banner
Jubileusz 50-lecia Szkoły
Harmonogram

23 maja 2009r. - Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

 • akademia, Przyrzeczenie Uczniów "Orszy"
 • widowisko muzyczne pt. "Gdzie to jest?" o życiu i twórczości A. Osieckiej przygotowane przez Koło Teatralne Gimnazjum
 • obiad w reastauracji "Leśniczówka"

24 maja 2009r. - uroczystość w Szkole

 • Msza Św. Polowa
 • zwiedzanie Szkoły
 • koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klas III i IV SP
 • koncert męskiego Chóru "Echo"

W dniach 23 i 24 maja 2009r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim.

Pierwszy dzień obchodów, na który przybyli zaproszeni Goście, Absolwenci, Uczniowie i wszyscy Pracownicy Szkoły, miał miejsce w grudziądzkim Centrum Kultury "Teatr".

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Wójt Gminy Grudziądz P. Jan Tesmer, Przewodniczący Rady Powiatu P. Jerzy Wołoszyn, przewodnicząca Rady Gminy P. Hanna Guzowska, przedstawicielka Kujawsko -Pomorskiego Kuratorium Oświaty P. Wizytator Lucyna Górska, Radni Powiatu Grudziądzkiego i Radni Gminy Grudziądz, sołtysi Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru: P. Włodzimierz Rusak oraz P. Andrzej Ząbek, długoletni ks. proboszcz Jerzy Pawłowski, przedstawiciele Światowego Związku Kombatantów na czele z Panem Porucznikiem Pawłem Puchalskim, a także grono byłych Dyrektorów, Nauczycieli oraz Pracowników naszej Szkoły.

Szczególnymi gośćmi tego dnia byli: Pani Anna Trojanowska oraz Pan Witold Broniewski z Małżonką - Dzieci Patrona Szkoły Stanisława Broniewskiego "Orszy".

Uroczystość składała się z dwóch części - oficjalnej i artystycznej.

Pierwszą część poprowadziła P. Justyna Stopikowska. Składały się na nią: monografia Szkoły, wystąpienia Pana Dyrektora oraz Gości, a także Przyrzeczenie Uczniów "Orszy".

Część monograficzną przygotowali uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum pod kierunkiem P. Małgorzaty Kowalewskiej, aranżacje muzyczne przygotowała P. Joanna Błędowska, pomocą techniczną służyli Radosław Czarnecki oraz Przemysław Grajkowski z klasy III Gimnazjum.

Publiczność miała okazję przebyć wędrówkę przez 50 lat historii wałdowskiej placówki. Starsi ze wzruszeniem wspominali minione lata, oglądając prezentację historycznych już zdjęć oraz słuchając pieśni, które kiedyś stanowiły obowiązkowy repertuar szkolny.

Uczniowie klasy VI mieli niecodzienną okazję składać Przyrzeczenie Uczniów "Orszy" w obecności Dzieci Patrona Szkoły. Do tego uroczystego momentu przygotowała swoich wychowanków P. Marlena Wiśniewska, a przyrzeczenie przyjął od wałdowskiej młodzieży Pan Witold Broniewski.

Po przerwie, podczas której Goście zostali zaproszeni przez Radę Rodziców na słodki poczęstunek, nastąpiła druga część uroczystości.

Teatromani z Gimnazjum pod kierunkiem P. Krzysztofa Sulerzyckiego, P. Doroty Gralli oraz P. Elżbiety Rejek przygotowali teatralne wspomnienie z 2004 roku, muzyczne widowisko oparte na biografii i twórczości Agnieszki Osieckiej pt. "Gdzie to jest?".

Koło Teatralne Gimnazjum obchodzi w tym roku 10 lat swej działalności. Z tej okazji do występu zostali zaproszeni absolwenci: Adrian Wiśniewski, przedstawił zebranym monolog Papkina z "Zemsty" oraz Natalia Szwaba i Katarzyna Zasadowska, które zaśpiewały - jak kiedyś - w "Gdzie to jest?".

Przedstawienie zostało poprzedzone wystąpieniem P. Doroty Gralli.

Po uroczystości w Teatrze zaproszeni Goście oraz wszyscy uczniowie udali się do restauracji "Leśniczówka", gdzie został dla nich przygotowany obiad. Pyszną niespodzianką dla uczniów, ufundowaną przez restaurację, były lody.

Mamy pewność, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników.

Drugi dzień obchodów Złotego Jubileuszu Szkoły rozpoczął się o godz. 14-tej uroczystą mszą św. polową, odprawioną na dziedzińcu szkolnym.

Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz parafii w Sarnowie Zbigniew Gański, ks. kanonik Jerzy Pawłowski, ks. Wiesław Michlewicz - absolwent naszej Szkoły oraz ks. Jarosław Janowski.

Słowo Boże wygłosił ks. Zbigniew Gański, zaś ks. Jerzy Pawłowski w słowach skierowanych do uczestniczących we Mszy Św. odbył sentymentalną podróż w czasie, opowiadając o swoich związkach z wałdowską Szkołą jako proboszcz parafii w Sarnowie oraz jako katecheta dzieci i młodzieży.

We Mszy Św. uczestniczyły Dzieci "Orszy": Państwo Anna Trojanowska oraz Witold Broniewski z Małżonką, a także Pan Wójt Gminy Grudziądz, Przedstawiciele Związku Kombatantów, byli i obecni Nauczyciele Szkoły z Rodzinami, Absolwenci Szkoły, Uczniowie i ich Rodzice, Dziadkowie, Goście.

Po Mszy Św. można było zwiedzać naszą Szkołę, w której na ten dzień przygotowano wystawy: "Muzeum czasów PRL-u", kronik szkolnych, zdjęć, pamiątek, gazetek okolicznościowych.

Wielu zwiedzających ze wzruszeniem rozpoznawało na zdjęciach w kronikach szkolnych siebie, swoich bliskich bądź znajomych.

Przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców, starsi Absolwenci naszej Szkoły mogli, nierzadko ze łzą w oku, porozmawiać i powspominać swych byłych wychowawców. Wielu byłych Nauczycieli gościło dziś w progach naszej Szkoły, to i z nimi mogli porozmawiać Absolwenci i oddać się refleksyjnym wspomnieniom.

O godz. 16-tej uroczystość dzisiejszego dnia uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klas III i IV SP oraz koncert Chóru Męskiego "Echo".

Niespodzianką był występ starszych Absolwentów Szkoły, którzy zaprezentowali "Świteziankę" Adama Mickiewicza. Aktorska interpretacja znanej ballady romantycznej miała miejsce w pamiętnym dniu otwarcia Szkoły - 22 lipca 1959r.

Wszystkim, którzy przybyli, dzisiejszy dzień dostarczył wielu wspomnień, emocji oraz wzruszeń.

Monika Beiger

Chwile, dla których warto żyć...

Jubileusz to słowo bardzo doniosłe, dziś - w kilka dni po uroczystościach - jest już wspomnieniem. Tak się złożyło, że pięćdziesiąt lat temu też uczyliśmy się w tym miejscu. W nauce towarzyszyły nam podobne radości i smutki, jakie i dziś wszystkim towarzyszą.

Po ukończeniu podstawówki, Czesia została ekonomistą, Basia nauczycielką, ja technologiem. Czas płynął, rozpierzchliśmy się po świecie. Czesia bilansowała straty i zyski, Basia wbijała do głów wiedzę kolejnym pokoleniom, ja wprowadzałem i uruchamiałem różne nowości i rozwiązania techniczne.

Na wieść o pięćdziesięcioleciu, dzięki internetowi szybko nawiązaliśmy kontakt.

Spotykamy się!

Nasza Pani żyje, będzie na uroczystościach!

Robimy jej niespodziankę. Okazało się, że role "Świtezianki", przygotowywanej przed półwieczem z Panią Danutą Rejentowicz, pamiętamy. Ewa Zaworska z młodszej klasy podpowiedziała ścieżkę muzyczną. Stało się. Jak wtedy przed półwieczem recytowaliśmy. Cieszyliśmy się wzruszeniem Naszej Pani, sami dyskretnie kryjąc łezki.

Była to piękna chwila, jedna z tych, dla których warto żyć. W imieniu uczniów rocznika 55-62 dziękujemy serdecznie za mile spędzone wspólnie chwile. Naszej Pani, Danucie Rejentowicz, Pani Głowińskiej, z którą mogliśmy się spotkać a nas uczyła, Pani Daniel/Makowskiej, też nauczycielki, która pomogła trafić na ślad Naszej Pani, całej Szkole - dziękujemy serdecznie i składamy najlepsze życzenia.

Wiesław Głażewski

Gazeta Pomorska

25.05.2009

Gazeta Pomorska

Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji Jubileuszu Szkoły:

 • Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim
 • Urzędowi Gminy Grudziądz
 • Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Małym Rudniku
 • Sołectwom Wałdowa Szlacheckiego i Białego Boru
 • Księdzu Proboszczowi Parafii św. Marcina w Sarnowie
 • Zakładowi Fotograficznemu "SwaWoj" P. Wojciecha Swakowskiego
 • Firmie "Apis Video" P. Andrzeja Podgórskiego
 • Firmie "Jeronimo Martins Dystrybucja"
 • PHU Sprint P. Krzysztofa Jarzyńskiego
 • Firmie "Arkomp" P. Arkadiusza Waliwandera
 • Radnej - P. Barbarze Kasprzyk
 • Firmie "Er-Trans" P. Romana Wojdy