banner

Dofinansowanie MEN Szkolne Laboratoria to środki dla publicznych szkół podstawowych na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nowoczesnych zajęć z przedmiotów biologia, geografia, chemia i fizyka. Program subwencji rozpoczął się w roku 2018 i został zaprojektowany na cztery lata. Dofinansowanie wyniosło 100% kwoty, czyli realizowane było bez wkładu własnego placówki i samorządu.

Szkoła przystąpiła do programu w 2018r. Szkolna pracownia przyrodnicza "wzbogaciła się" o:

 • mikroskop cyfrowy, kamerę - mikroskop;
 • zestawy preparatów mikroskopowych - grzyby, tkanki ssaków, rośliny jadalne, pełzające stworzenia, skrzydła owadów, krople wody, bakterie, próbki gleby, tkanki ludzkie;
 • okazy owadów zatopione w tworzywie;
 • model ryby preparowanej;
 • zestawy i kolekcje skał i minerałów;
 • model Układu Słonecznego;
 • globus fizyczny;
 • plansze - krajobrazy świata;
 • mapę ścienną Polski;
 • kompas;
 • modele tułowia ludzkiego, szkieletu człowieka, czaszki, uzębienia, serca, ucha;
 • programy multimedialne - układ oddechowy, szkielet człowieka, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ trawienny i zdrowe odżywianie;
 • filmy przyrodnicze na płytach;
 • grę edukacyjną "Było sobie życie".