banner
Sarnowo

Starożytne grodzisko znajdujące się w pobliżu kościoła w Sarnowie jest świadectwem bardzo dawnego osadnictwa na tym terenie. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości, nazywanej Szarno, pochodzi z 1222r. Wymienia ją przywilej łowicki jako jedną z wielu osad ziemi chełmińskiej nadanych przez księcia Konrada Mazowieckiego biskupowi misyjnemu Prus - Chrystianowi.

Pod panowaniem krzyżackim wieś przezwano, oczywiście, z niemiecka Rutenberg i podlegała komturom starogrodzkim (zamek w pobliżu Chełmna).

W wieku XVI wieś stała się własnością biskupów chełmińskich i jako domena kościelna zwykle była dawana w dzierżawę. Na przykład w 1541r. posiadaczem sarnowskiej posiadłości był Mikołaj Głuchowski. Stan taki trwał długtie jeszcze lata, nim wieś weszła w posiadanie osób prywatnych.

W XIXw. Sarnowo posiadało szkołę katolicką, około 10 domów mieszkalnych i ponad 100 zamieszkałych włościan. W dworskim majątku, który specjalizował się w hodowli owiec, istniała też mleczarnia.

Przy kościele pw. św. Marcina od 1865r. działało Bractwo Przemienienia Pańskiego, potem także Bractwo Trzeźwości i tzw. Szpital, czyli przytułek dla ubogich. W kościele mieszczą się groby rodziny Działowskich z XVIIIw.

Stara XIII-wieczna świątynia ma też swoją tajemnicę, o której trudno nie wspomnieć. Otóż, w latach szwedzkiego "potopu" ówczesny proboszcz chciał zabezpieczyć majątek kościelny przed rabunkiem ze strony grasujących po kraju szwedzkich żołdaków. Zakopał więc wszelkie bogate precjoza, złote i srebrne naczynia liturgiczne, także liczne cenne ofiary fundatorów. Niestety, nie doczekał końca wojny. W 1658r. wybuchła zaraza i proboszcz zmarł biorąc tajemnicę ze sobą do grobu. Po wojnie nowy proboszcz, Tomasz Grabowski, bezskutecznie szukał ukrytego kościelnego mienia. Szukali też jego następcy i zapewne wielu innych poszukiwaczy - nadaremnie. Skarb zakopany w Sarnowie czeka więc wciąż na szczęśliwego odkrywcę.