banner

Aktywna tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, ustanowiony w 2017r.

W 2018r. nasza Szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu.

Obecnie każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną lub monitor interaktywny, pozyskane z programów rządowych, realizowanych również w latach wcześniejszych i późniejszych.