banner

Ramowy plan części oficjalnej

 1. Witam serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości .................... Proszę wszystkich o powstanie.
 2. Całość BACZNOŚĆ! POCZET SZTANDAROWY WYSTĄP!

  (wejście Pocztu Sztandarowego)

 3. NA WPROST DO RAPORTU PATRZ!
 4. Pani/e Dyrektor/ze! Przewodnicząca/y Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim melduje społeczność szkolną gotową do uroczystości ....................
 5. DO HYMNU PAŃSTWOWEGO!

  (śpiew)

 6. SPOCZNIJ! Proszę o zajęcie miejsc.
 7. Oddaję głos Pani/u Dyrektor/owi i (opcjonalnie) naszym drogim Gościom.

  (przemówienie Dyrektor/a Szkoły i zaproszonych Gości)

 8. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o powstanie.
 9. Całość BACZNOŚĆ! DO HYMNU SZKOŁY!

  (śpiew)

 10. POCZET SZTANDAROWY WSTĄP!

  (wyjście Pocztu Sztandarowego)

 11. SPOCZNIJ! Proszę o zajęcie miejsc.
 12. Zapraszam teraz ....................