harmonogram zadań (plan)
 1. IX.2017 - Przeprowadzenie wywiadu wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców na temat propozycji zakupu książek do biblioteki szkolnej.
 2. X-XI.2017 - Zakup książek do biblioteki szkolnej.
 3. X.2017 - Konkurs czytelniczy "Czytam... czytam... czytam...".
 4. XI/XII.2017, III/IV.2018 - Organizacja kiermaszów książki.
 5. XII.2017 - Spotkanie z autorką książek dla dzieci - Anną Sakowicz.
 6. XII.2017 - Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy - "A to historia!".
 7. XI-XII.2017 - Realizacja projektów edukacyjnych w klasach II-VII SP i II-III G.
 8. I.2018 - Udział w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce".
 9. I.2018 - Prelekcja na temat czytelnictwa dla Rodziców uczniów "Kształcenie nawyków czytelniczych".
 10. I.2018 - Konkurs plastyczny na plakat "Lektura na ferie".
 11. II.2018 - Konkurs plastyczny na zakładkę do książki.
 12. III.2018 - Realizacja projektu edukacyjnego w klasie I SP.
 13. III.2018 - "Uwalniamy Książki" - akcja pozyskania książek dla biblioteki szkolnej.
 14. V.2018 - Wycieczki do bibliotek: Gminnej w Małym Rudniku i Miejskiej w Grudziądzu.
Realizacja zadań
Ad. 1

W miesiącu wrześniu 2017r. nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Kowalewska zwróciła się z prośbą do nauczycieli, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego o podanie propozycji tytułów książek, które powinny zostać zakupione do biblioteki szkolnej w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkie gremia wypowiedziały się w tym zakresie.

Ad. 2

W październiku 2017r. zostało złożone zamówienie w BOOKS - Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Żychlinie. Ostateczny spis zamówionych książek został osiągnięty 2 listopada 2017r.

Zakupiono 407 egzemplarzy książek oraz 6 egzemplarzy materiałów multimedialnych o łącznej wartości 8100,00 PLN.

8 listopada 2017r. biblioteka szkolna odebrała paczki z książkami.

W dniach 9-13 listopada 2017r. księgozbiór został opracowany i wpisany do księgi inwentarzowej.

Od dnia 13 listopada 2017r. rozpoczęto wypożyczanie nowych książek.

Ad. 3

W miesiącu październiku 2017r. w Szkole trwał konkurs czytelniczy pn. "Czytam... czytam... czytam...", polegający na przeczytaniu jak największej liczby książek. 3 listopada zostały ogłoszone wyniki:

 • klasy I-III SP
  • grupowo - klasa IIIa
  • indywidualnie - Franciszek Laskowski (IIIa)
 • klasy IV-VI SP
  • grupowo - klasa IVb
  • indywidualnie - ex aequo Luiza Kawalec (IVa) i Adam Szkoła (IVb)

Niestety, uczniowie klasy VII SP i Gimnazjum nie zaangażowali się do konkursu, wypożyczając pojedyncze egzemplarze książek, zazwyczaj obowiązkowych lektur. Wyróżniona została tylko uczennica klasy II G - Wiktoria Zalewska.

Zwycięskie grupy otrzymały słodycze, natomiast zwycięzcy indywidualni - nagrody książkowe.

Specjalnym wyróżnieniem zostali uhonorowani uczniowie klasy II SP, którzy zostali faktycznymi zwycięzcami konkursu, ponieważ przeczytali najwięcej książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Ad. 4

Odbyły się trzy kiermasze książek.

Pierwszy kiermasz książki odbył się 23 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku przy okazji debaty wychowawczej z udziałem nauczycieli, rodziców uczniów i zaproszonych gości.

Kolejne kiermasze miały miejsce w Szkole, przy okazji zebrań rodzicielskich - 5 i 7 grudnia 2017r.

Książki na kiermasz zostały dostarczone przez BOOKS - Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki w Żychlinie. 15% kwoty uzyskanej ze sprzedaży otrzymała biblioteka szkolna w postaci dodatkowych egzemplarzy książek.

Ad. 5

1 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie autorskie z P. Anną Sakowicz, autorką m.in. książki pt. "Leniusiołki", skierowane do uczniów klas I-III SP.

Pisarka opowiedziała dzieciom o swojej książce, zaprezentowała jej pluszowych bohaterów. Podczas spotkania uczniowie mieli też możliwość zadania Pani pytań.

Pani Sakowicz podarowała bibliotece szkolnej egzemplarz książki "Leniusiołki" oraz jedną z maskotek.

Spotkanie z Panią Anną Sakowicz odbyło się dzięki zaangażowaniu Pani Justyny Gross - mamy ucznia kl. VII SP.

Ad. 6

14 grudnia 2017r. odbył się szkolny Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy, tematycznie związany z nadchodzącym rokiem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będący jednocześnie pierwszym działaniem w ramach wewnątrzszkolnego programu "Dla Niepodległej".

Konkurs odbył się w trzech grupach wiekowych. Uczniowie klas I-III SP czytali fragmenty książki Kazimierza Szymeczko "A to historia! Opowiadania z dziejów Polski", uczniowie klas IV-VI SP grupowo przedstawili scenki na podstawie wybranych książek opowiadających o historii Polski, a najstarsi uczniowie zaprezentowali prezentowali sylwetki znanych, "wielkich" Polek i Polaków.

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki, Panie Katarzyna Krupa i Małgorzata Kowalewska oraz Pan Wojciech Kubicki.

Ogłoszenie wyników nastąpiło następnego dnia:

 • klasy I-III SP
  • I miejsce - Amelia Chałubowicz (IIIa)
  • II miejsce - Aurelia Łucka (IIIb)
  • III miejsce - Maja Kaczor (I)
  • wyróżnienia - Nadia Drzymalska (II), Zofia Romańska (IIIa), Agata Roszkowska (IIIb)
 • klasy IV-VI SP
  • I miejsce - Agata Kasprzyk, Joanna Ślizewska, Antoni Dąbrowski (VI)
  • II miejsce - Anna Bończoszek, Marcelina Paprotna, Oliwia Wesołowska (IVb)
  • III miejsce - ex aequo Marika Łucka, Maria Rzepka, Martyna Ząbek (V) oraz Martyna Paprotna, Zofia Sankiewicz, Wiktoria Załęska (IVb)
 • klasy VII SP i II-III G
  • I miejsce - Agata Wiśniewska (III G)
  • II miejsce - Paulina Szewa (II G)
  • III miejsce - Miłochna Wiśniewska (VI SP)
  • wyróżnienie - Karolina Różyńska (III G)
Ad. 7

Projekty edukacyjne związane z czytelnictwem zostały zrealizowane w okresie od 16 listopada do 20 grudnia 2017r. zgodnie z założonym planem zadań.

Celem udziału uczniów w projektach było rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych, upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz wdrażanie do systematycznego wypożyczania książek z biblioteki.

Każda grupa realizująca projekt na zakończenie napisała krótkie sprawozdanie dla biblioteki szkolnej oraz przedstawiła wyniki swojej pracy (online lub rzeczowo).

 • klasy II-III SP

  Biblioteka szkolna przygotowała wystawkę książek o tematyce "zwierzęcej". Uczniowie mogli zapoznać się z nimi i wybrać dla siebie książkę do przeczytania. Dzieci przez cały miesiąc czytały wypożyczone książki, w czasie zajęć lekcyjnych przedstawiały ich recenzje i czytały fragmenty, zachęcając innych do czytania.

  Na zakończenie każde dziecko wykonało ilustrację do przeczytanej książki oraz napisało krótką notatkę. Z tych materiałów powstały klasowe albumy przeczytanych książek, przekazane bibliotece szkolnej.

 • klasy IVa i IVb SP

  Uczniowie klas IV-tych SP uczestniczyli w projekcie czytelniczym, którego końcowym etapem był konkurs międzyklasowy pn. "Zgadnij, z jakiej jestem książki".

  Materiałem do konkursu były lektury szkolne - zarówno z poprzednich lat, jak i aktualne. W każdej klasie uczniowie podzielili się na zespoły, których członkowie czytali wybrane pozycje z podanego zakresu tytułów książek. Każdy zespół miał za zadanie przygotować pytania i zadania konkursowe dla pozostałych grup.

  Konkurs odbył się 14 grudnia 2017r. W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, grali w "koło fortuny" i kalambury. Wszyscy świetnie się bawili, jednocześnie ucząc się.

 • klasa V SP

  18 grudnia 2017r. uczniowie na lekcji wychowania fizycznego (wf) zaprezentowali efekt realizacji projektu czytelniczego. Każdy przeczytał dowolną książkę – również o tematyce sportowej - i opowiadał o niej, wykonując ćwiczenia gimnastyczne. Niektórzy przynieśli rekwizyty, które pomogły im w prezentacji książki. Przy tym projekcie uczniowie nie tylko poznali nowe książki, nauczyli się czegoś nowego, ale też doskonale się bawili.

 • klasa VI SP

  Uczniowie realizowali projekt pod nazwą "Lektury wczoraj i dziś". Przeprowadzili wywiady z nauczycielami i uczniami odnośnie lektur szkolnych, jak i książek, po które chętnie sięgają.

 • klasa VII SP

  23 listopada 2017r. odbyła się lekcja poświęcona lekturze "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", którą przeczytali wszyscy uczniowie klasy VII SP. Ponadto większość przeczytała wybrany tomik poezji dowolnego autora.

  Zajęcia poprowadziła wychowawczyni, Pani Marlena Wiśniewska. Głównym celem zajęć było pokazanie uczniom piękna poezji, a także zobrazowanie, w jaki sposób odbywały się zebrania uczniów akademii Weltona.

  Na początku lekcji można było wyczuć tremę uczestników. Pani Marlena wytypowała jednego z uczniów do przeczytania fragmentu wybranej przez siebie poezji. Po kilku recytacjach atmosfera znacząco się rozluźniła i uczniowie chętnie zaczęli się zgłaszać do prezentacji wierszy. Niektórzy napisali własne wiersze lub recytowali fragmenty lektur wypożyczonych ze szkolnej biblioteki.

  Lekcja była przyjemna, miło było słuchać poezji w towarzystwie kolegów i koleżanek. Lekcja na pewno pomogła niektórym pokonać tremę oraz nabrać śmiałości, a przede wszystkim przekonała wielu uczniów, że poezja warta jest zainteresowania.

 • klasa II G

  W ramach projektu czytelniczego klasa II G przygotowała grę detektywistyczną, która odbyła się 14 grudnia 2017r. Inspiracją do jej przeprowadzenia stała się książka J.K.Rowling "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", czyli podręcznik, z którego Harry Potter korzystał podczas lekcji Opieki nad Magicznymi Stworzeniami w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Historia ta dotyczy przygód fikcyjnego autora książki - Newta Scamandera i rozpoczyna się w Nowym Yorku.

  Celem gry było wzięcie udziału przez jej uczestników w niezwykłej wyprawie oraz odnalezienie fantastycznych stworzeń, które tak barwnie i szczegółowo zostały opisane na kartach książki. Gra skierowana była do przedstawicieli klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III G.

  Na początku wszyscy uczestnicy otrzymali opisy książki. Zadaniem ich było zapamiętanie jak największej ilości informacji. Następnie udali się w "podróż" (po Szkole", podczas której na swojej drodze spotykali zwierzęta występujące w książce. Warunkiem dalszej "podróży" i zdobycia skarbu było poprawne wykonanie zadania lub udzielenie właściwej odpowiedzi na pytanie z zakresu podanych informacji.

  Na koniec gry uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 • klasa III G

  7 grudnia 2017r. klasa III G sfinalizowała udział u projekcie czytelniczym pn. "Książka - drugie życie".

  Po przeczytaniu wybranych pozycji ze szkolnej biblioteki uczniowie wcielali się w bohaterów wybranych przez siebie książek. Pozowali do zdjęć, próbując przybliżyć bohaterów lektur, ale też wymyślali hasła promujące czytelnictwo.

Ad. 8

Na konkurs literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek pn. "Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce", towarzyszącego XVII Poznańskim Targom Książki - PEGAZIK, zgłosiły się trzy uczennice: Amelia Chałubowicz (IIIa SP), Julia Chomicz (IIIb SP) i Agata Kasprzak (VI SP). Pomocy w zakresie redagowania prac udzieliły Panie Dorota Pawlikowska-Gralla oraz Małgorzata Kowalewska.

Prace zostały wysłane do Wydawnictwa "Posnania" 29 stycznia 2018r.

25 marca 2018r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Wprawdzie dziewczynkom nie udało się zdobyć nagrody, niemniej "przetarły szlak" uczestnikom kolejnych edycji.

 • Amelia Chałubowicz

W maleńkiej wsi żyła dziewczynka o imieniu Lena. Czuła się samotna, ponieważ nie miała wielu przyjaciół. W domu rodzice nie mieli dla niej czasu z powodu młodszego rodzeństwa Leny.

Pewnego wieczora przeczytała książkę o małej ubogiej dziewczynce, która stała się królo-wą i od tamtej pory wszyscy ją szanowali. Lena pomyślała, że też chce być taką królową. Gdy położyła się spać, obudził ją blask księżyca. Jeden z promieni wpadł do pokoju dziew-czynki i przeistoczył się w królową z opowieści. Królowa powiedziała:

- Spełnię twe najskrytsze marzenie, ale pamiętaj o tym, że nie będzie odwrotu.

Bez żadnego namysłu Lena powiedziała:

- Chcę mieć Twoje życie.

Królowa odparła:

- Ostrzegam cię! To wielka odpowiedzialność.

Wówczas dziewczynka krzyknęła:

- Powiedziałaś, że spełnisz moje życzenie!

Królowa ze srogą miną spełniła jej prośbę. Dziewczynka przez dwa tygodnie była prze-szczęśliwa, lecz po pewnym czasie zaczęło jej brakować zabaw z przyjaciółką, czytania bratu na dobranoc, śpiewu siostrzyczki, gdy wracała z przedszkola, gotowania z mamą i naprawia-nia auta z tatą. Tu, gdzie się znajdowała, wszędzie były straże, które pilnowały ją dwadzieścia cztery godziny na dobę. W ciągu dnia nie mogła wyjść na podwórze bez opieki. Każdy pre-zent sprawdzany był przez strażników, by nic jej się nie stało. Lena bardzo chciała wrócić do normalnego życia, lecz królowa ostrzegała ją, że nie będzie powrotu. Dziewczynka rozpłakała się, lecz gdy otworzyła oczy, była w swoim pokoju, a mama mówiła, żeby już wstała, bo spóźni się do szkoły. Lena posłusznie ubrała się i spakowała do plecaka książkę z biblioteki, a potem poszła do rodziny. Wyściskała mamę, tatę, siostrę i brata.

Dzięki tej magicznej przygodzie zrozumiała, że trzeba patrzeć na to, co się ma, a nie na to, czego się nie ma.

 • Julia Chomicz

Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce, to chciałabym zamieszkać w "Najfudbolniejszych" Roberta Santiago, książce o dziecięcej drużynie piłki nożnej z Sevilki w Hiszpanii.

W tej książce jestem piłkarką w szkolnej dużynie piłkarskiej FC Soto Alto. Mam na imię Julia i mam koszulkę z numerem 9. Chodzę do klasy 5B razem z moim najlepszym przycielem z klasy i z drużyny piłkarskiej, który ma na imię Franek, a na przezwisko Łamaga.

Przyjechaliśmy całą drużyną piłkarską na turniej. Turniej składa się z kiku konkurencji, o których wcześniej nic nie wiedzieliśmy. Nocujemy w zamku szkockim Mc Claudów. Krążą pogłoski, że jest on nawiedzony i jak ktoś znajdzie trzy czarne krzyże, to zamieni się w ducha! Cała drużyna bała się, jak usłyszała to od trenera. Nie bały się tylko dwie osoby - ja i Łamaga. Nie powiem, że ten zamek jest dziwny, bo on jest PRZEDZIWNY. W jadalni na suficie wiszą klatki ze zwierzętami: krokodylami, małpami i lampartami.

Pierwszego dnia odbył się konkurs jeżdżenia na deskorolce, który wygraliśmy. Później wróciliśmy do pokojów,a ja napisałam piosenkę:

Soto Alto, kuźnia mistrzów,

Soto Alto, ogień zmysłów.

Od małego, od kołyski,

aż po wszystkie lata przyszłe,

to naszego serca kwiat,

z nimi zawsze za pan brat.

Gdzię by los nie rzucił cię,

to pamiętaj zawsze, że:

Soto Alto z tobą trwa,

Soto Alto mecz wygra.

Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra

So-to-Al-to mecz-wy-gra.

Drugiego dnia odbył się mecz piłki nożnej, który również wygraliśmy. Byliśmy coraz bliżej zdobycia trofeum - złotego pucharu.

Trzeciego dnia rano poszliśmy do basenu, w którym pływały kijanki. Konkurs tego dnia polegał na tym, że było trzeba było wyłowić białe krzyże z jeziora, w którym mieszkał potwór. Ten konkurs też wygraliśmy.

Chciałam zrobić Łamadze psikusa, więc wziełam trzy białe krzyże z konkursu i pomalowałam je na czarno. Jeden krzyż podrzuciłam mu do walizki. Kiedy Łamaga znalazł go, nie przestraszył się.

Dzień poźniej wygraliśmy turniej łyżwiarski. Po konkursie podrzuciłam Łamadze do walizki drugi czarny krzyż. Tym razem Łamaga przestraszył się. Ponieważ był już wieczór. Łamaga i dwóch chłopaków poszli spać do kampera rodziców jednego z nich, aby nikt z gości czy mieszkańców zamczyska nie mógł podrzucić mu trzeciego czarnego krzyża.

To był ostatni dzień naszego pobytu w dziwnym zamku. Wygraliśmy turniej i zdobyliśmy trofeum. Ja okazałam się najlepszą piłkarką w drużynie, a mój przyjaciel Łamaga zajął drugie miejsce.

Łamaga przestał się bać, bo już nic mu nie groziło.

W domu okazało się, że trofeum to zwykły plastikowy puchar, malowany złotą farbą. Tą sprawą zajął się tata Łamagi, który jest policjantem.

Tydzien po powrocie, na treningu, podrzuciłam Łamadze do plecaka trzeci czarny krzyż. W szatni zapanowała cisza. Łamaga wytrzeszczył oczy i uniósł krzyż do góry, a potem wszyscy zaczęli się śmiać.

I żyliśmy dddddłłłłłuuuuuuuuuugggggoooooooooo i szczęśliwie.

 • Agata Kasprzyk

"Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego..."

Tak śpiewałam, będąc małą dziewczynką, gdy rodzice słuchali ze mną piosenek z czasów, kiedy sami byli dziećmi. Wtedy nie miałam problemu, żeby przenieść się do świata baśni, czytanych mi na dobranoc. Byłam na balu z Kopciuszkiem. Czekałam niecierpliwie na królewicza, który obudzi ze snu Śpiącą Królewnę. Ostrzegałam Czerwonego Kapturka przed złym wilkiem i zastanawiałam się, dlaczego mnie nie słucha. Towarzyszyłam wszystkim baśniowym postaciom w ich niesamowitych przygodach. Niestety, tylko w mojej wyobraźni.

Kiedyś obejrzałam film Niekończąca się opowieść. Bohaterem był mały chłopiec, który czytał pięknie oprawioną książkę z tajemniczym amuletem na okładce. W pewnym momencie jakby przekroczył granice wyobraźni i spotkał się z jej bohaterami. Pomyślałam sobie wtedy, że to byłoby fantastyczne móc przeżyć coś takiego jak on. Przenieść się do świata wyobraźni i realnie przeżywać to wszystko, o czym czytam w książkach.

Wiem nawet dokładnie, w której książce - a właściwie krainie - chciałabym zamieszkać. Byłaby to Narnia. Najpierw był film, który zachęcił mnie do sięgnięcia po książkę. Byłam ciekawa, czy moja wyobraźnia w ten sam sposób namaluje jej obraz. Okazało się, że w serii Opowieści z Narnii jest więcej części niż te, które zostały sfilmowane. Ciekawa byłam, jakie niesamowite przygody jeszcze na mnie czekają, z kim będę je przeżywać i czy w każdej części dane mi będzie spotkać się z wielkim Aslanem.

I tak wkraczałam do Narnii przez starą szafę, z podmuchem pędzącego pociągu na peronie dworca, przez obraz wzburzonego morza, wiszący na ścianie, przez ukrytą w ogrodzeniu furtkę, za pomocą magicznych pierścieni. Nie można tam dotrzeć utartym szlakiem. To byłoby zbyt proste. To Narnia otwiera przed nami swoje wrota i zaprasza nas do siebie, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Albo gdy jej mieszkańcy potrzebują pomocy.

Mała Łucja obudziła w Narnijczykach nadzieję na kres panowania złej Czarownicy, a Edmund przekonał się, że trzeba uważać, komu się ufa, bo słodkie obietnice mają czasem gorzki smak. Walcząc o odzyskanie tronu przez Księcia Kaspiana dzieci uczą się, że aby osiągnąć sukces, trzeba czasem pójść w przeciwną stronę, niż nakazuje logika, ale trzeba słuchać głosu serca. Eustachy był chłopcem o bardzo trudnym charakterze. Kiedy trafił do Narnii, przeszedł prawdziwą przemianę, na co wielki wpływ miał sam Aslan. Pewnie dlatego dane mu było jeszcze raz spotkać się z nim. Trafił do Narnii z koleżanką Julią Pole, kiedy uciekali przed szkolnym gangiem. Paradoksalnie musieli wykazać się wielką odwagą, żeby uratować królewicza Riliana - syna księcia Kaspiana i Narnię przez Czarownicą. Szasta i Arawis uciekają do Narnii, aby odzyskać cudowne i wolne życie, ucisku którego doświadczyli. Droga nie jest łatwa, usłana wielkimi przeszkodami. Jednak mimo wszystko pokonują przeciwności i udaje im się przy okazji uchronić Narnię przed wielkim niebezpieczeństwem. Digory i Pola trafiają do Narnii w momencie, kiedy Aslan budzi ją do życia. Mają do spełnienia bardzo ważną misję. Muszą zdobyć ziarno, z którego wyrośnie jabłoń, chroniąca Narnię przez długie lata. W Narnii spotykamy też Małpę Krętacza, która jest sprytna, samolubna i zepsuta oraz Osła Łamigłówka, który nie grzeszy rozumem, jest łatwowierny i uległy. Krętacz przebiera Łamigłówka w skórę lwa i wmawia wszystkim Narnijczykom, że to Aslan. Powrócił jednak odmieniony - okrutny i wrogi. Narnia pod rządami nowego Aslana nie jest już szczęśliwym miejscem. Panuje w niej strach, ból i zwątpienie. Zmierzyć się z tym muszą ponownie Eustachy i Julia. Pojawia się też prawdziwy Aslan, aby zniszczyć wszystko to, co zniszczyło Narnię i zaprowadzić nowy porządek. Powracają wszyscy ci, którzy ją kochali i walczyli w jej obronie.

W książce trafiają do tej magicznej krainy faunów, Minotaurów i innych stworzeń mówiących ludzkim głosem tylko dzieci. Pewnie dlatego, że ich fantazja nie zna granic. Jakby dorośli byli jej pozbawieni, a przecież to nieprawda. Dorośli mogliby się wiele nauczyć od Piotra, Edmunda, Zuzanny, Łucji, Eustachego, Julii, Szasty, Arawis, Digorego i Poli. Oni trafili do Narnii jako dzieci i wydawałoby się, że ich pobyt tam będzie beztroski. Małe wakacje od rzeczywistości, w której żyli. Jest jednak inaczej. Cały czas toczą nieustanną walkę ze złem. Czasami ich przygody są przerażające, na granicy życia i śmierci. Aslan czuwa nad nimi, ale to oni sami muszą podejmować właściwe decyzje. W ten sposób uczą się, co jest w życiu ważne i co jest wartością. Kiedy dzieci wracają z Narnii wiedzą już, że w ich świecie również jest Aslan, chociaż inaczej się nazywa. Towarzyszy on każdej sprawie w ich życiu. Wracają do świata swojej rzeczywistości jakby odmienieni, z bagażem doświadczeń i mądrości życiowej.

Chciałabym móc spotkać ich wszystkich. Tylko czasami zadaję sobie pytanie, czy jestem wystarczająco odważna, by bronić Narnii? Jaki przydomek nadałby mi Aslan za moje zasługi? Czy byłabym godna włożyć koronę i zasiąść na jednym z tronów obok Piotra, Zuzanny, Edmunda i Łucji?

Ad. 9

Zadanie związane z prelekcją dla rodziców nie zostało zrealizowane.

Ad. 10 i 11

Konkursy plastyczne zostały zaplanowane dla chętnych uczniów. Odbyły się w lutym 2018r.

W konkursie na wykonanie zakładki do książki wzięło udział 36 uczniów z klas I-III SP:

 • I miejsce – Wiktor Gołębiowski (II)
 • wyróżnienia (9)
  • Wiktoria Filcek (I)
  • Mateusz Bajor (IIIb)
  • Wiktor Bajor (IIIb)
  • Karolina Jankowska (IIIb)
  • Aurelia Łucka (IIIb)
  • Agata Roszkowska (IIIb)
  • Jakub Sowa (IIIb)
  • Nadia Wesołowska (IIIb)
  • Dawid Wiecki (IIIb)

W konkursie na plakat promujący książkę na ferie uczestniczyło 10 uczniów z klas IV SP - III G:

 • I miejsce – Sylwia Kulczyk (III G)
 • II miejsce – Marcelina Paprotna (IVb)
 • III miejsce – Marika Zalewska (VII)
 • wyróżnienie – Kacper Gołębiowski (V)

Ad. 12

Uczniowie klasy I SP podjęli realizację projektu w miesiącu marcu 2018r.

2 marca 2018r. odbyło się pasowanie uczniów klasy I SP na czytelników biblioteki szkolnej. Klasa IVb wprowadziła swoich młodszych kolegów w świat książek krótką inscenizacją pt. "Królowa Książka".

Po pasowaniu na czytelników szkolnej biblioteki uczniowie klasy I przez miesiąc w każdy piątek słuchali czytanych przez wychowawcę wierszy oraz wykonywali prace plastyczne odpowiednio do ich treści. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie także samodzielnie ćwiczyli umiejętność głośnego czytania ze zrozumieniem. Wśród czytanych utworów znalazły się m.in. wiersz Jana Brzechwy "Kwoka" wiersz Juliana Tuwima "Abecadło" oraz wiersz Jana Brzechwy "Żaba". Z ilustracji uczniów powstał klasowy album, przekazany bibliotece szkolnej.

Ad. 13

Akcja "Uwalniamy Książki" miała na celu pozyskanie książek dla biblioteki szkolnej z prywatnych zasobów uczniów i ich rodziców. Została przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2018r.

W ramach akcji biblioteka szkolna została wzbogacona o prawie 200 woluminów, wśród których znalazły się przede wszystkim pozycje beletrystyczne dla dzieci i młodzieży, również lektury szkolne.

Akcja "Uwalniamy książki" została wznowiona w kolejnych latach.

Ad. 14

Zadanie związane z wycieczkami do okolicznych bibliotek publicznych nie zostało zrealizowane.

Realizacja zadań nieplanowanych

19 grudnia 2017r. Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki odebrał podziękowanie za udział uczniów i absolwentów naszej Szkoły w ogólnopolskiej akcji "Narodowe czytanie Wesela".

Do szóstej już edycji wspólnego, publicznego czytania przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku. Kolejna odsłona Narodowego Czytania odbyła się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Wydarzenie ma na celu propagowanie piękna literatury narodowej, promocję czytelnictwa. Stanowi doskonałą okazję do przypomnienia największych polskich utworów literackich, dzieł ważnych dla kultury i historii naszego kraju. Zgodnie z wolą głosujących, 2 września 2017r. w całym kraju czytano "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Z przeprowadzonej akcji powstał film, a nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o egzemplarz "Wesela".

17 maja 2018r. w GOK w Małym Rudniku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Sylwią Winnik, absolwentką dziennikarstwa, na co dzień współpracującą z lokalną gazetą, prowadzącą blog "Czas na książki", pomysłodawczynią i współorganizatorką Literackiego Festiwalu "Czas na Książki", autorką książki "Dziewczęta z Auschwitz".

Pani Sylwia Winnik gościła w GOK w Małym Rudniku na zaproszenie Pana Dyrektora Krzysztofa Sulerzyckiego, gdzie spotkała się z uczniami ze szkół w Wałdowie Szlacheckim, Sztynwagu i Sosnówki. Opowiadała młodzieży o sobie i własnej pracy, ale też - jako autorka książki "Dziewczęta z Auschwitz" - przekazała wiele wzruszających i trudnych historii o obozowej rzeczywistości, widzianej oczami dziewcząt, kobiet.

Podczas spotkania prowadząca, Pani Justyna Gross, ogłosiła konkurs na najlepszą recenzję tego wydarzenia. Nagrodą była książka "Dziewczęta z Auschwitz" z dedykacją autorki. Kilka dni później okazało się, że konkurs wygrała Karolina Różyńska, uczennica klasy III G naszej Szkoły, a recenzje przesłali również Dominik Wroniecki (kl. VII) i Dominik Bartoszewski (kl. VII).

21 maja 2018r. Pani Sylwia Winnik udzieliła wywiadu dla Internetowej Telewizji Miejskiej Grudziądz.

Spotkała się również z nauczycielami i rodzicami.